1 / 10

Bluetooth

Bluetooth. Martin Pokk. Sisukord. Tutvustus Ajalugu Põlvkonnad ja versioonid Klassid & ulatused Süsteemi arhitektuur Ohutus. Tutvustus.

conor
Download Presentation

Bluetooth

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bluetooth Martin Pokk

  2. Sisukord • Tutvustus • Ajalugu • Põlvkonnad ja versioonid • Klassid & ulatused • Süsteemi arhitektuur • Ohutus

  3. Tutvustus • Bluetooth ehk sinihammas on 1990. aastatel BluetoothSpecialInterestGroup (SIG) poolt loodud IEEE 802.15.1 tehnoloogiale vastav tööstusstandard, seadmete traadita omavaheliste suhtlemise jaoks (WPAN). • Sinihammas on liides, mille abil suudavad erinevad seadmed nagu mobiiltelefonid, PDA-d, arvutid või perifeeriaseadmed omavahel suhelda. • Sinihamba põhieesmärgiks on andmeedastuste ja juhtmeühenduste asendamine. • Esimese osa sinihamba traadita tehnoloogiast töötas välja Hollandi professor JaapHaartsen ja rootslane Sven Mattisson.

  4. Sinihamba ajalugu • Juba 1980. aastate lõpust alates on proovitud erineval viisil arvuti ümbruskonda üleliigsetest juhtmetest vabastada, püüdes neid asendada traadita lahendustega (traadita klaviatuurid, infrapuna printer jms.). • Infrapuna tehnoloogia suur populaarsus andis lootust, et nimetatud tehnoloogia on edukas. • Esimese lõpliku versiooni avaldas SIP aasta 1999.aasta juulis, milleks oli Bluetoothversion 1.0 ja millele järgnes sama aasta detsembris Bluetooth 1.0b. • Nimi „Bluetooth“ („Sinihammas“) sai nime 10.sajandil elanud Taani Viikingite kuninga Harald Blåtand´i järgi, kes oli tuntud kui väga hea rääkija.

  5. Põlvkonnad ja versioonid • Bluetooth 1.0 ja 1.0B • Sisaldas turvaprobleeme, mis olid tingitud BluetoothHardwareDeviceAddressTransmission (BD_ADDR)-ga. • Maksimaalne andmeedastuskiirus: 732,2kbit/s • Bluetooth 1.1 • Ratifitseeriti 2002. aastal kui IEEE Standart 802.15.1 • Paljud vead eelnevast versioonist parandati ära. • Toetab mitte-krüpteerituid kanaleid. • Lisati signaalitugevuse indiktaatorReceivedSignalStrengthIndication (RSSI) • Bluetooth 1.2 • See versioon on eelnevate versioonidega kooskõlas ja sisaldab järgnevaid lisaseadmeid: • Kiirem ühendus ja ülesleidmine • AdaptiveFrequence-hoppingspreadspectrum (AFH), mis teeb seadme vähemtundlikuks teiste raadiolaineid tekitavate seadmete suhtes (nagu näiteks Wifi-ruuterid) • Ratifitseeriti 2005. Aastal, kui IEE Standard 802.15.1 • Laiendatud sünkroonsed ühendused (ExtendedSynchronousConnectionseSCO), mis parandavad heli kvaliteeti saatmise ajal sellega, et lubab vigaseid pakette uuesti saata ja vajalikul korral tõsta heli latentsust et toetada paremini samaaegset andmeedastust. • Tutvustab voolu kontrolli (FlowControl) ja taassaatmis mooduseid (RestransmissionModes) L2CAP-protokollistikule. • Andmeedastuskiirus nüüd ka praktikas kuni 721kbit/s

  6. Klassid & ulatused

  7. Süsteemi arhitektuur • Üks sinihamba võrgustik (Piconet) võib koosneda kuni 255 osast, millest kuni 8 võivad korraga aktiivsed olla (3-bitine aadresseerimine) ja 247 ( 8 bittineaadresseerimine) on samal ajal ootel. • Üks sinihamba seade võib korraga mitmes võrgus olla, aga ainult ühes võrgus Masterina töötada. • Seadmete andmeedastuskiirus langeb scattervõrgustikus tunduvalt. See iseorganiseeritud traadita võrk – scattervõrgustik – ei ole kuni tänase päevani standardiseeritud, sest puudub teatud algoritm, mis vastaks kõikide scattervõrgustikku nõuetele.

  8. Ohutus • Esimese Bluetooth läbimurdmise autor oli OllieWhitehouse (esimene demonstratsioon toimus 2004 aastal aprillis). • Traadita protokoll Bluetooth oma ilmumise momendist muutus populaarsemaks kuritegijate sihiks. • Isegi tehnoloogia ohutuse plussid, nagu väike ulatus (ca 10 m) muutusid selleks kahjuks. • Spetsiaalsete antennide abil kuritegijad võivad jälitada inimese liikumist rahvamassis või seina taga aga "kaugne läbimurdmine" kohe muutus eriliseks turniiriks.

  9. Kasutatud kirjandus • wikipedia.org • Google.com

  10. Tänan kuulamast !

More Related