Slavonska šuma - PowerPoint PPT Presentation

hume
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slavonska šuma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slavonska šuma

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Slavonska šuma
186 Views
Download Presentation

Slavonska šuma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Slavonska šuma

 2. Terenska nastava 20. listopada učenici 6. razreda,ekolozi i kemičari 7.i 8.r. posjetili su zajedno sa svojim učiteljima Otočke virove i tamo održali nastavu u prirodi s temom Slavonske šume

 3. Sakupljanje šumskih plodova Pored drveta proizvodi iz šume su : • proizvodi koji služe kao hrana za ljude (šumski plodovi - pitomi kesten, lješnjak, šipak, jagode, borovnice, brusnice, kupine, drenjine, trnine i dr.), jestivo bilje, korijenje i podzemne stabljike, gljive, žabe, pčelarenje i dr. • samoniklo bilje ili dijelovi biljaka koji služe kao lijek (cvijet, list, stabljika, korijen, podzemna stabljika, kora ljekovitog drveća, grmlja i bilja, lišaji, mahovina i dr.)

 4. Naš zadatak je bio dokazati hranjive tvari u plodovima šume Hranjive tvari su sastojci hrane koji preko probavnih organa ulaze u krvotok dajući organizmu energiju za život i rad, gradivni materijal za obnovu i izgradnju, a također ga zaštićuju od različitih bolesti.

 5. Hrana koju jedemo sadrži različite kemijske spojeve, međutim samo je nekoliko desetaka kemijskih spojeva od najveće važnosti (kažemo da su esencijalni). Oni se dijele u šest glavnih skupina: voda, ugljikohidrati, masti, bjelančevine, mineralne soli, vitamini.To su biološki važni spojevi.

 6. BIOLOŠKI VAŽNI SPOJEVI Ugljikohidrati su glavni izvor energije za živa bića, sudjeluju u regulaciji izmjene .Nastaju u biljkama procesom fotosinteze. Bjelančevine (proteini) pokreću biokemijske procese u živim bićima te su odgovorne za rast i razvoj stanica i organizma u cjelini. Lipidi su biološke molekule u koje ubrajamo masti, ulja, voskove, fosfolipide i steroide. U organizmu stvaraju zalihe energije (masti i ulja).

 7. U odabranim uzorcima plodova šume nizom pokusa dokazat ćemo hranjive tvari. Primjenit ćemo naučene mjere opreza !

 8. POKUS 1.: Dokazivanje ugljikohidrata -škroba Potreban pribor i materijal: 3 petrijeve zdjelice, lugolova otopina ili jodna tinktura,uzorci kestena ,gljive i šumskih bobica . Tijek pokusa: U petrijevu zdjelicu stavite komadić kestena,gljive i šumskih bobica. Nakapajte po 2 kapi Lugolove otopine na uzorke. Skicirajte tijek pokusa Pomoću navedenih pitanja pratite i opišite uočene promjene nakon dodavanja Lugolove otopine.. 1. Kod kojih uzoraka je nastupila promjena? 2. Kakvo se obojenje pojavilo? 3. Koju vrstu tvari dokazuje nastalo obojenje? Rezultati pokusa i zaključak: • ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 9. Priprema i izvođenje pokusa

 10. POKUS 2.: Dokazivanje proteina-bjelančevina Potreban pribor i materijal: 3 epruvete, stalak za epruvete, reagens: NaOH i CuSO4 ,čaša s vodom te uzorci kestena ,gljive i šumskog voća . Tijek pokusa: • U epruvete s uzorcima kestena ,gljive i šumskog voća dodati vode i u svaku par kapi reagensa . Skicirajte tijek pokusa. 1. Kod kojih uzoraka je nastupila promjena dodatkom reagensa ? 2. Kakva se promjena dogodila? 3. Koju vrstu tvari dokazujete ovim pokusom? Rezultati pokusa i zaključak: • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 11. U ep.s gljivom nastalo je tamno plavo obojenje Time smo dokazali bjelančevine

 12. POKUS 3.: Dokazivanje lipida – masti i ulja Potreban pribor i materijal: žličica, čaša od 150 ml, papir, alkohol, sjemenke različitih šumskih plodova. Tijek pokusa: a) Na čisti bijeli papir stavite po jednu sjemenku različitih šumskih plodova. Zgnječite ih žlicom ili prstom. b) Usitnite sjemenku oraha u prah. Usitnjenu kašu stavite u čašu, dodajte par kapi alkohola i promiješajte. Na masnu mrlju kapnite par kapi alkohola. Pomoću navedenih pitanja pratite i opišite uočene promjene nakon izvedenih pokusa. Skicirajte tijek pokusa. 1. Kakvi su bili otisci na papiru? 2. Koju vrstu tvari dokazujete ovim pokusom? 3. Kako alkohol djeluje na sjemenke oraha? Rezultati pokusa i zaključak: • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 13. Priprema pokusa

 14. Dokapavanje alkohola Alkohol razgrađuje masnoće

 15. Kviz znanja-praćen budnim okom naše kamermanke

 16. Kemija Nastavna jedinica – Hranjive tvari u šumskim plodovima Tip sata: obrada kroz istraživački rad te ponavljanje putem kviza i natjecanja Ciljevi: -Učenici će iz prikupljenih plodova šume kroz istraživački rad doći do spoznaja o kvaliteti i kemijskom sastavu hranjivih tvari koje sadrže plodovi šume (pokusi – dokaz ugljikohidrata, bjelančevina i masti) - na satovima dodatne nastave će na temelju prikupljenih podataka s interneta izračunati masene udjele hranjivih tvari(škroba,bjelančevina,masti prethodno dokazanih u pokusima plodova iz šume) Obrazovni zadatci: kroz israživački rad doći do spoznaja o kemijskom sastavu hranjivih tvari koje sadrže plodovi šume (pokusi – dokaz ugljikohidrata, bjelančevina i masti na osnovi prikupljenih podataka izračunati masene udjele hranjivih tvari(škroba,bjelančevina, masti prethodno dokazanih u pokusima plodova iz šume) Odgojni zadatci: samostalno učenje uz pomoć interneta te samostalno rješavanje problema, njegovanje timskog rada i suradničkog učenja,razvoj ekološke svijesti i ljubavi prema prirodnim znanostima kroz istraživački rad Funkcionalni zadatci: Uočavati i razlikovati plodove šume, razvijati naviku opažanja i donošenja zaključaka na temelju uočenog Metode rada: istaživački rad,demonstracija, razgovor, natjecanje, kviz Oblici rada: skupni, frontalni,rad u parovima Sredstva za rad: kemijski pribor i kemikalije,plodovi šume, poučna staza