slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TILINPÄÄTÖS 2011\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

TILINPÄÄTÖS 2011\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

TILINPÄÄTÖS 2011_______________________. Kaupunginjohtajan katsaus:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TILINPÄÄTÖS 2011\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_' - cordero-chavez


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

Kaupunginjohtajan katsaus:

Talouden yleinen epävarmuus lisääntyi vuoden aikana erityisesti euroalueen ongelmien vuoksi. Alueen talouden näkymiä vahvisti telakan tilauskannan kääntyminen nousuun. Talouden yleisissä näkymissä on nyt hieman toiveikkuutta, mutta epävarmuus jatkuu.

Merkittävin hallinnollinen muutos viime vuonna oli päivähoidon siirtyminen sosiaalitoimesta koulutuslautakunnan alaiseksi varhaiskasvatuksen tehtäväalueeksi.

Valtiovarainministeriö teki 8.2.2010 päätöksen Livonsaaren ja Lempisaaren liittämisestä Naantaliin 1.1.2011 alkaen. Livonsaaren tuoma väestönlisäys oli 181. Väkiluku kasvoi ilman tätä 68 henkilöllä. Kasvu ei vastaa strategiassa asetettua tavoitetasoa.

Työttömyysaste kääntyi hienoiseen laskuun ja oli Naantalissa keskimäärin 6,5 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kuitenkin pysyi korkealla tasolla. Myös nuorisotyöttömyys pysyi kaupungin merkittävistä panostuksista huolimatta tavoiteltua tasoa suurempana.

Tuoreimman käytettävissä olevan tilaston mukaan työpaikkaomavaraisuusaste oli vuonna 2009 Naantalin nykyisellä alueella 70,8 prosenttia, missä on nousua edellisvuodesta 1,2 prosenttiyksikköä.

slide2

TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

Kaupunginjohtajan katsaus.…

Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavasta valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka ratkaisua edelleen odotetaan. Liitosalueiden osalta vireillä olleita yleiskaavatöitä jatkettiin Rymättylässä ja Velkualla.

Kaupungin keskustan rakennemallitarkastelua on jatkettu. Keskustakortteleiden osalta järjestetään rakennemalliin liittyen tänä vuonna erillinen suunnittelukilpailu.

Seudullinen maankäytön rakennemalliyhteistyö on tulossa kevään aikana kuntien hyväksyttäväksi. Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kaupungin maankäytön kehityskuvan 2035, mikä on keskeisiltä linjauksiltaan yhdenmukainen seudullisen rakennemalliesityksen kanssa.

Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n, Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja TSME:n osakkaiden kesken sovittiin laajasta seudullisesta energiaratkaisusta, jonka myötä tuotantokapasiteetti keskitetään TSME Oy:n hallintaan ja kuntien kaukolämpöliiketoiminta siirtyi tämän vuoden alusta Turku Energia Oy:lle kuntien vuokrattua kaukolämpöverkkonsa sille.

slide3

TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

Kaupunginjohtajan katsaus.…

Turun Seudun Vesi Oy:n aloitti veden toimituksen Turkuun joulukuussa 2011 ja Naantaliin tämän vuoden helmikuussa. Käynnistysvaiheiden jälkeen siirrytään kevään aikana täysimittakaavaiseen tekopohjaveden käyttöön. Tämän jälkeen joudutaan vielä investoimaan varalaitokseksi muutettavaan Halisten vesilaitokseen.

Naantali hyväksyi yhteistoimintasopimuksen seudullisesta joukkoliikenneorganisaatiosta ja sopimuksen maaseutuhallinnon järjestämisestä. Kevään aikana tulee hyväksyttäväksi seudullisen jätehuoltoviranomaisen perustaminen.

Naantalin kaupunginhallitus päätti osallistua seudullisesta vesihuoltoyhtiöstä tehtäviin jatkovalmisteluihin. Seudullisia selvityksiä on tehty myös rakennus- ja ympäristövalvonnan osalta.

Heikentyneen toimintakatteen ja suurten poistojen johdosta kaupungin taloudellinen tulos muodostui 3,4 miljoonan euron alijäämäksi, vaikka asukaskohtainen vuosikate oli kohtuullinen 364 euroa

slide4

TILINPÄÄTÖS 2011______________________

 • Kaupunginjohtajan katsaus.…
 • Kaupungin tuloksen heikentymiseen nettona noin 1,2 miljoonalla eurolla varsinaisesta talousarviosta vaikuttivat erityisesti seuraavat osatekijät
 • verotulojen toteutuma oli 0,3 miljoonaa euroa yli varsinaisen talousarvion, mikä vastaa Livonsaaren osalta tilitettyä ennakkoa
 • - valtionosuuden nettototeuma oli 0,8 milj. euroa yli varsinaisen talousarvion
 • maanmyynti- ja kaavoituskorvaustuloja siirtyi vuodelta 2011 yhteensä noin 2 miljoonaa euroa
 • - sosiaali- ja terveystoimen toimintakate syveni noin 1,7 miljoonalla eurolla (vammaispalvelut noin 0,7 M€, sosiaalityö yhteensä 0,65 M€, erikoissairaanhoito 0,4 M€)
 • - ulkoinen toimintakate oli yleishallinnossa noin 0,5 M€, satamassa 0,4 M€ ja sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa 0,24 M€ budjetoitua parempi.
slide5

TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

Kaupunginjohtajan katsaus….

Ulkoisten toimintamenojen kasvu oli 5,2 prosenttia. Toimintatulot kasvoivat vain 3,8 prosenttia ja tämän johdosta toimintakatteen kasvu nousi 5,8 prosenttiin. Talouden kokonaisuuden kannalta keskeisimpien tehtäväalueiden ulkoisten menojen kasvu oli nopeinta työllistämistoiminnassa 26,6 %, vammaispalveluissa 23,7 %, lapsiperheiden sosiaalityössä 13,7 %, aikuissosiaalityössä 10,2 %, suun terveydenhuollossa 7,7%, varhaiskasvatuksessa 7,6% ja aikuisten psykososiaalisissa palveluissa 6,9 %.

Ilahduttavaa oli terveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon menojen hienoinen alentuminen vuodesta 2010. Hoito- ja vanhuspalvelut kasvoivat 4,5 % ja perusopetuksen menoissa oli kasvua 2,3 %.

Henkilöstömenojen kasvu oli 4 %, mistä lomapalkkavelan uuden jaksotustavan vaikutus oli 0,8 prosenttiyksikköä.

Verotulot kasvoivat 3,5 %, kun koko maan muutos oli 3,9 %.

slide6

TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

Kaupunginjohtajan katsaus.…

Kaupungin velkamäärä nousi edellisvuoden 38,9 miljoonasta 42,2 miljoonaan euroon (2 236 €/ as). Talousarviota laadittaessa arvioitiin velkamäärän nousevan 47,9 miljoonaan euroon (2 540 €/as).

Investointien alkuperäinen määrä oli 13 miljoonaa euroa. Suurin kohde oli satamalaiturien 23-24 peruskorjaus. Investointien toteutuminen jäi bruttona10,6 miljoonaan euroon.

Tilinpäätös ei ole tuonut esiin seikkoja, jotka edellyttäisivät tälle vuodelle hyväksytyn talousarvion tarkistamista.

Investointiohjelman ja toimintakatteen hallinnalla on jatkossa erittäin suuri merkitys rahoituksen lisäksi käyttötalouden tasapainon kannalta. Ilman sosiaali- ja hoivapalvelujen kasvun rajoittamista ei talouden tasapainosta kyetä huolehtimaan vain muita toimintoja sopeuttamalla.

slide13

TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

TOIMINTAKATE PÄÄTOIMIALOITTAIN, vertailussa varsinainen TA ja TP, ulkoiset erät

slide14

TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

Tilastokeskuksen kuntien toiminta- ja taloustilasto v. 2010 (2009)

Naantali, vakinainen henkilöstö / 1 000 asukasta 65 (63)

Koko maa, vakinainen henkilöstö / 1 000 asukasta 62 (60)

slide21

TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

 • Kaupunginhallitus päätti 26.3.2012
 • - merkitä tiedoksi kaupungin tilikauden 2011 tuloksen -3 526 156,39 euroa
 • - tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaan euroa 59 268,45 ja
 • - merkitä tiedoksi kaupungin alijäämän -3 466 887,94 euroa, mikä ehdotetaan katettavaksi edellisten vuosien ylijäämästä 38 505 924,17 euroa sekä
 • - todeta, että kaupungin talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta ryhtyä kuntalain 65 §:n mukaisiin toimenpiteisiin.