KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU. „wielk A woda 2010”. ĆWICZENIA APLIKACYJNE. WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY. Zasady organizacji ćwiczeń.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - corby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Komenda wojew dzka pa stwowej stra y po arnej we wroc awiu

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU

„wielkA woda 2010”

ĆWICZENIA APLIKACYJNE

WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY


Zasady organizacji wicze
Zasady organizacji ćwiczeń WROCŁAWIU

 • Temat ćwiczeń: Symulacja akcji przeciwpowodziowej: prognozowanie zagrożenia powodziowego w dorzeczu środkowej Odry, powiadamianie i alarmowanie właściwych służb i podmiotów, organizowanie długotrwałych działań ratowniczych i humanitarnych.

 • Termin i miejsce ćwiczeń: – 24 – 26 lutego 2010 r.

 • Siedziba KW PSP we Wrocławiu, siedziby

 • współorganizatorów/uczestników ćwiczeń .


Uczestnicy wicze
Uczestnicy ćwiczeń WROCŁAWIU

>Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego;

>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ;

>Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ;

>Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu;

>Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu ;

>Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ;

>Starostwo Powiatowe w Kłodzku;

>Starostwo Powiatowe w Oławie;

>Urząd Miejski we Wrocławiu;

>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ;

>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie ;

>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ;

>Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ;

>Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu ;

Inne służby i podmioty ratownicze zaproszone do ćwiczeń na szczeblu wojewódzkim

i powiatowym.


Komenda wojew dzka pa stwowej stra y po arnej we wroc awiu

Początek ćwiczeń 24.02.2010 r. godz. 10 00. Planowane WROCŁAWIU

zakończenie 26.02.2010 r. godz. 15.30.

Ćwiczenia rozpoczynają komunikaty meteo z IMGW

Sytuację powodziową (i pogodową) określoną na początku

ćwiczeń należy traktować jako następstwo wcześniejszych

wydarzeń, z uwzględnieniem różnic pomiędzy czasem

astronomicznym a operacyjnym (ćwiczebnym).


Komenda wojew dzka pa stwowej stra y po arnej we wroc awiu

Założenia do sytuacji powodziowej (symulacja) które zostaną

opracowane przed ćwiczeniami powinny wynikać z przyjętej

sytuacji meto, uwzględniając naliczenia inżynierskie i

doświadczenia z poprzednich powodzi.

Realizacja zadań polega na: planowaniu, wykonywaniu,

nadzorowaniu itp. ,w ramach swoich kompetencji, tak na

szczeblu wojewódzkim jak i powiatowym..

Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w ćwiczeniach

realizują zadania w ramach swoich kompetencji w swoich

siedzibach lub w wybranych przez siebie innych lokalizacjach.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży

Pożarnej we Wrocławiu powoła w siedzibie KW PSP we

Wrocławiu sztab, oparty na strukturze Dolnośląskiej Brygady

Odwodowej PSP. Do sztabu mogą zostać zaproszeni

przedstawiciele ww. służb/ podmiotów szczebla

wojewódzkiego, aczkolwiek nie jest to warunek konieczny do

prawidłowego przebiegu ćwiczeń.


Komenda wojew dzka pa stwowej stra y po arnej we wroc awiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu jako główny

moderator ćwiczeń pozostawia sobie możliwość ingerencji w

przebieg ćwiczeń, w zakresie organizacji działań ratowniczych.

Wymiana informacji pomiędzy podmiotami ćwiczącymi odbywa się

poprzez środki łączności określone w odpowiednich planach

ratowniczych i sposobach postępowania, aczkolwiek dopuszcza się

możliwości zmiany sposobów łączności , również w czasie trwania

ćwiczeń. Podstawowe środki łączności (zamienne) :

- łączność telefoniczna (w tym komórkowa) ;

- łączność fax ;

- łączność radiowa (szczebel wojewódzki, powiatowy, lokalne, CB) ;

- łączność komputerowa (mail, skype itp.).;


Spos b dokumentowania wicze
Sposób dokumentowania ćwiczeń główny

W czasie trwania ćwiczeń uczestnicy sporządzają na bieżąco karty

manipulacyjne (wg. wzoru opracowanego przez KW PSP we Wrocławiu).

Ponadto wszystkie sporządzone dokumenty (komunikaty, rozkazy, decyzje,

informacje) stanowią załącznik do karty manipulacyjnej.

W celu jednoznacznego określenia formy podejmowania działań, odróżnienia

zadań ćwiczebnych od realnych, wprowadza się wzór dokumentacji do

ćwiczeń z nadrukiem „ćwiczenia przeciwpowodziowe Wielka Woda 2010”.

W celu lepszego monitorowania przebiegu ćwiczeń ( wprowadzania ewentualnych zmian w ich organizacji ) uczestnicy zobowiązaniu są przesyłać raporty dzienne z wykonywanych zadań, oceną sytuacji powodziowej wraz z prognozami i planami działań na następny dzień,

do godz. 15 30 do KW PSP we Wrocławiu.


Komenda wojew dzka pa stwowej stra y po arnej we wroc awiu

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POARNEJ WE WROCŁAWIU

Wzór DOKUMENTU OBOWIĄZUJĄCEGO PODCZAS ćwiczeń

WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY


Cel wicze
Cel ćwiczeń WROCŁAWIU

-W celu oceny ćwiczeń powołuje się zespół rozjemców w skład

którego wchodzą przedstawiciele współorganizatorów ćwiczeń.

- Zakończenie i podsumowanie ćwiczeń odbędzie się w dniu 26

lutego 2010 r. o godz. 15 30 w siedzibie Komendy Wojewódzkiej

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (sala kryzysowa III p.).

.

 • Przedstawiciele podmiotów (członkowie zespołu rozjemców)

 • prześlą szczegółową ocenę ćwiczeń w okresie 14 dni do DUW

 • i KW PSP we Wrocławiu.

 • Szczegółowe podsumowanie ćwiczeń odbędzie się w terminie 30

 • dni od zakończenia ćwiczeń..


Komenda wojew dzka pa stwowej stra y po arnej we wroc awiu

sytuacja powodziowa WROCŁAWIU

24. 02.2010 r.

W wyniku gwałtownego ocieplenia powodującego topnienie pokrywy śnieżnej a także gwałtownych opadów deszczu, w Kotlinie Kłodzkiej nastąpiło podniesienie stanów wód we wszystkich ciekach w kotlinie, szczególnie w Masywie Śnieżnika.

Wystąpiło przekroczenie stanów alarmowych – dane z IMGW

SYTUACJA W POWIECIE KŁODZKIM:

Gmina Stronie Śl. i Lądek Zdrój dochodzi do lokalnych podtopień /rzeka Biała Lądecka/ Gmina Bystrzyca Kłodzka – przerwanie (przelanie ?) „suchego” zbiornika w Międzygórzu , katastrofa – zalana wieś Wilkanów/,

Gminy Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój – lokalne podtopienia

Gmina wiejska Kłodzko – powódź – zalane części miejscowości Ołdrzychowice, Żelazno, Krosnowice, podtopione Szalejów Dolny, Bierkowice, Gołogłowy, Jaszkowa Dolna.

Gminy Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój – lokalne podtopienia

Proponowany zator lodowy na Nysie w rejonie Długopola.


Komenda wojew dzka pa stwowej stra y po arnej we wroc awiu

sytuacja powodziowa WROCŁAWIU

25.02.2010 r.

W wyniku kulminacji fali powodziowej na Odrze, wzmocnionej przyborem wód z Nysy Kłodzkiej nastąpiło przekroczenie stanów alarmowych na rzece Odrze:

Stan wody na godz. 9.00 :

- Stan dla 1% dla Brzegu most – 645 – 685 cm ; przepływ 1400 - 2000 m3 /s

- Dla stanu 380 cm w Brzegu następuje przygotowanie polderów do zalania.

- Decyzje o zalewaniu polderu podejmuje Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu

Melioracji i Urządzeń Wodnych.

SYTUACJA W POWIECIE OŁAWSKIM:

- Decyzje Zalewanie polderu na prawym brzegu Odry m.in.: zagrożone

zalaniem miejscowości: Stary Górnik, Stary Otok a także droga nr 455

Oława –Jelcz Laskowice ;.

- Zalewanie obiektów na wyspie Zwierzyniec w Oławie;.

- Przesiąkanie wałów p.powodź. w kilku miejscach na terenie powiatu oławskiego;.


Komenda wojew dzka pa stwowej stra y po arnej we wroc awiu

WROCŁAW I OKOLICE: WROCŁAWIU

Dla tych stanów zalane będą poldery: Blizanowice, Trestno... w widłach rzek

Odry i Oławy;

Odcięte osiedla: Mokry Dwór, Opatowice, Trestno, Nowy Dom;

Zalane tereny wodonośne MPWiK - konieczność organizacji alternatywnych ujęć wody i sposobów jej dostarczania ?

Zagrożenie od Widawy: Zgorzelisko ul. Sienna zalanie 30 cm.;

Przesiąki na wałach : Osobowice, Bartoszowice w okolicach kanału Odra-Widawa

Założony duży przepływ na Odrze musi spowodować konieczność

kierowania przepływami we Wrocławskim Węźle Wodnym.


Komenda wojew dzka pa stwowej stra y po arnej we wroc awiu

26.02.2010 r. WROCŁAWIU

Sytuacja w powiecie wrocławskim i Wrocławiu, do sytuacji z dni

poprzednich dokłada się:

Spust wody ze zbiornika w Mietkowie powodujący podtopienia doliny

Bystrzycy aż do ujścia do Odry.

Wypływ ze zbiornika 80 m3/s powodujący podtopienia, m.in.: zalana

stadnina koni przy ul. Gałowskiej we Wrocławiu;

Strzegomka – wypływ ze zbiornika w Dobromierzu do 15 m3/s - bezpieczny;

W przypadku stanu 645 cm. nie ma możliwości cofki ze Ślęży na Kozanów.

Możliwości miejscowego zalewania miasta przez sieć kanalizacyjną.

REALIZACJA SCENARIUSZA NR 4 UM WROCŁAWIA.


Komenda wojew dzka pa stwowej stra y po arnej we wroc awiu

czynności podejmowane przez WROCŁAWIUPaństwową straż pożarną iJednostki ochrony przeciwpożarowej podcZas ćwiczeń„wielka woda 2010”

Organizacja dowodzenia działaniami ratowniczymi na szczeblu województwa,

w tym powołanie Sztabu KW PSP we Wrocławiu.

Powołanie Sztabu KW PSP ze struktury Dolnośląskiej Brygady Odwodowej PSP na czas trwania ćwiczeń.

Zadania sztabu:

- opracowanie zamiaru taktycznego (sposobu prowadzenie działań ratowniczych)

do przyjętych założeń sytuacji powodziowej,

- nadzór nad jego realizacją,

- koordynacja ćwiczeń w zakresie organizacji działań ratowniczych na szczeblu powiatu,

- aplikacyjne dysponowanie sił i środków ratowniczych, w tym pododdziałów DBO,

- nadzór nad obiegiem dokumentacji operacyjnej dot. założonych epizodów.,


Komenda wojew dzka pa stwowej stra y po arnej we wroc awiu

 • Utrzymywanie stałej łączności z uczestnikami ćwiczeń, w tym,

>zadanie stanowiska łączności dla Sztabu KW PSP;

>wymiana dokumentacji z innymi podmiotami;

>nadzór nad korespondencją radiową jednostek ochrony ppoż.;


Komenda wojew dzka pa stwowej stra y po arnej we wroc awiu

organizacja działań ratowniczych tj. stanowiska kierowania

Aplikacyjne kierowanie działaniami ratowniczymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym – udział: komendantów powiatowych (miejskich) PSP, D-ców JRG, grup operacyjnych KW i KP(M) PSP ;

organizacja długotrwałych działań ratowniczych

Sprawdzenie możliwości organizacji, (w tym finansowania) działań długotrwałych, na poziomie wojewódzkim i powiatowym.

Aplikacyjne sprawdzenie realnych możliwości wprowadzenia stanów podwyższonej gotowości operacyjnej czy podniesienia stanów osobowych przez KP(M) PSP na okres trwania ćwiczeń/akcji ;

.


Komenda wojew dzka pa stwowej stra y po arnej we wroc awiu

Sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych jednostek ochrony ppoż. pod kątem prowadzenia działań p.powodziowych

Sprawdzenie stanu technicznego sprzętu ratowniczego, poprzez:

- inspekcje, kontrole na szczeblu powiatu;

- aktualizację danych w programach operacyjnych w tym SWD ST;

- sprawdzenie możliwości Samochodu Dowodzenia i Łączności KW PSP

we Wrocławiu jako mobilnego stanowiska kierowania.

- sprawdzenie procesu alarmowania d-ców pododdziałów DBO..