slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
START SIGUR! PowerPoint Presentation
Download Presentation
START SIGUR!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
cooper-cruz

START SIGUR! - PowerPoint PPT Presentation

109 Views
Download Presentation
START SIGUR!
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII Nr. 56 José Marti, Bucureşti Sănătatea şi securitatea în sistemul de valori al tinerilor START SIGUR!

 2. Şcoala – partener la proiectul START SIGUR! Şcoala Nr. 56 a salutat cu mult entuziasm iniţiativa Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă de a populariza în rândul elevilor problemele legate de riscurile şi prevenirea riscurilor ca parte integrantă a procesului de educare şi de pregătire a tinerilor pentru prima zi de muncă şi pentru responsabilităţile ce le revin în viaţa profesională.

 3. Colectivul şcolii: • 31 învăţători • 65 profesori • 1 pedagog • 1 bibliotecar • 1 analist programator • 2 secretare • 1 administrator • 4 portari • 6 personal de îngrijire • 2 mecanici • Structură funcţională: • 26 săli de clasă • 3 laboratoare (chimie, fizică, biologie) • 1 cabinet informatică • 1 sală de sport • 1 bibliotecă • 1 cabinet de consiliere • 2 cabinete medicale (medicină generală, stomatologie) • 1 sală internat

 4. Copiii noştri 1756 7-15 ani

 5. Strategia activităţilor desfăşurate

 6. Diseminarea informaţiilor

 7. Lectorate cu părinţii Diferitele aspecte legate de securitate şi sănătate în muncă, corelate cu orientarea şcolară şi profesională a elevilor, au constituit teme de dezbatere în lectoratele cu părinţii, fiind de un real folos în perspectiva alegerii unui loc de muncă. Părinţii s-au declarat plăcut surprinşi de implicarea şcolii în probleme vizând securitatea şi sănătatea muncii şi au adus în discuţie unele întrebări şi propuneri.

 8. Dezbateri cu părinţii Părinţii au cerut să se acorde o mai mare importanţă aspectelor legate de securitatea şi sănătatea muncii în contractele de angajare. De asemenea, în cazul tinerilor sub 18 ani, angajatorul trebuie să informeze familia, în legătură cu riscurile la care se supun copiii lor.

 9. Lecţia de dirigenţie Şcoala noastră s-a implicat cu seriozitate în promovarea acestui demers informativ şi a organizat lecţii de dirigenţie în cadrul cărora elevii au parcurs materialele puse la dispoziţie, au discutat pe marginea lor şi au dezbătut unele dintre studiile de caz prezentate. De asemenea, unele aspecte privind securitatea şi sănătatea în muncă au figurat şi pe ordinea de zi a Consiliului Elevilor, ocazie cu care li s-a cerut reprezentanţilor elevilor să popularizeze în clasele lor problemele dezbătute.

 10. Propunerile elevilor • Cunoaşterea amănunţită a legislaţiei în domeniul asigurărilor de sănătate. • Studierea comparativă a legislaţiei româneşti – europene. • Invitarea unor specialişti în domeniul securităţii muncii. • Vizitarea unor obiective economice, industriale şi culturale, cu ocazia “Zilei Porţilor Deschise”.

 11. Securitatea Probleme legate de securitatea şi sănătatea muncii au figurat de mai mult timp pe agenda de lucru a conducerii şcolii. În vederea preîntâmpinării accidentelor (inerente într-o şcoală cu peste 1700 de elevi), instituţia noastră a gândit şi a pus în aplicare un sistem de supraveghere a activităţilor. Astfel, încă din anul şcolar 2005-2006, în şcoala noastră s-a montat un sistem performant de supraveghere (30 camere de înregistrare, 20 pentru interior şi 10 pentru exterior, sistem prevăzut cu senzori de mişcare şi de depistare a fumului). De asemenea, şcoala este prevăzută cu interfoane cu ajutorul cărora se poate comunica rapid în situaţii deosebite.

 12. Prevenire Tot în sprijinul acestei idei, în şcoală activează o echipă specializată de agenţi de pază, având drept sarcină protecţia elevilor în faţa agresiunilor externe. Evenimentele care au survenit, stocate în baza de date, au constituit material de dezbatere pentru a preveni situaţii similare ulterioare.

 13. Sănătatea Cabinetul medical se implică activ în supravegherea sănătăţii elevilor noştri. • diagnostic • tratament • promovare

 14. Sportul şi sănătatea Activitatea sportivă este precedată de o instruire a elevilor şi de un control medical. Sportul dezvoltă abilităţile, aptitudinile şi menţine sănătatea.

 15. Protecţia muncii în laboratoare Cunoaşterea riscurilor înseamnă prevenirea incidentelor.

 16. Psihologul şcolar • Studiu de caz • Jocuri tematice • Chestionare • Dezbateri cu părinţii • Informări periodice

 17. Propuneri • Cadru legislativ care să reglementeze detaliat domeniul • Fonduri şi materiale pentru a sprijini cadrele didactice • Consolidarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate

 18. Vă mulţumim!