tanker til den regionale samlingen for oppl ringsprogrammet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tanker til den regionale samlingen for opplæringsprogrammet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Tanker til den regionale samlingen for opplæringsprogrammet - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Tanker til den regionale samlingen for opplæringsprogrammet. Noen tall om kommunen. Innbyggere: 42.000 (stigende) Fødsler per år: ca. 500, 400 av de gravide går til jordmor; flere unge gravide Ca 10.000 innbyggere under 20 år 8 oppvekstområder. Organiseringen av kommunen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tanker til den regionale samlingen for opplæringsprogrammet' - conway


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
noen tall om kommunen

Noen tall om kommunen

 • Innbyggere: 42.000 (stigende)
 • Fødsler per år: ca. 500, 400 av de gravide går til jordmor; flere unge gravide
 • Ca 10.000 innbyggere under 20 år
 • 8 oppvekstområder
organiseringen av kommunen

Organiseringen av kommunen

Forsterket Barn og Familieteam (Modellkommuneforsøk)

Arendalsmodellen: Tjenestene er organisert i 8 Oppvekst-områder rundt 8 1-10 skoler

organiseringen av modellkommunearbeidet

Organiseringen av modellkommunearbeidet

 • Styringsgruppe
 • Referansegruppe
 • Arbeidsgruppe: Forsterket Barne- og Familieteamet
status som modellkommune
Det har vi fått til:
  • Arbeidet er kjent i det øvrige hjelpeapparatet
  • Bedre samarbeid mellom jordmor, helsesøster, barnevern og psykisk helsevern både barn og voksne (inkludert spesialisthelsetjeneste)
  • Informasjon til og samarbeid med barnehagene
  • Veiledning av involverte tjenester
  • EPDS: godt implementert
 • Vi jobber med:
  • Modellering av eksisterende tilbud og rutiner
  • Milepælsplan
  • Opplæringspakke

Status som modellkommune

status kartlegging1

Status kartlegging

 • Veiledning på plass for EPDS og TWEAK samlet gjennom BUFETAT
 • Samarbeid med legene: ikke på plass
 • Tverrfaglige samarbeidsrutiner:Uløst problem med gradering av vansker.For ”tunge saker” har rutinene vært på plass:
status kartlegging2

Status kartlegging

 • I lettere saker:
 • Helsesøstre og jordmødre tilbyr støttesamtaler (EPDS)
 • Barne- og Familieteamet støtter helsesøstre og jordmødre ved behov
 • Drøftning i Forsterket Barne- og Familieteam
tilbud n r vi avdekker problemer

Tilbud når vi avdekker problemer

 • Psykiatrisk sykepleier, helsesøster, jordmor, barnevern, ppt, barne- og Familieteam og kombinasjoner av disse
 • God samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Vi får til et helhetlig og systematisk tilbud der og da, men har utfordringer med å sikre langsiktighet
utfordringer videre
Utfordringer videre    
 • Finne flere gode tiltak
 • Langsiktighet
 • Implementering og strukturendringer parallelt med andre prosesser, som implementering av samhandlingsreformen og omstrukturering av oppvekstsektoren i kommunen
ad