Download
bluetooth n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bluetooth PowerPoint Presentation

Bluetooth

278 Views Download Presentation
Download Presentation

Bluetooth

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bluetooth Martin Pokk

  2. Sisukord • Tutvustus • Ajalugu • Põlvkonnad ja versioonid • Klassid & ulatused • Süsteemi arhitektuur • Ohutus

  3. Tutvustus • Bluetooth ehk sinihammas on 1990. aastatel BluetoothSpecialInterestGroup (SIG) poolt loodud IEEE 802.15.1 tehnoloogiale vastav tööstusstandard, seadmete traadita omavaheliste suhtlemise jaoks (WPAN). • Sinihammas on liides, mille abil suudavad erinevad seadmed nagu mobiiltelefonid, PDA-d, arvutid või perifeeriaseadmed omavahel suhelda. • Sinihamba põhieesmärgiks on andmeedastuste ja juhtmeühenduste asendamine. • Esimese osa sinihamba traadita tehnoloogiast töötas välja Hollandi professor JaapHaartsen ja rootslane Sven Mattisson.

  4. Sinihamba ajalugu • Juba 1980. aastate lõpust alates on proovitud erineval viisil arvuti ümbruskonda üleliigsetest juhtmetest vabastada, püüdes neid asendada traadita lahendustega (traadita klaviatuurid, infrapuna printer jms.). • Infrapuna tehnoloogia suur populaarsus andis lootust, et nimetatud tehnoloogia on edukas. • Esimese lõpliku versiooni avaldas SIP aasta 1999.aasta juulis, milleks oli Bluetoothversion 1.0 ja millele järgnes sama aasta detsembris Bluetooth 1.0b. • Nimi „Bluetooth“ („Sinihammas“) sai nime 10.sajandil elanud Taani Viikingite kuninga Harald Blåtand´i järgi, kes oli tuntud kui väga hea rääkija.

  5. Põlvkonnad ja versioonid • Bluetooth 1.0 ja 1.0B • Sisaldas turvaprobleeme, mis olid tingitud BluetoothHardwareDeviceAddressTransmission (BD_ADDR)-ga. • Maksimaalne andmeedastuskiirus: 732,2kbit/s • Bluetooth 1.1 • Ratifitseeriti 2002. aastal kui IEEE Standart 802.15.1 • Paljud vead eelnevast versioonist parandati ära. • Toetab mitte-krüpteerituid kanaleid. • Lisati signaalitugevuse indiktaatorReceivedSignalStrengthIndication (RSSI) • Bluetooth 1.2 • See versioon on eelnevate versioonidega kooskõlas ja sisaldab järgnevaid lisaseadmeid: • Kiirem ühendus ja ülesleidmine • AdaptiveFrequence-hoppingspreadspectrum (AFH), mis teeb seadme vähemtundlikuks teiste raadiolaineid tekitavate seadmete suhtes (nagu näiteks Wifi-ruuterid) • Ratifitseeriti 2005. Aastal, kui IEE Standard 802.15.1 • Laiendatud sünkroonsed ühendused (ExtendedSynchronousConnectionseSCO), mis parandavad heli kvaliteeti saatmise ajal sellega, et lubab vigaseid pakette uuesti saata ja vajalikul korral tõsta heli latentsust et toetada paremini samaaegset andmeedastust. • Tutvustab voolu kontrolli (FlowControl) ja taassaatmis mooduseid (RestransmissionModes) L2CAP-protokollistikule. • Andmeedastuskiirus nüüd ka praktikas kuni 721kbit/s

  6. Klassid & ulatused

  7. Süsteemi arhitektuur • Üks sinihamba võrgustik (Piconet) võib koosneda kuni 255 osast, millest kuni 8 võivad korraga aktiivsed olla (3-bitine aadresseerimine) ja 247 ( 8 bittineaadresseerimine) on samal ajal ootel. • Üks sinihamba seade võib korraga mitmes võrgus olla, aga ainult ühes võrgus Masterina töötada. • Seadmete andmeedastuskiirus langeb scattervõrgustikus tunduvalt. See iseorganiseeritud traadita võrk – scattervõrgustik – ei ole kuni tänase päevani standardiseeritud, sest puudub teatud algoritm, mis vastaks kõikide scattervõrgustikku nõuetele.

  8. Ohutus • Esimese Bluetooth läbimurdmise autor oli OllieWhitehouse (esimene demonstratsioon toimus 2004 aastal aprillis). • Traadita protokoll Bluetooth oma ilmumise momendist muutus populaarsemaks kuritegijate sihiks. • Isegi tehnoloogia ohutuse plussid, nagu väike ulatus (ca 10 m) muutusid selleks kahjuks. • Spetsiaalsete antennide abil kuritegijad võivad jälitada inimese liikumist rahvamassis või seina taga aga "kaugne läbimurdmine" kohe muutus eriliseks turniiriks.

  9. Kasutatud kirjandus • wikipedia.org • Google.com

  10. Tänan kuulamast !