Download
pripremanje uslu nog programa hotelskih i restoranskih preduze a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIPREMANJE USLUŽNOG PROGRAMA HOTELSKIH I RESTORANSKIH PREDUZEĆA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIPREMANJE USLUŽNOG PROGRAMA HOTELSKIH I RESTORANSKIH PREDUZEĆA

PRIPREMANJE USLUŽNOG PROGRAMA HOTELSKIH I RESTORANSKIH PREDUZEĆA

271 Views Download Presentation
Download Presentation

PRIPREMANJE USLUŽNOG PROGRAMA HOTELSKIH I RESTORANSKIH PREDUZEĆA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FAKULTET ZA MENADŽMENT ------------------- Herceg Novi PRIPREMANJE USLUŽNOG PROGRAMA HOTELSKIH I RESTORANSKIH PREDUZEĆA HOTELSKI MENADŽMENT Prof. dr Silvana Đurašević silvanadj@t-com.me

 2. ELEMENTI U PRIPREMANJU HOTELSKIH USLUGA Elementikojiuslovljavajurentabilitethotelskih I restoranskihpreduzeća: 1. Potrošač(gost) jeodrednicasvakeposlovneorijentacije. 2. Hotelilinekidrugiobjekatza gostepredstavlja „drugidom“- second home. 3. Usluge su interpersonalne, do čijeg kreiranja dolazi kroz brojne psihološkeiekonomske odnose 4.Obezbjeđenje i održavanjestandarda kvalitetausluga /proizvodaneophodno je za uspješnoposlovanjepreduzeća. Samotakavpaket uslugavodihot./rest. preduzeće do potpune satisfakcijepotrošačai do rentabilitetaposlovanjakroz uslužni program

 3. 1. POTROŠAČ KAO ODREDNICA POSLOVANJA • U fazi idejnih rješenja neophodno je utvrditi: • kom segmentu potrošača je hotel/restoran namjenjen • od toga zaviseoprema, uređenje i sadržaji • iz toga proizilazi organizacija, broj i struktura zaposlenih • svi tehnološki, ekonomski i drugi činioci neophodni za poslovanje • Treba ispuniti moto: Zadovoljan gost je najbolji gost • ekonomski okviri jačajuprelaskom na psihološki, emotivan teren, aprivrženi gosti se vraćaju, spremni da više potroše i tolerantniji su... • Preporuke korisnika usluga su najznačajnije u promociji

 4. 2. HOTEL – DRUGI DOM/ second home • Objekat nije samo „spavanje sa doručkom“. • Gost očekuje sigurnost, toplinu, utočište, prijatnu i opuštenu atmosferu, mogućnost da zadovolji fiziološke potrebe, ishranu, spavanje i sl. • Stoga gosti često daju povjerenje velikim hotelskim lancima, jer im njihovo ime pruža kvalitet i garantuje zaštitu

 5. 3. USLUGE SU INTERPERSONALNE • Usluge se obavljaju pred gostima i baziranesu na odnosima sa gostimai odnosima unutar kolektiva • U komunikaciji sa gostima od osoblja se očekuje ljubaznost i predusretljivost, uz diskretno obavljanje redovnih aktivnosti Motivisanost zaposlenih istimulativno nagrađivanjepodstiče personal i stvaraneophodnu koheziju u kolektivu.

 6. 4. STANDARDI OBEZBJEĐUJU KVALITET • Potrebna je primjena standardau hotelskom i restoranskom poslovanju i to od izgradnje, opremanja, kontrole i menadžmenta... jer oni obezbjeđuju kvalitet i minimiziraju improvizacije. • Gost je uvijek spreman da plati kvalitet

 7. KRITERIJUMI ZA PODJELU HOTELSKIH OBJEKATA I. Premafizičkimkarakteristikama II. Tržišnojnamjeni III. Vrstiinačinupružanja usluga IV. Vremenuposlovanja

 8. I.PREMA FIZIČKIM KARAKTERISTIKAMA 1. • veličinaobjekta:mali, srednji, veliki(kriterijum: broj soba, ležajeva, kvadraturaobjekta, brojzaposlenih...) • građevinskekarakteristike(da li sugrađeni da buduhoteliilisupreuređeniu hotele) • prematipugradnje: a. pohorizontali(niskagradnja, rasutapoširemprostoru) b. po vertikali(gradnja u visinu, u nedostatkuprostora) c.posebni(uklapanjeobjekata u datukonfiguracijuterena)

 9. PREMA FIZIČKIM KARAKTERISTIKAMA 2. • objektikojičinejednugrađevinskucjelinu • kompleksisastavljeni od višeobjekatakaokompaktnecijeline(sajednimglavnimobjektom-recepcija, restoraniidrugisadržaji, a ostaliobjektisu app. tipailidepadansi, bungalovi...) • objektinasaobraćajnimsredstvima: • ROTEL (hot. objekatnatočkovima, najčesće u specijalnomautobusu) • AKVATEL (uslugesmještajanavodi, namanjimplovećimobjektima) • BOTEL (objekatzaprihvatnautičara, smješten uzvoduidjelimično nanjoj)

 10. II. PODJELA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA– potržišnom principu • Osnovne(bazni su hoteli) • Komplementarne (dopunske) • Očigledna je visoka podudarnost između osnovnih i komercijalnih; & komplementarnih i nekomercijalnih

 11. PODJELA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA sa aspekta lukrativnosti • Komercijalni (hotel, motel idr.) i • Nekomercijalni(kvazikomrcijalni), prema kriterijumu da li objektiposlujusaciljemostvarenja profitaili suneprofitni (uzmogućnostnaplateuslugaza pokrićetroškova) • Nekianalitičariprivatnismještajsvrstavaju u komercijalni, a neki u nekomercijalni • Primjer nekomercijalnog smještaja - hoteli za mlade /Youth Hostels,kaoiizdavanjekampusau vrijeme raspusta (približavajuse komercijalnimobjektima)

 12. III. PODJELA HOTELA PREMA VRSTAMA USLUGA • Garni(noćenjesadoručkom) • Klasičnehotele(najčesćepansionskogtipa) Potrebaprilagođavanjazahtjevimapotrošačauzrokovala je daljepodjele: • Samouslugasmještaja(gostise samiorganizujuzaishranu,npr.app) • Uslugadnevnogodmora(kratkogboravka u sobi - do 4 sata) • Polupansionskeusluge(u većinihotela - pp.)

 13. PODJELA HOTELA PREMA NAČINU PRUŽANJA USLUGA • Servisirane vrste smještaja (prije svega hotelske, u kojima osoblje pruža usluge: smještaja, ishrane, pića - usluge su uvijek dostupne i uključene u cijenu i onda kada ih gosti ne koriste.) • Neservisirane vrste smještaja (objekti bez lične usluge- app.vile, privatne kuće, kamping-karavani i sl. Iako usluge ishrane mogu biti dostupne gostima, one su na komercijalnoj bazi i ne ulaze u cijenu smještaja.)

 14. IV.PODJELA HOTELA PREMA VREMENU POSLOVANJA • Cjelogodišnje • Sezonske Izboruzrokujedrugačijipristupizgradnje,opremanja, organizacije rada,tržišnihsegmenataitržišnognastupa.

 15. KATEGORIZACIJA HOTELSKIH OBJEKATA 1. • Svi objekti komercijalnog smještaja sekategorišu,a nekomercijalnise kategorišu selektivno • Nadležnost obavljanja kategorizacije u različitim zemljama je različita, kao inačin obilježavanja kategorija: zvjezdice;velika slova A, B, C, D; dijamanti; krune(VB.) • Nadležnost npr. u Austriji iŠvajcarskoj je na Stručnom udruženjuu okviru Savezne privredne komore

 16. KATEGORIZACIJA HOTELSKIH OBJEKATA 2. • U SAD razvrstavanje hotela se vrši u okviru organizacija vezanih za automobilizam • U Španiji, Grčkoj, Francuskoj i Italiji, kl. i kat. objekata za smještaj je u državnoj nadležnosti • Hotelski lanci veću pažnju posvjećujusvojim brendovima, a ne klas.i kateg. u konkretnim zemljama (Marka predstavlja određeni kvalitet i potrošaći to respektuju, mnogo više nego broj zvjezdica)

 17. ZAKONSKA REGULATIVA U CRNOJ GORI • U Crnoj Gori kategorizacija je definisana Zakonom o turizmu (Sl. List CG, broj 61/10), „PRAVILNIK O VRSTAMA, MINIMALNO-TEHNIČKIM USLOVIMAi KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA“ Vrste ugostiteljskih objekata: I. za pružanje usluga smještaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića II. za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića I. Ugostiteljski objekti za pružanje usluge smještaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića: 1) primarneugostiteljskeobjekte 2) komplementarneugostiteljskeobjekte

 18. PRIMARNI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA PRUŽANJE USLUGA SMJEŠTAJA (hrane i pića) • hotel & resort • wild beauty resort • grupa hoteli (hotel, mali hotel, butique hotel, hotel garni, aparthotel, condohotel, hostel, pansion i motel) • turističko naselje • etno selo • eko lodge • vila

 19. KOMPLEMENTARNI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA PRUŽANJE USLUGA SMJEŠTAJA (hrane i pića) • kuća za iznajmljivanje, turistički apartman i soba za iznajmljivanje • gostionica • planinarski dom • odmaralište • kamp

 20. Vrste ugostiteljskih objekata za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane i pića • restoran (klasični i specijalizovani) • picerija • konoba • grupa caffe barovi (caffe bar, kafana, kafić, kafeterija, pivnica, disko klub, noćni klub, i sl.) • catering objekti • objekti brze hrane • objekti jednostavnih usluga (poslastičarnica, pečenjara, kantina i sl.)

 21. KATEGORIJE OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGE SMJEŠTAJA • Kategorija pet zvijezdica***** Ima smještajizuzetnihkarakteristika, poznatih po komforu, uslugama i ambijentu. ima lift, 24-satni servis, sadržajepoznatihbrendova, osobljesaznanjemdvastranajezikainizservisa: concierge, someliere, wellness menadžer...locirannamjestimaizuzetneprirodneljepote, luksuznoopremljensa zelenimpovršinamaiparkovimazarekreaciju. • Kategorija četiri zvijezdice ******* Ima smještajne jedinice sa visokim nivoom komfora i usluga, broj app. ne može biti manji od 10% u odnosu na ukupan broj soba, opremljen kvalitetnom kuhinjom, restoranima i dodatnim sadržajima (fitness klub, prodavnicei sl.) Ima uređene zelene površine za rekreaciju i zabavu.

 22. KATEGORIJE OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGE SMJEŠTAJA • Kategorijatri zvijezdice **** Ima standardni nivo komfora i usluge • Kategorijadvijezvijezdice *** * Smještajsaodgovarajućimnivoomkomfora • Kategorijajednazvijezdica ** Ispunjava minimalne standarde propisane za ovu vrstu ugostiteljskogobjekta.

 23. ZNAČAJ LOKACIJE ZA IZGRADNJU HOTELA/RESTORANA • Lokacija objekta ima izuzetan značaj u cjelokupnom poslovanju hotela/restorana. Stoga se za izbor optimalne lokacije koriste različiti metodi. Obično se radi studija izvodljivosti ili stručni tim analizira relevantne faktore.

 24. PRIPREMANJE USLUŽNOG PROGRAMA HOTELSKIH I RESTORATERSKIH PREDUZEĆA Hvala na pažnji! Prof. dr Silvana Đurašević silvanadj@t-com.me