terenska nastava upoznaj svoj grad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Terenska nastava: „Upoznaj svoj grad” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Terenska nastava: „Upoznaj svoj grad”

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Terenska nastava: „Upoznaj svoj grad” - PowerPoint PPT Presentation

cora-grant
147 Views
Download Presentation

Terenska nastava: „Upoznaj svoj grad”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Terenska nastava: „Upoznaj svoj grad” Stijepo Jarak, 8.a

 2. Osne simetrije u Dubrovniku

 3. Pile,Ploče – gradska vrata

 4. Crkva sv. Spasa

 5. velika Onofrijeva fontana

 6. Dubrovačka katedrala

 7. Crkva sv. Vlaha

 8. Palača Sponza

 9. Knežev dvor

 10. Centralne simetrije u Dubrovniku

 11. Velika Onofrijeva fontana

 12. Rozeta na crkvi sv. Vlaha

 13. I još jedna rozeta!

 14. Kraj! • Nadam se da ste uživali u mojoj prezentaciji!