intern redovisning f r ekonomistyrningens planering och uppf ljning n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Intern redovisning för ekonomistyrningens planering och uppföljning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Intern redovisning för ekonomistyrningens planering och uppföljning - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Intern redovisning för ekonomistyrningens planering och uppföljning. VÄLKOMMEN! till Föreläsning 1 (7/3) (Litteratur till idag: Kap 1-3) INTERN redovisning i olika företag Ekonomistyrning genom planering och budget Ekonomisk respektive Finansiell analys och planering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Intern redovisning för ekonomistyrningens planering och uppföljning' - conner


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
intern redovisning f r ekonomistyrningens planering och uppf ljning
Intern redovisning förekonomistyrningens planering och uppföljning

VÄLKOMMEN!

till

Föreläsning 1 (7/3)

(Litteratur till idag: Kap 1-3)

 • INTERN redovisning i olika företag

Ekonomistyrning genom planering och budget

 • Ekonomisk respektive Finansiell analys och planering
 • Totalt, företagets resultat och likviditet
 • Budgets och Kalkyler som styrmedel
 • Övning; Begrepp och Totalanalys, (Budget)
 • Utdelning uppgifter till 8/3 (a),(b)

(Ö1.1 – 1.6)

Internredovisning 722G76

begreppsmodellen
Begreppsmodellen

Betalningar

Utbetalning

Inbetalning

Betalningar

Anskaffning

Utgifter (S+ eller T-)

Inkomster (S- eller T+)

Försäljning

Förbrukning

Kostnader

Intäkter

Prestation

HÄR ÄR VI!

Internredovisning 722G76

vad vi m ter
VAD vi mäter.

INTÄKTER

KOSTNADER

DIREKTA KOSTNADER

OMKOSTNADER (indirekta)

PRIS x VOLYM

RÖRLIGA

FASTA

EFFEKTIVITET

INRE EFFEKTIVITET/PRODUKTIVITET

Man mäter det man vill eller kan påverka!

Internredovisning 722G76

allting handlar om
Allting handlar om…

KVANTITET x PRIS

Internredovisning 722G76

i v rt fall
i vårt fall…

Kvantitet x Pris / enhet

samt

ANTAL enheter (=VOLYM)

Internredovisning 722G76

slide6

Exempel på två ”nivåer” (från Elmarknaden)

Antal hushåll

Antal KwH x pris/hushåll

TID

Internredovisning 722G76

totalanalys vad det r som p verkar och kan p verkas i respektive f retag
TOTALANALYSVad det är som påverkar och kan påverkas i respektive företag?

Företagets resultat =

Avdelningens resultat =

Affärsområdets resultat =

Projektets resultat =

Produktgruppens resultat =

Produktens resultat =

Företagets likviditet =

Internredovisning 722G76

slide8

ANALYS :

RESULTAT = INTÄKTER - KOSTNADER

Varför pekar resultatet och lönsamhetskurvan åt ett visst håll ?

Per Staffan Boström, PSB (722G46)

slide9

ANALYS:

10.000 eller 100.000? Liten eller stor?

Effektiv produktion eller ? Volym eller pris/linje?

Cab 400 000

Pris/bidrag per ?

TX 310 000

Sed 275 000

Ökad lönsamhet eller bidrag per ?

Per Staffan Boström, PSB (722G46)

ekonomisk respektive finansiell analys och planering
Ekonomisk respektive Finansiell analys och planering
 • Ekonomisk analys; volymer, kvantiteter och priser
 • Ekonomisk planering; (”ex ante”) kalkyler, budgets (kostnader, intäkter, investeringar)
 • Likviditetsplanering
 • Finansiell planering; kapitalanskaffning och kapitalanvändning utifrån avkastningskravet

(…men är inte riktigt samma sak som likviditetsplanering)

Internredovisning 722G76

ekonomisk uppf ljning
Ekonomisk Uppföljning

Från intern redovisningen (vald modell)

 • Redovisning (”ex post”) av resultatet
  • Budgetuppföljning ( med avvikelseanalys på totalnivå)
  • Resultatuppföljning (totalnivå)
  • Investeringsanalys

Internredovisning 722G76

slide12

Resultatmått

Bidrag från (marginalen vid) försäljning

vs

Avkastning/Lönsamhet

Räntabilitet på totalt kapital

eller

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Internredovisning 722G76

planering och uppf ljning budget som styrmedel
Planering och UppföljningBudget som styrmedel
 • Omkostnadsbudget/analys
 • Resultatbudget/analys
 • Investeringsbudget/analys
 • Likviditetsbudget (= betalningsflöden)

Internredovisning 722G76

planering och uppf ljning kalkyler som styrmedel
Planering och Uppföljning Kalkyler som styrmedel
 • BEGREPPEN
  • Intäkter; särintäkter och samintäkter
  • Kostnader; särkostnader och samkostnader
  • Direkta kostnader och Omkostnader
  • Fasta och rörliga kostnader (även omkostnader)
 • Kalkylmodellerna
  • Period-, Påläggs- och Orderkalkyl
  • ABC-kalkyl
  • Standardkalkylering
  • Investeringskalkyl (2 av 4 metoder)

Internredovisning 722G76

investeringskalkyl inbetalningar och utbetalningar
INVESTERINGSKALKYL= Inbetalningar och Utbetalningar!

Pay-backmetoden (pay-off) (utan eller med kalkylränta och skatteeffekter)

Nuvärdemetoden (Kapitalvärde = diff inbetalning/utbetalning = avkastning

Om kapitalvärdet = 0 så är avkastningen = kalkylräntan

Kapitalvärdekvoten = kapitalvärdet i förhållande till grundinvesteringen

Differensmetoden: dyrast alternativet är mest lönsamt vid positiv differens

Känslighetsanalysen: tre olika ekvationer; kolla närmsta värden i tabellerna (s 238!)

Annuitetsmetoden~”nuvärdemetoden”; används vid lika stort inbetalningsöverskott

Utbyteskalkylering; här används också annuitetsmetoden

Internräntemetoden = högsta möjliga avkastning jämfört med kalkylräntan!

Internredovisning 722G76

till n sta g ng 9 3 resultatplanering analys pristeori

Till nästa gång 9/3:RESULTATPLANERING/ANALYS(PRISTEORI)

BIDRAGSANALYS (Kap 3) och Lönsamhetsbedömning (Kap 4)

Läses extra noggrant inför F 5/F6