slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LLOTJA DE VALÈNCIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LLOTJA DE VALÈNCIA

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

LLOTJA DE VALÈNCIA - PowerPoint PPT Presentation

conner
181 Views
Download Presentation

LLOTJA DE VALÈNCIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LLOTJA DE VALÈNCIA Molt bella e magnífica e sumptuosa

  2. Documentació general • Llotja de València o Llotja de la Seda • Pere Comte i altres • Cronologia • 1482-1498: sala de contractació • 1498-1548: consolat de mar • València • Estil • Gòtic català: sala de contractació • Renaixement: consolat de mar • Pedra i fusta • Arquitravat i voltat

  3. Anàlisi formal 8 columnes helicoïdals 16 semicolumnes helicoïdals Volta de creueria mur Teginat de fusta 3 naus 5 trams Capellai escala de cargol Planta rectangular amb dos espais ben diferenciats: sala de contractació i torre gòtiques consolat de mar renaixentista

  4. Faixa i merlets (renaixement) Arcs conopials (gòtic) Línies rectes (renaixement)

  5. Renaixement Merlets amb gàrgoles Figures d’herois, reis i déus Finestres amb arcs conopials Gòtic

  6. Estil • Gòtic català • Nau única • Espai unitari i diàfan • S’inspira en • Llotja de la ciutat de Palma • Sala capitular del Convent de Sant Doménech de València • Edificis religiosos gòtics anteriors (Sta Maria del Mar) • Elements renaixentistes: Consolat de Mar • Sostres rectes teginats • Faixes exteriors amb • herois, reis i déus • Merlets amb gàrgoles

  7. Interpretació • Segle XV • Domini de la Corona d’Aragó al Mediterrani • Auge de la ciutat de València i decadència de Barcelona • Auge de la classe comercial potent i dinàmica • Llotja: recinte on es realitzen els tractes mercantils • Consolat de Mar: administració de justícia en els plets marítims http://www.gothicmed.com/gothicmed/GothicMed/virtual-museum/comunidad-valenciana/Valencia/Lonja/virtual-visit.html http://ca.wikipedia.org/wiki/Llotja_de_la_Seda#Sala_de_Contractaci.C3.B3_o_Sal.C3.B3_Columnari