informacijske tehnologije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE. OPIS KOLEGIJA. Doc . dr . sc . Edvard Tijan etijan @ pfri.hr. Predavanja. IT i ICT – sustav, vrste, značajke… Povijesni razvoj ICT Hardver i softver Računalne mreže i Internet Baze podataka Elektroničko poslovanje i e-bankarstvo. Predavanja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informacijske tehnologije

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

OPIS KOLEGIJA

Doc. dr. sc. Edvard Tijan

etijan@pfri.hr

predavanja
Predavanja
 • IT i ICT – sustav, vrste, značajke…
 • Povijesni razvoj ICT
 • Hardver i softver
 • Računalne mreže i Internet
 • Baze podataka
 • Elektroničko poslovanje i e-bankarstvo
predavanja1
Predavanja
 • Upravljanje poslovnom funkcijom ICT (gostujući predavač)
 • Razvoj informacijskih sustava
 • Informacijski sustavi u prometu
 • Informacijski sustavi u pomorstvu (ECDIS, AIS, VTS, VTMIS…)
vje be
Vježbe
 • Istraživački seminarski radovi
 • Kako napisati dobar seminarski rad?
 • Tematika – ICT općenito, ICT u pomorstvu i prometu
 • Prezentacije u parovima
 • Aktivna diskusija (bodovi za aktivnost)!
od ega se sastoji ocjena
Od čega se sastoji ocjena?

1. kolokvij 10%

2. kolokvij 10%

Aktivnost 10%

Pohađanje 10%

Seminarski rad 20%

Prezentacija SR 10%

Završni (pismeni ili usmeni): do 30%

do 70%

(za pristup završnom ispitu

dovoljno je 40%)

uvjeti za izlazak na zavr ni ispit
Uvjeti za izlazak na završni ispit:

1. Najmanje 40% (od mogućih 70%) ostvarenih putem:

- kolokvija - max. 20% (2 kolokvija po 10%)

- pohađanja nastave (P+V) – max. 10%

- aktivnosti na vježbama/seminarima – max. 10%

- izrade i prezentacije seminarskog rada – max. 30%

2. Najmanje 50% ukupne prisutnosti na nastavi

(predavanja i vježbe)

studenti koji su ostvarili manje od 30
Studenti koji su ostvarili manje od 30%
 • Nemaju pravo pristupiti završnom ispitu
 • Moraju sljedeće godine ponovno upisati kolegij!
studenti koji su ostvarili od 30 do 39 9 moraju na popravni ispit
Studenti koji su ostvarili od 30 % do 39,9% moraju na popravni ispit
 • Popravni ispit donosi najviše 10% u slučaju prolaza
 • Ispitni prag na popravnom ispitu ne može biti manji od 50% predviđenih ishoda učenja
 • Takvi studenti moraju sveukupno imati barem 40% za prolaznu ocjenu
 • Mogu ostvariti najviše ocjenu E (dovoljan)
studenti koji ne polo e jedan od kolokvija
Studenti koji ne polože jedan od kolokvija
 • Mogu jednom pristupiti popravnom kolokviju u redovnim ispitnim rokovima, uz uvjet da su ispunili ostale obveze
usvojeno gradivo i ocjena po pravilniku o studiranju
Usvojeno gradivo i ocjena (po Pravilniku o studiranju):

Nedovoljan (F, FX) 0% - 39,9%

Dovoljan (E) 40% - 49,9%

Dovoljan (D) 50% - 59,9%

Dobar (C) 60% - 69,9%

Vrlo dobar (B) 70% - 79,9%

Izvrstan (A) 80% - 100 %

dodatno poja njenje
Dodatno pojašnjenje
 • Na svakoj provjeri znanja (kolokvij, seminarski rad, ispit) potrebno je ostvariti najmanje 50% ishoda učenja, tj. polovicu od maksimalnog broja bodova.
 • Primjer: Kolokvij nosi 10 bodova -

za prolaz je potrebno 5 bodova.

informacije i materijali
Informacije i materijali:

FB grupa “Informacijske tehnologije”

Dropbox materijali (linkovi)

Web stranica fakulteta

teme seminarskih radova
Teme seminarskih radova
 • Redoviti studenti izrađuju i prezentiraju seminarski rad u parovima
 • Studenti su dužni poslati tri prijedloga teme do 16. ožujka 2014. godine.
 • Prezentacije seminarskih radova održavat će se sukladno rasporedu koji će biti objavljen do 18. ožujka 2014. godine
demonstratorica
Demonstratorica

Lorena Rušinić: lorena.rusinic@gmail.com

Demonstrature u IK (2 sata) i u 324 (1 sat)

Točne termine demonstratura potražite na FB grupi!

izvanredni studenti
Izvanredni studenti
 • Nisu obvezni nazočiti predavanjima i vježbama, automatski ostvaruju 10%
 • Mogu pristupiti kolokvijima. Alternativno mogu umjesto kolokvija pristupiti pismenom ispitu u redovnim ispitnim rokovima
 • Seminarske radove izrađuju samostalno
 • Mogu prezentirati seminarske radove ukoliko žele, no dužni su se pridržavati rokova