v lkommen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Välkommen! - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Välkommen!. Kjell Prytz, Högskolan i Gävle, kpz@hig.se. Jag är Albert Einstein, skaparen av relativitets-teorin. Jag har insett att naturen uppträder på olika sätt beroende på vår egen rörelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Välkommen!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Välkommen! Kjell Prytz, Högskolan i Gävle, kpz@hig.se

  2. Jag är Albert Einstein, skaparen av relativitets-teorin. Jag har insett att naturen uppträder på olika sätt beroende på vår egen rörelse Även om jag har baserat mina insikter på elektromagnetism inser jag nu att resultaten är giltiga även för gravitationen Magnetism är relativitetsteori

  3. Summering • Materien består av atomer - reduktionism • Elektrisk laddning har sitt ursprung i atomen • Tillvaron är en växelverkan mellan elektriska laddningar • Växelverkningen tar tid, förmedlas med ”ljus” • Växelverkningens styrka beror på objektens rörelse, s.k. magnetism = relativitetsteori • Tidsuppfattningen beror av rörelsen

  4. Frågeställningar • Är tillvaron objektiv eller subjektiv? • Varför är ljushastigheten den största möjliga? • Vad innebär begreppet tid?

  5. Konventionellt är fysikerns världsbild reduktionistisk och objektiv… 10-10m DNA molekyl 10-15m 10-17m

  6. …men tillvaron är en summa av parvisa växelverkningar mellan beståndsdelarna… Även i ett levande system, såsom en katt, anses dess egenskaper ha sitt ursprung i ömsesidiga växelverkningar Totala kraften på ett objekt är summan av dess parvisa växelverkningar

  7. … växelverkningarna är elektriska vars källa kallas elektrisk laddning… ”Elektroner” – negativ laddning Atomkärna – positiv laddning Laddningar i vila växelverkar med den elektriska kraften Låt oss se en film om den elektriska växelverkningen: http://youtu.be/zjTzO4mQlEs

  8. Magnetisk kraft uppträder då laddningar rör sig! Betrakta följande experiment och kom ihåg att ström är elektriska laddningar i rörelse: Två parallella strömförande ledare. Se filmen nu: http://youtu.be/JmBSEJQiapA

  9. Elektrisk kraft Magnetisk kraft Dessa två experiment bildar den experimentella basen för relativitetsteorin och Lika laddningar i vila Repulsiv kraft Lika laddningar i parallell rörelse Attraktiv kraft Låt oss nu betrakta den parvisa växelverkningen i detalj

  10. Två identiska laddningar i vila. Endast elektrisk kraft . (vi försummar gravitation) Elektrisk kraft Hej! Jag är observatören. Nu ser jag en repulsion

  11. Magnetisk kraft Elektrisk kraft Magnetisk kraft uppträder vid rörelse Vow! Såg du den rödfärgade magnetiska kraften. Notera, emellertid, att vi i verkligheten bara observerar den totala kraften. Hur upplever vi den magnetiska kraften i detta fall?

  12. Magnetisk kraft Bara relativ rörelse är relevant Herregud, jag alstrade en magnetisk kraft enbart genom att försätta mig själv i rörelse Elektrisk kraft

  13. Riktning på alstrad ström Riktning på alstrad ström Sluten ledare Permanent- magnet Einstein formulerade principen om relativ rörelse utifrån följande fenomen Bara relativ rörelse räknas

  14. I relativ rörelse uppfattar observatören en mindre repulsion jämför med relativ vila Kolla föremålen nu! Klicka! Här är jag i vila Aha! Det vi kallar magnetisk kraft är bara reduktionen av repulsionen.. Här rör jag mig fort v

  15. Magnetisk kraft är hastighetsberoende • Vid ljusets fart är den lika stor som den elektriska • Den totala kraften försvinner • Observatören ser ingen kraft alls Magnetisk kraft Elektrisk kraft v = c Puh! I denna fart blir jag yr. Jag ser ingen kraft alls.

  16. Förmedlingssträcka Förmedlaren är den elektromagnetiska vågen vid elektromagnetisk växelverkan Varför uppträder magnetisk kraft? Anledningen är att växelverkningar tar tid. De förmedlas med ljusets fart. I det elektromagnetiska fallet är kraften förmedlad av ljus. Se först vad som händer i vila. Klicka.

  17. När laddningarna rör sig har förmedlaren en längre väg att gå och kraften försvagas. Förmedlarens väg Det måste vara så att ljusets fart är oberoende av rörelsen Titta på föremålen nu. Klicka!

  18. Vad är tid? I vetenskap är tid rörelse i rummet. Våra basala tidsreferenser är: • Jordens rotation • Jordens rörelse runt solen Månens rörelse runt jorden Vi konstruerar klockor. Men dessa är också baserade på den periodiska rörelsen • Pendeln Atomära vibrationer Vi har sett att observerad rörelse saktar ned när observatören försätter sig i rörelse, dvs. tiden går långsammare.

  19. Här är jag i vila Jag är fyra år äldre Föreställ dig att vår observatör betraktar solsystemet. Hur skulle hon uppleva åren passera förbi? Jag är två år äldre Här är jag i rörelse V

  20. Här jag i vila 5 timmar gick XII Betrakta hur vi mäter tid: IX III VI 2 timmar gick Här är jag i rörelse XII v IX III VI

  21. Relativitets-teorin ger oss en ny uppfattning om tid Summering Allt är grundat på att växelverkningar tar tid. De förmedlas med ljusets fart Kommentarer och frågor till: kpz@hig.se Konsekvensen är att en observatör i rörelse upplever händelser i ”slow motion” Eftersom tid är rörelse i rummet betyder detta att en observatör i rörelse upplever en långsammare tid.