HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK PowerPoint Presentation
Download Presentation
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

play fullscreen
1 / 60
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK
185 Views
Download Presentation
pete
Download Presentation

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Zagreb, svibanj 2008.

 2. Općenito o HBOR-u Općenito o HBOR-u • Hrvatska banka za obnovu i razvitak osnovana je 1992. godine • Osnivač i 100% vlasnik banke je Republika Hrvatska • Značajke HBOR-a: • Poslovanje nije profitno orijentirano • HBOR nije obveznik poreza na dobit (dobit se zadržava i koristi za daljnje plasmane) • Sve obveze HBOR-a osigurane su garancijom države

 3. Područni uredi HBOR-a Uloga područnih ureda • Izravniji pristup korisnicima kredita • Lakši i brži pristup informacijama • Jačanje regionalne prisutnosti HBOR-a • Naglasak savjetodavne uloge HBOR-a • Snažnija potpora obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima • Ujednačeniji gospodarski razvitak svih krajeva Republike Hrvatske ZAGREB RIJEKA OSIJEK PULA GOSPIĆ SPLIT

 4. SPLIT, Ulica Matice hrvatske 31 (zgrada Ekonomskog fakulteta Split) Tel: 021 430 732 Fax: 021 430 733 E-mail:hbor@efst.hr Voditelj: MIRA KRNETA Radno vrijeme: utorak-petak; od 8,00 do 16,00 Područni ured za Dalmaciju

 5. Područni ured za Dalmaciju • Otvoren krajem 2003. godine (kao pilot-projekt) • Županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska • 38% površine, 20% stanovništva, 11.250 trgovačkih društava i 23 tisuće registriranih obrta • Više od 3 tisuće fizičkih osoba, obrtnika i trgovačkih društava do sada je kontaktiralo Ured; od toga 30% ne posluje duže od 2 godine ili se tek sprema početi samostalno poslovati • Ostvarena uspješna suradnja s jedinicama lokalne uprave, obrtničkim i gospodarskim komorama, poslovnim bankama, centrima za poduzetništvo, razvojnim agencijama...

 6. Područni ured za Istru Pula, Mletačka 12/IV, u prostorima Istarske razvojne agencije (IDA) d.o.o. Kontakt Tel. 052 381 900 Fax. 052 219 217 e-mail: czubin@hbor.hr Voditeljica: Cinzia Zubin Radno vrijeme Ponedjeljak – Petak od 08.00 do 16.00

 7. Područni ured za Istru • otvoren 14. prosinca 2004. godine • obuhvaća područje Istarske županije koja ima 206.344 stanovnika • Istarska županija ima 18.827 aktivnih pravnih osoba te obrta i slobodnih zanimanja (DZS, lipanj 2007.) • Od otvaranja do danas ured je kontaktiralo više od 1.596 pravnih osoba, obrtnika i fizičkih osoba • ostvarena uspješna suradnja s jedinicama lokalne uprave, obrtničkim i gospodarskim komorama, poslovnim bankama, institucijama koje se bave poticanjem malog i srednjeg poduzetništva

 8. Područni ured za Primorje i Gorski kotar RIJEKA, Frane Supila 8 (zgrada FINA, Rijeka) Tel: 051 206 508 Fax: 051 321 476 E-mail:vbartolovic@hbor.hr Voditelj: VESNA BARTOLOVIĆ Radno vrijeme: ponedjeljak-petak; od 8,00 do 16,00

 9. Područni ured za Primorje i Gorski kotar • Otvoren 07. lipnja 2006. godine kao peti područni ured • Obuhvaća područje Primorsko-goranske županije • Primorsko-goranska županija – 6,3% površine RH; 6,9% stanovništva; 36 jedinica lokalne samouprave; preko 17.000 trgovačkih društava i obrtnika • Od otvaranja, ured je kontaktiralo više od 1.300 pravnih osoba, obrtnika, fizičkih osoba • Ostvarena uspješna suradnja s jedinicama lokalne uprave, obrtničkim i gospodarskim komorama, poslovnim bankama, razvojnim agencijama, TZ i ostalim institucijama koje se bave poticanjem malog i srednjeg poduzetništva • Održano 96 prezentacija i prisustvovalo se na 7 sajmova

 10. Područni ured za Slavoniju i Baranju Trg Ljudevita Gaja 6 31000 Osijek Tel / fax: 031 251 015 E-mail: hgalicic@hbor.hr Voditelj: Hrvoje Galičić Radno vrijeme: 08-16 sati HBOR

 11. Područni ured za Slavoniju i Baranju • otvoren krajem 15.02.2005. godine • obuhvaća područje pet županija: • Vukovarsko-srijemske županije, • Osječko-baranjske županije, • Brodsko-posavske županije, • Požeško-slavonske županije, • Virovitičko-podravske županije • Navedeno područje predstavlja 22% površine i 20% stanovništva Republike Hrvatske. • U tri godine rada Područnog ureda ostvaren kontakt s više od 2000 fizičkih osoba, obrtnika i trgovačkih društava. Također je ostvarena uspješna suradnja s jedinicama lokalne uprave, obrtničkim i gospodarskim komorama, poslovnim bankama, centrima za poduzetništvo...

 12. Područni ured za Liku • GOSPIĆ, Kaniška 4 • (zgrada FINA-e u Gospiću) • Tel: 053 561 532 • Fax: 053 676 313 • E-mail: mkostelac@hbor.hr • Voditelj: MARIO KOSTELAC • Radno vrijeme: • utorak-petak; od 8,00 do 16,00 zgrada FINA-e

 13. Područni ured za Liku • otvoren krajem 2005. godine (studeni 2005.) • obuhvaća područje Ličko-senjske županije kao i dio područja Zadarske i Karlovačke županije • Ličko-senjska županija: 10% površine, 0,01% stanovništva, 480 trgovačkih društava i 1,5 tisuće registriranih obrta • do sada je više od 700 fizičkih osoba, obrtnika i trgovačkih društava kontaktiralo Ured; od toga 35% obiteljska poljoprivredna gospodarstva, te 18% poduzetnici početnici • ostvarena uspješna suradnja s jedinicama lokalne uprave, poslovnim bankama, obrtničkim i gospodarskim komorama, centrima za poduzetništvo...

 14. Malog i srednjeg poduzetništva Gospodarskih djelatnosti OSTALI PROGRAMI KREDITIRANJA Infrastrukturnih projekata Izvoza

 15. Opću uvjeti financiranja HBOR-a TRŽIŠNA KONKURENTNOST • poslovni prihodi veći od poslovnih rashoda u prethodnoj godini, • tekuća likvidnost veća od 0,8 (kratkotrajna imovina /kratkoročne obveze), • koeficijent dugoročne financijske stabilnosti manji od 1,2 (dugotrajna imovina / kapital, rezerve i dugoročne obveze), • umanjeni valutno inducirani kreditni rizik (najmanje 30% poslovnih prihoda ostvarenih na stranim tržištima, odnosno najmanje 30% ostvarenih noćenja inozemnih gostiju od ukupno ostvarenih noćenja u prethodnoj poslovnoj godini-prihvatljiva i konsolidirana izvješća).

 16. Program kreditiranja poduzetnika - početnika

 17. Tko su? Poduzetnik – početnik hrvatski državljanin koji: • prvi put osniva obrt ili trgovačko društvo, • ima registriranu djelatnost, • mlađi od 55 godina, • nije vlasnik drugog trgovačkog društva ili obrta s udjelom većim od 30%, • pod početnicima smatraju se i zadruge i mali srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.

 18. Kako započeti… • Doći do informacija (obvezno pohađanje seminara za poduzetnike početnike…) • Priprema projekta sa cjelokupnom i usklađenom dokumentacijom • Uključenost poduzetnika u svim fazama projekta • Zatvaranje financijske konstrukcije (vlastiti udjel potrebno je utrošiti prije korištenja kreditnih sredstava) • Izradu investicijske studije povjeriti kvalificiranim osobama • Pomno odabrati izvođače radova i dobavljače opreme • Građevinski radovi se moraju izvoditi u skladu sa zakonskim propisima • Predvidjeti i osigurati sredstva za plaćanje PDV-a • U poslovnu banku ili HBOR i HAMAG potrebno dostaviti cjelokupnu dokumentaciju navedenu u Zahtjevu za kredit

 19. Program kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva

 20. Program kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva

 21. Program kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva

 22. Program kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva

 23. Svinjogojstvo Sredstva kapitalnih ulaganja koje korisnikkredita ostvari temeljem Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu koristit će se za umanjenje glavnice kredita i HBOR neće zaračunavati naknadu za prijevremeni povrat kredita

 24. Program kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva Program poticanih mjera za samozapošljavanje i razvoj malog obiteljskog poduzetništva u turizmu “Poticaj za uspjeh” PROGRAMI KREDITIRANJA NAMJENA I CILJ KAMATNE STOPE I ROK OTPLATE • Program kreditiranja malog obiteljskog poduzetništva u svrhu ulaganja u manje objekte za smještaj • Program kreditiranja obnove starih kuća u skladu s izvornom, tradicijskom i ambijentalnom arhitekturom – “POD STOLJETNIM KROVOM” • Program refinanciranja postojećih kredita korištenih za ulaganje u manje objekte za smještaj ulaganje manje smještajne objekte s najvećim kapacitetom 40 soba ili 100 kamp jedinica 2% - 5%* ulaganje u obnovu starih kuća koje će se koristiti kao smještajni objekti do 20 godina 1% - 2%* refinanciranje postojećih kredita korištenih za ulaganje u postojeći smještajni ili ugostiteljski objekt ili ulaganja u tijeku * ovisno o vrsti objekta, sadržaju u njemu, fazi otplate kredita i području ulaganja 2%

 25. Program kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva

 26. Mikrokreditiranje Krajnji korisnici:mikro, mali i srednji poduzetnici, fizičke i pravne osobe Iznos:do 30.000 EUR (do 100% investicijskih troškova, obrtna sredstva do 100%) u odgovarajućoj protuvrijednosti u HRK Rok korištenja:do 12 mjeseci od potpisivanja ugovora s KK Rok otplate:do 5 godina uključujući poček do 1 godine (KK dogovara razdoblje otplate s PB) Kamatna stopa:EURIBOR + 1,50% godišnje Naknada za rezervaciju: 0,25%na odobreni, a neiskorišteni iznos kredita Naknada za obradu zahtjeva: najviše do 0,8% jednokratno na odobreni iznos kredita Osiguranje: KK dogovara instrumente s PB Dokumentacija: po zahtjevu PB

 27. Mikrokreditiranje Iznos:do 125.000 EUR(do 100% investicijskih troškova, obrtna sredstva do 30%) u odgovarajućoj protuvrijednosti u HRK Rok korištenja:do 12 mjeseci od potpisivanja ugovora s KK Rok otplate:do 10 godina uključujući poček do 2 godine (KK dogovara razdoblje otplate s PB) Kamatna stopa:EURIBOR + 1,50% godišnje Naknada za rezervaciju: 0,25%na odobreni, a neiskorišteni iznos kredita Naknada za obradu zahtjeva: najviše do 0,8% jednokratno na odobreni iznos kredita Osiguranje: KK dogovara instrumente s PB Dokumentacija: po zahtjevu PB IZNIMNO ZA MIKRO PODUZETNIKE

 28. Pronalasci Prihvatljivi korisnici kredita - mala i srednja trgovačka društva i obrtnici koji već uspješno posluju i novoosnovani obrti i trgovačka društva registrirani u Republici Hrvatskoj i koja: • imaju razvijen proizvod (proizveden prototip) i/ili tehnologiju; • koji su podnijeli zahtjev za priznanje patenta u Republici Hrvatskoj; • koji su pokrenuli postupak zaštite industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu.

 29. Najčešći problemi • INOVATOR = PODUZETNIK – nužno je pristupiti pripremi projekta te dokumentacije za kredit sa stanovišta poduzetnika ne inovatora • Potrebno je razlikovati prijavljen patent od priznatog • Iznosi u investicijskoj studiji, zahtjevu za kredit i Troškovniku moraju biti usklađeni • Osiguranje – uz zalog na PRIZNATOM patentu potreban je i zalog na nekretninama (bez upisanih tereta, plombi, s riješenim vlasničkim odnosim…), zalog na pokretninama… • investicijske studije moraju sadržavati detaljnu analizu tržišta i stvarne projekcije troškova budućeg poslovanja uz priloženu dokumentaciju (npr. pisma namjere kupaca, marketing plan, plan nabave, planove otplate prethodnih kredita…) Pronalasci

 30. Uvjeti financiranja

 31. Program kreditiranja podređenim dugom HBOR Dio investicije kreditiran podređenim dugom od strane HBOR –a uz otplatu od 12 godina gdje je poček od 8 godina uključen. Osiguranje je založno pravo 2. reda na imovini investitora do otplate kredita poslovnoj banci PROJEKT POSLOVNA BANKA Dio investicije financiran kreditom poslovne banke na rok otplate od 8 godina uključujući poček uz svoj rizik. Založno pravo 1. reda na nekretninama investitora.

 32. Uvjeti kredita Provodi se do 31.12.2008. godine • Od 700.000,00 kn do 7.500.000,00 kn. • Iznos vlastitog udjela investitora 15% ukupnog ulaganja, • Iznos podređenog kredita HBOR-a do 30 % iznosa ulaganja bez PDV-a. • Poček-razdoblje otplate kredita poslovne banke, a najviše do 8 godina • Rok otplate do 12 godina uključujući poček • Kamatna stopa 3 mj EURIBOR +2 postotna boda godišnje • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva 0,8 % jednokratno • Naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje • Naknada za kreditiranje podređenim dugom 2% jednokratno - prelaskom HBOR-ovog kredita u otplatu dijeli se s poslovnom bankom partnerom na 2 jednaka dijela

 33. Ostali programi kreditiranja PROGRAMI KREDITIRANJA GOSPODARSTVA I TURIZMA • Gospodarstvo - Program kreditiranja gospodarstva • Restrukturiranje - Program kreditiranja financijskog restrukturiranja • Priprema turističke sezone - Program kreditiranja pripreme turističke sezone • Turizam - Program kreditiranja turističkog sektora PROGRAMI KREDITIRANJA INFRASTRUKTURE • Infrastruktura - Program kreditiranja komunalne infrastrukture • Zaštita okoliša - Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije • Program kreditiranja pripreme projekata obnovljivih izvora energije

 34. Program kreditiranjapripreme turističke sezone • Namjena kredita: ulaganje u nabavu roba i usluga u svrhu pripreme turističke sezone – nabava hrane, pića, sitnog inventara, i pokriće troškova tekućeg održavanja • Ugovaranje kredita: u kunama • Visina kredita: 10.000.000,00 kuna najviši iznos, 100.000,00 kuna najmanji iznos • Kamata: 4% godišnje za sve gospodarske subjekte • Korištenje kredita: od 15. prosinca do 30. lipnja tekuće godine • Otplata: u 2 jednake rate - 15. listopada i 15. studenog tekuće godine

 35. Program kreditiranjaturističkog sektora • Ciljevi ulaganja: - povećanje kapaciteta smještaja - povećanje kategorizacije - podizanje razine usluge - produžetak turističke sezone - povećanje izvoza - povećanje društvenog bruto proizvoda - povećanje broja zaposlenih • Način korištenja: putem 19 poslovnih banaka ili direktno • Korisnici kredita: trgovačka društva, obrti i ustanove u turističkoj djelatnosti s teritorija RH • Namjena kredita: sredstva predviđena za ulaganje u osnovna i trajna obrtna sredstva • Rok otplate: do 10 godina uključujući poček od dvije godine

 36. Infrastruktura • Ciljevi ulaganja: - dugoročno financiranje investicijskih projekata razvitka i obnove komunalne infrastrukture • Način korištenja: putem poslovnih banaka ili direktno • Korisnici kredita: JLS, trgovačka društva, komunalna društva i druge pravne osobe • Namjena kredita: sredstva predviđena za ulaganje u osnovna sredstva • Rok otplate: do 15 godina uključujući poček od 5 godine • Kamatne stope: - 4%, 6% ili tromjesečni EURIBOR+2% godišnje • Visina kredita: do 75% predračunske vrijednosti investicije • Vrste projekata: Vodoopskrba, odvodnja, pročišćavanje otpadnih voda, Zbrinjavanje komunalnog otpada Industrijske zone, zone malog poduzetništva Gradski prijevoz i javne garaže Uređenje obala, nerazvrstanih prilaznih cesta Izgradnja športskih objekata, škola, Socijalna infrastruktura: domovi za skrb starijih osoba i dječji vrtići

 37. Zaštita okoliša Kakvi projekti se mogu financirati: • Saniranje odlagališta otpada, gospodarenje otpadom, obrada otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada, • Poticanje čistije proizvodnje, smanjenje nastajanja otpada u proizvodnom procesu, • Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, • Provedba nacionalnih energetskih programa, • Korištenje obnovljivih izvora energije (biomasa, sunce, vjetar…), • Poticanje održive gradnje, • Poticanje čistijeg transporta. Ako FZOEU odobri subvenciju kamate onda se ugovorena kamatna stopa snizi za maksimalno 2%, a ovisno o iznosu odobrenih sredstava subvencije. Namjena kredita: osnovna sredstva i trajna obrtna sredstva Kamatne stope: 4%, 6% ili tromjesečni EURIBOR+2% god. Način odobravanja kredita: izravno ili putem poslovnih banaka Rok otplate: do 12 godina (uključujući poček 2 godine) Minimalni iznos kredit: 100.000,00 kuna

 38. Priprema projekata obnovljivih izvora energije Kakvi projekti se mogu financirati: izgradnja malih hidroelektrana, korištenje biomase, sunčeve i geotermalne energije za proizvodnju električne i toplinske energije. Namjena kredita: Istražniradovi na lokaciji, Studije o utjecaju na okoliš, Dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole, Glavnog projekta, Investicijske studije, Dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole, Ostale dozvole, rješenja, suglasnosti i dokumentacija, sukladno propisima koji uređuju područje energetike. Korisnici kredita: JLS, komunalna društva, trgovačka društva, obrtnici i ostale pravne osobe. Iznos kredita: 150.000,00 USD Kamatna stopa: 4% god. Udjel financiranja: 50% svakog računa Korištenje: 2 godine Poček: 1 godina

 39. Gospodarstvo PROGRAMI KREDITIRANJA, putem poslovnih banaka NAMJENA I CILJ KAMATNE STOPE • Program kreditiranja gospodarstva 2% godišnje ulaganja u osnova i trajna obrtna sredstva s ciljem povećanja efikasnosti i povećanja konkurentnosti 4% godišnje 6% godišnje ulaganja usmjerena na promjenu ročnosti izvora sredstava u bilanci s ciljem postizanja financijske ravnoteže zbog stvaranja preduvjeta za ulazak u nove investicije • Program kreditiranja financijskog restrukturiranja 6 % godišnje ROK OTPLATE I POČEK do 10 godina s počekom: • 2 godine

 40. PODRŠKA IZVOZU

 41. Podrška izvoznicima u svim fazama I. Javno nadmetanje • Informacije o bonitetu kupca • Ponudbeno bankarsko jamstvo • Kredit za investicijska ulaganja • Pismo namjere za financiranje kupca u inozemstvu II. Izvozni ugovor • Financiranje pripreme • Avansno bankarsko jamstvo • Bankarsko jamstvo za dobro izvršenje posla • Osiguranje šteta tijekom proizvodnje PRUŽANJE POTPORE IZVOZNICIMA KROZ POSLOVE III. Izvoz dobara i usluga • Kredit kupcu u inozemstvu • Kredit dobavljača • Kreditne linije s ino-bankama • Osiguranje izvoznih potraživanja IV. Plaćanje • Bankarsko jamstvo za otklanjanje kvara u garantnom roku

 42. Kreditiranje pripreme i naplateizvoznih poslova OSNOVNE ZNAČAJKE UVJETI KREDITIRANJA PREDUVJET: potpisani izvozni ugovor, pismo namjere ili slični dokument ROK OTPLATE KREDITA - do 1 godine uz mogućnost produženja KAMATNA STOPA – 5,0% godišnje NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTJEVA – 0,9% jednokratno za krajnjeg korisnika NAKNADA ZA REZERVACIJU- 0,25% godišnje • VRSTA - okvirni “revolving” kredit • KORISNIK KREDITA – izvoznik • NAMJENA • financiranje obrtnih sredstava za pripremu roba za izvoz • produženje rokova naplate izvoznog posla • ODOBRENJE - putem poslovnih banaka koje su s HBOR-om sklopile Ugovor o poslovnoj suradnji NE KREDITIRA SE: izvoz sirovina izvoz roba pod izvoznim kontingentom ili zabranom izvoz naoružanja i vojne opreme izvoz produkata ekološki neprihvatljive proizvodnje

 43. Kreditiranje naplate izvoza Kredit dobavljača Kreditiranje kupca ili banke kupca u inozemstvu Okvirne kreditne linije bankama inozemnih kupaca izravno kreditiranje korisnik kredita je kupac ili banka kupca hrvatskih roba i usluga izravno kreditiranje korisnik kredita je hrvatski izvoznik koji odobrava robni kredit kupcu u inozemstvu kreditiranje banke kupaca u inozemstvu nastoji se stvoriti mreža banaka u inozemstvu koje bi kreditirale uvoz roba i usluga hrvatskog podrijetla • kreditiranje se provodi sukladno pravilima OECD konsenzusa (max. 85% iznosa izvoznog ugovora) • kreditira se samo roba hrvatskog podrijetla (60%) • kamatna stopa: promjenjiva ili fiksna • rokovi otplate: do 15 godina

 44. Kreditiranje naplate izvoza PREDNOSTI • Viša razina likvidnosti • Širenje tržišta na kupce koji nemaju dovoljno gotovinskih sredstava za kupnju roba • Prebacivanje većeg dijela rizika naplate kredita na HBOR kao kreditora • Smanjivanje valutnog rizika - kredit se isplaćuje u valuti ugovora na račun izvoznika u njegovoj poslovnoj banci

 45. Izdavanje činidbenih garancija po nalogu izvoznika SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM NATJEČAJIMA Garancija za sudjelovanje na međunarodnim javnim nadmetanjima Garancija za dobro izvršenje posla Garancija za povrat avansa Garancija za otklanjanja manjkavosti u garantnom roku

 46. Kreditne linije odobrene bankama u inozemstvu “infrastruktura”za povećanje izvoza PREGLED DOSAD ZAKLJUČENIH OSNOVNIH UGOVORA O KREDITU • OAO Alfa-bank, Rusija • OAO Bank Globex, Rusija • ZAO Absolut Bank, Rusija • Komercijalna banka a.d., Srbija • ASB Belarusbank, Bjelorusija • OAO Priorbank, Bjelorusija • BAT Ukreximbank, Ukrajina • Encouragement Bank a.d.,Bugarska • Komercijalna banka a.d., Crna Gora • ZAO Nomos bank, Rusija Prednosti kreditiranja putem okvirnih kreditnih linija: • Unaprijed dogovoreni opći uvjeti • Uspostavljeni kontakti s inozemnom poslovnom bankom • Brzina obrade

 47. OSIGURANJE IZVOZA

 48. Osiguranje izvoza Namijenjeno je hrvatskim izvoznicima koji se žele zaštititi od neplaćanja inozemnih kupaca Politički rizici: • rat ili ratu slični događaji • pobuna ili revolucija • moratorij na plaćanja ili slične vladine mjere koje sprečavaju slobodno plaćanje • ostali politički događaji koji mogu uzrokovati neplaćanje Komercijalni rizici: • neplaćanje inozemnog kupca • insolventnost, stečaj ili ovrha nad imovinom kupca • nemogućnost naplate uslijed razloga za koje osiguranik nije odgovoran

 49. Osiguranje izvoza Zašto osiguravati potraživanja? • Zaštita od neplaćanja (ugrožavanje likvidnosti) • Lakši izlazak na nova tržišta • Povećanje konkurentnosti (prodaja uz odgodu plaćanja, kupac nema troškove garancija, akreditiva, nema avansnog plaćanja) • Lakši pristup izvorima financiranja (poslovne banke, factoring kuće) • HBOR aktivno sudjeluje u naplati osiguranih izvoznikovih potraživanja (kontaktiranje kupaca, sudjelovanje u troškovima naplate potraživanja) • HBOR analizira bonitete kupaca

 50. Osiguranje izvoza Osnovne karakteristike Proizvodi • HBOR poslove osiguranja provodi u ime i za račun Republike Hrvatske • osigurava se izvoz hrvatskih roba i usluga (EUR1, Uvjerenje HGK ) • osiguravaju se potraživanja iz skoro svih zemalja svijeta 1 Osiguranje izvoza robe široke potrošnje Osiguranje naplate izvoza robe široke potrošnje - rokovi plaćanja do 1g. (u pravilu se osigurava cjelokupan izvoz) 2 Osiguranje izvoza kapitalnih dobara Osiguranje naplate izvoza kapitalnih dobara, opreme, građevinskih radova i sl. - rokovi plaćanja duži od 1g. (kredit dobavljača) Osiguranje kredita za pripremu izvoza i izvoza Osiguranje kredita inozemnom kupcu/banci inozemnog kupca Osiguranje šteta tijekom proizvodnje Osiguranje ulaganja hrvatskih ulagača u inozemstvu 3