opiskelijahyvinvointi ammattikorkeakoulussa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opiskelijahyvinvointi ammattikorkeakoulussa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opiskelijahyvinvointi ammattikorkeakoulussa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Opiskelijahyvinvointi ammattikorkeakoulussa - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Opiskelijahyvinvointi ammattikorkeakoulussa. Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointitutkimuksen julkistamisseminaari 20.2.2006 Rehtori Riitta Käyhkö. Avauksia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opiskelijahyvinvointi ammattikorkeakoulussa' - corbin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opiskelijahyvinvointi ammattikorkeakoulussa

Opiskelijahyvinvointi ammattikorkeakoulussa

Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointitutkimuksen julkistamisseminaari

20.2.2006

Rehtori Riitta Käyhkö

avauksia
Avauksia
 • Otus: Ammattikorkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijakuntien käsityksiä opiskelijoiden hyvinvoinnista 2004
 • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden

hyvinvointitutkimus 2004 (Samok)

 • Sosiaali- ja terveysministeriö: Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteiden ja sisällön kehittämistyöryhmän muistio 2005
 • Sosiaali- ja terveysministeriö: Opiskeluterveydenhuollon opas 2005
 • Opetusministeriö: Esteetön opiskelu yliopistoissa 2005
 • Hyvinvointihanke. Kemi-Tornion, Rovaniemen ja Turun ammattikorkeakoulut 2005-6
ideaalinen ammattikorkeakouluopiskelija
Ideaalinen ammattikorkeakouluopiskelija
 • On perustiedoiltaan ja taidoiltaan korkeakoulukelpoinen
 • Opiskelee opiskelun aloitettuaan keskeytyksettä
 • Samassa oppilaitoksessa
 • Täysipäiväisesti
 • Koko normiajan, ei yhtään sen enempää
 • Normiajan kohdalla suorittaatutkinnon
ammattikorkeakouluopiskelija
Ammattikorkeakouluopiskelija
 • On siirtynyt nuoruudesta varhaisaikuisuuteen
 • Rakastuu ja eroaa
 • Perustaa perheen, saa lapsia
 • Käy töissä
 • Muuttaa toiselle paikkakunnalle, toiseen maahan
 • Sairastaa
 • Kokee toimeentulo-ongelmia
 • On epävarma tulevaisuudesta: onko koulutusala oikea, saako töitä
hyvinvointi onnellisuus tyytyv isyys el m n
Hyvinvointi onnellisuus, tyytyväisyys elämään

Ihminen on kokonaisuus jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat toisiinsa ja luovat ihmisen hyvinvoinnin.

 • Fyysinen terveys
 • Psyykkinen terveys, stressien sietokyky
 • Sosiaalinen ympäristö
 • Henkinen ulottuvuus – arjen tietoisuuden rajojen ylittäminen
psyykkinen hyvinvointi oman itsen kokeminen arvokkaaksi
Psyykkinen hyvinvointiOman itsen kokeminen arvokkaaksi

Hyvä olo, hyvinvointi

Elimistön tila

ja

elintoiminnot

Toimintakyky

Turvallisuus

vastuu hyvinvoinnista
Vastuu hyvinvoinnista
 • Opiskelija
 • Opiskelijakunnat, opiskelijayhteisöt
 • Ammattikorkeakoulu
 • Yhteiskunta, ammattikorkeakoulun sijaintipaikkakunta
terveyspalveluiden j rjest misen vaihtoehdot
Terveyspalveluiden järjestämisen vaihtoehdot

Ongelma: palveluiden heikko saatavuus: tarve 110-140 terveydenhoitajaa, v. 2002 oli 62 = erotus 48 – 78 terveydenhoitajaa

 • Ammattikorkeakoulun sijaintikunta
 • AMK -opiskelijaterveydenhuoltosäätiön perustaminen
 • YTHS
 • Ammattikorkeakoulu (työterveysmalli)
hyvinvoinnin merkitys
Hyvinvoinnin merkitys
 • Motivaatio, poissaolot
 • Keskeyttäminen
 • Opintomenetys
 • Valmistuminen
 • Huolenpito omasta itsestä
voimavaroja antavat tekij t liittyv t
Voimavaroja antavat tekijät liittyvät
 • opiskelija: perintötekijät, kokemukset, koulutus, opitut tottumukset, älykkyys, kyky ratkaista ongelmia, terveys, sosiaaliset taidot, menestyminen tärkeäksi koetuissa asioissa, toimeentulo, asunto
 • opiskelijan sosiaalinen ympäristö: kulttuuri, arvot ja asenteet , turvalliset ja vakaat läheiset ihmissuhteet
 • ammattikorkeakoulu: ammattikorkeakoulun terveellisyys ja turvallisuus, opetuksen laatu, opiskelun ohjaus ja tuki, opiskelujärjestelyt, hyvinvointiohjelma
 • yhteiskunta: opintososiaalinen tuki, terveys- ja hyvinvointipalvelut
ammattikorkeakoulun hyvinvointiohjelma
Opintojen ohjauksen kehittäminen

Terveydenhuolto

Opiskelija-asuminen

Liikuntamahdollisuudet

Opintojen ohjauksen kehittämistoimet ja olemassa olevat käytännöt. Opintojen suunnitteleminen, tentteihin lukeminen, oppimaan oppiminen

Miten terveydenhuolto on järjestetty

Paikkakunnan/kuntien opiskelija-asuntotilanne

Paikkakunnan liikuntamahdollisuudet ja oman oppilaitoksen liikuntatilojen käyttömahdollisuudet

Ammattikorkeakoulun hyvinvointiohjelma
ammattikorkeakoulun hyvinvointiohjelma1
Päihdestrategia

Kriisinhallintasuunnittelu

Ympäristön terveellisyys ja turvallisuus

Yhteisöllisyys

Tasa-arvo

Sitoutuminen opiskelijan hyvinvointia edistävään päihdepolitiikkaan ja varhaiseen puuttumiseen. Savuttomia tiloja ja tupakointia koskevat säännöt

Toimintaohjeet ja vastuunjako. Ohjeistus kriisitilateiden varalle

Seuraava dia

Toimet joilla lisätään opiskelijoiden ja henkilöstön vuorovaikutusta

Sukupuolten tasa-arvo, esteettömyys

Ammattikorkeakoulun hyvinvointiohjelma
terveellisyys ja turvallisuus
Fyysinen ympäristö

Fysikaaliset altisteet

Kemialliset altisteet

Biologiset altisteet

Työssäoppimisen asettamat vaatimukset

Tilat, tilat/opiskelijamäärä, kalusteet, viihtyvyys, tilojen esteettömyys, sosiaalitilat, piha-alueet, ruokailu- tai ravintolatilat

Valaistus, ääniympäristö, ilmastointi, lämpösuhteet, haju, kosteus, vetoisuus, säteily, tärinä.

Opetustiloissa käytettävät kemialliset aineet ja niiden käyttöturvallisuus sekä oikea säilytys, epäorgaaniset pölyt, metallihuurut, kaasut ym.

Sisäilma, eläinpöly, homepöly, infektiovaara

Esim. fyysinen kuormittavuus, ergonomiset tekijät, henkilökohtaiset suojaimet ja niiden laatu, perehdytys työhön

Terveellisyys ja turvallisuus
terveellisyys ja turvallisuus1
Psykososiaalinen työympäristö

Tapaturma- ja terveysuhat

Hyvinvointiohjelma(toimintakulttuuri)

Riskien yksilöinti

Suositeltavat toimenpiteet

Henkilöstön ja opiskelijoiden asenteet, vuorovaikutustaidot, ilmapiiri, työajat ja opintojärjestelyt

Tapaturmat oppilaitoksessa ja työssäoppimisjaksoilla, liikenneturvallisuus, fyysisen ja henkisen väkivallan vaara

Suunnitelma joka kertoo pelisäännöt ja toimintatavat, toimintaohjeet erityisiä riskitilanteita varten

Terveysvaarojen ja turvallisuusriskien tunnistaminen ja terveydellisen merkityksen arviointi

Toimenpidesuunnitelma ilmenneiden riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi, vastuuhenkilöt, uudelleen arvioinnin ajankohta

Terveellisyys ja turvallisuus
koherenssin tunne
Koherenssin tunne

Kyse on siitä, että opiskelijalla on pysyvä luottamus ja usko siihen, että

 • hänen sisäinen ja ulkoinen maailmansa ovat ennustettavissa olevia ja selkeitä = YMMÄRRETTÄVYYS
 • hän voi saada käyttöönsä sellaisia voimavaroja, joilla hän voi hallita paineisia tilanteita, asiat tulevat todennäköisesti sujumaan =

HALLITTAVUUS

 • elämässä on mahdollisuuksia ja haasteita, joiden puolesta kannattaa ponnistella ja tehdä työtä = MIELEKKYYS