basisprincipes 4c id
Download
Skip this Video
Download Presentation
BASISPRINCIPES 4C/ID

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

BASISPRINCIPES 4C/ID - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Welkom!. BASISPRINCIPES 4C/ID. Het 4C/ID model in een notendop. Een ontwerp methodologie. De 4 componenten. Betekenisvolle leertaken afgeleid van de realiteit (het beroep) Variatie Taakklassen Hulp en begeleiding Ondersteunende informatie Procedurele informatie Deeltaakoefening.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BASISPRINCIPES 4C/ID' - corina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
het 4c id model in een notendop

Het 4C/ID model in een notendop

Een ontwerpmethodologie

de 4 componenten
De 4 componenten

Betekenisvolle leertaken afgeleid van de realiteit (het beroep)

Variatie

Taakklassen

Hulp en begeleiding

Ondersteunende informatie

Procedurele informatie

Deeltaakoefening

betekenisvolle hele leertaken
Betekenisvolle hele leertaken
 • Vanaf de eerste taak (maar dan wel met veel ondersteuning)
 • Beeld van het hele beroep / een hele taak
 • Student ontwikkelt zijn competenties door leertaken uit te voeren die ontleend zijn aan de beroepspraktijk
 • Hele taak: verschillende aspecten (kennis, vaardigheden, attitude) worden in combinatie met elkaar geoefend. Geen aparte vakken.
 • Variatie
 • Afnemende ondersteuning en hulp
leertaken en taakklasses
Leertaken en taakklasses
 • Orden van eenvoudig naar moeilijk
 • Authentiek vanaf het begin
 • Variabiliteit in elke taakklasse
 • “Scaffolding” in elke taakklasse
 • Zone van proximale ontwikkeling
toenemende complexiteit afnemende ondersteuning
Toenemende complexiteit Afnemende ondersteuning
 • Geleidelijke toename van de complexiteit van de taken
 • Geordend in taakklassen. Ordening is gebaseerd op complexiteitsfactoren die de uitvoering van de taak moeilijker maken (bijv. omgeving, type opdracht, klantkenmerken)
 • Ondersteuning neemt per taakklasse af.

Nieuwe taakklasse = weer veel ondersteuning

ondersteunende en procedurele informatie
Ondersteunende en procedurele informatie
 • Niet-routineaspecten <> routineaspecten, hebben ieder een ander type informatie nodig
 • Ondersteunende informatie voor niet-routineaspecten: mentale modellen maken, cognitieve strategieën
 • Procedurele informatie: voor routine-aspecten. Aanpakkennis, stappenplan, protocol etc.
deeltaakoefeningen
Deeltaakoefeningen

Oefenen van aspecten van de taak die geautomatiseerd uitgevoerd moeten kunnen

 • routine samen met andere vaardigheden kunnen uitvoeren (cogn. overbelasting voorkomen)
 • Aspect van de vaardigheid is voorwaardelijk voor andere vaardigheden
 • Veiligheid waarborgen
vertaald naar de praktijk
Vertaald naar de praktijk

Vanaf het begin beeld van het beroep

Student weet waarom hij/zij iets leert

Cognitieve overbelasting wordt voorkomen

Opleiden voor het beroep in plaats van voor het boek

vertaald naar onderwijsontwerp
Vertaald naar onderwijsontwerp
 • Beroepsbeeld
 • Opleidingsstructuur
 • Leereenheden
stap 1 goed beeld van het beroep
Stap 1. Goed beeld van het beroep

Informatie verzamelen over:

 • Welke taken voert de beroepsbeoefenaar uit?
 • Hoe verhouden deze taken zich tot elkaar?
 • Welk type kennis/vaardigheden is nodig?

Hulpmiddelen

 • Kwalificatiedossier als inspiratiebron
 • In gesprek met experts (docenten/werkveld)

Resultaat =vaardighedenhiërarchie

stap 2 globale structuur van de opleiding
Stap 2. Globale structuur van de opleiding

De hele taken ordenen op basis van hun moeilijkheid van eenvoudig naar meest complex

Aanpak:

 • Wat zijn complexiteitsfactoren?
 • Wat is makkelijk/moeilijker/complex
 • Taken maken met de complexiteitsfactoren
 • Taken clusteren

Resultaat:blauwdruk v/d opleiding

stap 3 benoemen van leereenheden
Stap 3. Benoemen van leereenheden

Uitgaande van de beschreven taakklassen wordt bepaald:

 • welke leertaken aangeboden worden;
 • welke kennis moet worden aangeboden;
 • welke vaardigheden apart geoefend moeten worden.

Resultaat: crebotraject

(de blauwdruk en de leereenheden)

wat is een leereenheid
Wat is een leereenheid?

Een leereenheid biedt richtlijnen voor het onderwijsproduct.

Een leereenheid beschrijft wat de leerdoelen zijn van de te maken onderwijsproducten.

richtlijnen en tips afnemende ondersteuning
Richtlijnen en tips Afnemende ondersteuning
 • Het lege bolletje is het einddoel
 • De voorgaande taken dragen bij aan dit einddoel
 • Steeds zelfde type taak en zelfde complexiteit, maar verschil in hoeveelheid hulp die wordt geboden

(steeds minder zijwieltjes, maar nog steeds fietsen)

 • Welke ondersteuning bied je om het einddoel te halen?
  • Op het product (in domeinen waarin veel ontworpen/gemaakt wordt)
  • Op het proces (in domeinen met weinig producten)
2 typen ondersteuning
Proces georiënteerde ondersteuning

Product georiënteerde ondersteuning

gegeven

situatie

doel

situatie

oplossing

oplosproces

2 typen ondersteuning

Productgeoriënteerde hulp

In de taak worden 1, 2 of 3

elementen gegeven:

 • Uitgewerkt voorbeeld
 • Case study
 • Imitatieprobleem
 • Omgekeerd probleem
 • Aanvulprobleem
 • Procesgeoriënteerde hulp
 • In de taak wordt hulp geboden m.b.t. de aanpak
 • Modelling example
 • Proceswerkbladen
 • Aanvulprobleem
uitgewerkt voorbeeld casus
Uitgewerkt voorbeeld / Casus

gegeven

situatie

doel

situatie

oplossing

 • Opmerkelijke casus: falen, succes, onverwacht resultaat, eye-openers
 • Student beantwoordt vragen en leert zo wat de kenmerken zijn van een goede oplossingen

Bekijk en beoordeel

omgekeerd probleem
Omgekeerd probleem

oplossing

doel

situatie

 • Situatie is niet gegeven
 • Met name gebruikt bij probleem oplossen
 • Student leert welke oplossing geschikt is voor welke probleemsituatie

Voor welk probleem is dit een geschikte oplossing?

imitatieprobleem
Imitatieprobleem

gegeven

situatie

doel

situatie

oplossing

 • conventioneel probleem + uitgewerkt voorbeeld met aandacht voor afzonderlijke oplossingsstappen
 • Student moet zelf de overeenkomst zien tussen het uitgewerkt voorbeeld en de zelf uit te voeren taak.

+

Bekijk en doe na

doelvrij probleem
Doelvrij probleem

gegeven

situatie

Bedenk zoveel mogelijk….

Maak zoveel mogelijk….

 • Geen specifiek doel
 • Exploreren van alle mogelijke oplossingsroutes
aanvulprobleem
Aanvulprobleem

gegeven

situatie

doel

situatie

 • Een gedeelte van de oplossing is gegeven
 • De student moet zowel de gedeeltelijke oplossing bestuderen als weten wat de volgende stap(pen) moet(en) zijn.
 • Met name bij ontwerpen

Bekijk en maak af

oplossing

conventioneel probleem
Conventioneel probleem

gegeven

situatie

doel

situatie

 • Authentieke problemen waarmee beroepsbeoefenaar ook wordt geconfronteerd

Maak / voer uit / los op

modelling examples ook proces
Modelling examples (ook proces)

gegeven

situatie

doel

situatie

oplossing

 • Uitgewerkt voorbeeld met expliciete aandacht voor het probleemoplos- of ontwerpproces
 • Hoe gaat de expert te werk
 • Expert denkt hardop
 • In praktijkonderwijs

oplosproces

proceswerkbladen ook proces
Proceswerkbladen (ook proces)

gegeven

situatie

doel

situatie

 • Richtlijnen voor het oplossen van een probleemsituatie
 • Proceswerkblad vermeld de fasen die achtereenvolgens doorlopen worden
 • Kan ook dwingend. Eerst fase A doorlopen, voordat fase B gestart kan worden

oplosproces

Volg de stappen

belangrijk om te onthouden
Belangrijk om te onthouden

Aandacht van de student wordt gericht op

 • probleemsituaties
 • acceptabele oplossingen
 • relevante oplossingsstrategieën

Ze leren doordat ze veel goede oplossingen zien voor bepaalde problemen (deductie).

Ze bestuderen oplossingen en ontwikkelen zo mentale modellen en cognitieve strategieën.

richtlijnen en tips
Richtlijnen en tips
 • Staat ten dienste van de hele taak, alleen wat relevant is
 • Ook wel de theorie genoemd.
  • Om te redeneren en problemen op te lossen;
  • niet een trucje, maar een strategie
  • Mentale modellen (wat is het, hoe werkt het)
  • Cognitieve strategieën (aanpakkennis)
 • Geef eerst voorbeelden, leg expliciet de algemeenheden uit
 • Verschillende modaliteiten:
  • Geschreven papieren materiaal
  • E-learning / elektronisch beschikbaar
  • Hoorcollege / theorieles
 • Kan vooraf of gedurende het doorlopen van de ALA’s
procedurele informatie
Procedurele informatie
 • Voor routinematige aspecten
 • Wordt aangeboden op het moment dat de student het nodig heeft (hoeft hij niet uit het hoofd te weten)
  • stap-voor-stap uitleg
  • vereiste kennis (knop bevindt zich aan achterzijde)
 • Fading: vervolgens op afroep beschikbaar
richtlijnen en tips1
Richtlijnen en tips
 • Staat ten dienste van de hele taak
 • Voor aspecten van de taak die snel en geroutineerd uitgevoerd moeten kunnen voeren
 • Voor aspecten die voorwaardelijk zijn voor het uitvoeren van andere
 • Worden vooraf gegaan door een hele taak (context/relatie met taak is gewaarborgd)
vaardigheidsgerichte training bepalen
Vaardigheidsgerichte training bepalen
 • Welke aspecten moeten extra getraind worden
  • Routine-aspecten
  • Voorwaardelijke vaardigheden
  • Veiligheidsaspecten
 • Wanneer bied je dit aan?
voordelen 4c id model
Voordelen 4C/ID-model
 • Theoretisch sterk onderbouwd ontwerpmodel

Gebaseerd op whole-taskpractice‘

 • Generiek karakter

Toepasbaar in verschillende domeinen en sectoren

 • Compartimentalisatie voorkomen

kennis, vaardigheden en attitudes > 1 competentiebasis

  • Fragmentatie vermijden

focus op de coördinatie deeltaken in authentieke situaties

kanttekeningen bij 4c id model
Kanttekeningen bij 4C/ID-model
 • Veel verschillende begrippen en termen
 • Integratie tussen vakspecifieke domeinen lastig te organiseren
 • Voorbereiding vraagt veel tijd, mensen , middelen
  • Permanente afstemming tussen docenten noodzakelijk
ad