Download
overzicht foto electro lokaal n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overzicht foto Electro lokaal. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overzicht foto Electro lokaal.

Overzicht foto Electro lokaal.

120 Views Download Presentation
Download Presentation

Overzicht foto Electro lokaal.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Overzicht foto Electro lokaal.

 2. Afbeelding van een werkplek voor bord oefeningen.

 3. Zomaar een bordoefening. Leerling bezig met een opdracht uit het werkboek. Eindresultaat bordoefening

 4. De soldeertafel. Op de soldeertafel worden diverse opdrachten gemaakt,dit hoeft niet bij uitstek solderen te zijn. Deze leerlingen zijn bezig met het maken van een relaisoefening. Maar het is wel de bedoeling dat solderen een hoofdzaak is, er worden printjes gesoldeerd voor o.a. lichtorgels.

 5. CNC freesbank bezig met het uifrezen van een printplaat Hiervoor moet je basiskennis CAD tekenen beheersen, je kunt dit op deze school in een aantal modules leren. Je hebt deze kennis nodig om zelf printplaten te maken waarop elektronicacomponenten gesoldeerd worden. Deze print platen worden op een door een computer aangestuurde CNC frees machine, waarin je CAD tekening geladen is, gemaakt. Je kunt je bezig houden met analoge technieken, zoals: . Versterkers . Zenders

 6. Voorbeeld van een printplaat voor een lichtorgel. En je kan je bezighouden met digitale technieken zoals bv.: • Elementair. • Verkeerslichten. • Tellers. • Schuifregister. • Complex: • Processor. • Microcontroller. In de digitale techniek doorloopt een schakeling allerlei logische toestanden. In vele schakelingen staat de voortgang onder besturing van een klok. Dit is een impulstrein, waarvan elke hele of halve periode de schakeling een toestand verder doet gaan.

 7. Enkele leerlingen bezig met een opdracht. Hier wordt gewerkt aan het bedraden van een relais oefening. Maar ook het maken van verlengsnoeren e.d gebeurd hier.

 8. Het magazijn. Hier het vooraanzicht van het magazijn. Dit is het zij aanzicht van het magazijn.

 9. Het practicum. Hier ziet u een foto van het practicum, dit is een foto van het motorpracticum . Hier leren de leerlingen met veilige spanningen(24V/42V) motoraansluitingen te maken. Er wordt hun geleerd om een links/rechts schakeling te maken en een ster/driehoekschakeling: automatisch en handbediend te maken ;zie foto onder. Als de leerlingen de motor oefeningen op een veilige spanning gemaakt hebben mogen ze de schakeling met toebehoren op een werkbord maken,dit is dan op 400V. Dat betekend dat er goed gecontroleerd wordt voordat er spanning op de installatie mag worden gezet zie foto boven.

 10. Een practicum relaisoefening van eenziekenhuis oproep installatie . Er zijn drie gangen. Op iedere gang komen tien kamerdeuren uit en op iedere kamer staan vier bedden. Wanneer een patiënt hulp moet hebben dan drukt hij op het knopje naast zijn bed. Het volgende moet dan gebeuren: 1 . Lampje naast de schakelaar van patiënt moet gaan branden. 2 . Lamp boven de deur in de gang moet gaan branden. 3 . Lamp aan het begin van die gang moet gaan branden. 4 . Zoemer in zusterkamer moet gaan. Deze zoemer kan men met een drukknop uitschakelen. 5 . Alles wordt met een drukknop (verbreek contact) in die kamer weer in de neutrale stand gezet.

 11. De computerafdeling Electro. Computers : Installeren: Windows XP Windows office Het maken van een ghost Repareren. Netwerken. Websites. Games. Als dit een uitdaging voor je is en denk jij die aan te kunnen, kom dan naar de afdeling Electro. Hier is dit allemaal mogelijk!

 12. Leerlingen bezig op de computer afdeling. De leerlingen zijn hier bezig met het formatteren van de harde schijf, dan wordt opnieuw XP geïnstalleerd en de harde schijf in twee of meerdere partitie’s verdeeld. Andere besturing programma’s installeren zoals Office met serie nr. Op het internet naar een virusscanner zoeken en installeren. Daarna wordt een ghost gemaakt hiervoor gebruiken de leerlingen een cd ”virtuele Windows”. Als de computer raar doet of vast gaat zitten dan kun je met de ghost alles weer terughalen en de computer in de goede staat terugbrengen zoals het voorheen was.

 13. Ook wordt de leerlingen geleerd om een lege computerkast weer op te bouwen, en met alle nodige onderdelen tot een weer goed werkende computer te maken. Hiervoor zijn natuurlijk de nodige onderdelen in voorraad.

 14. Nee dit is geen Star Wars, maar gewoon een leuke opdracht.

 15. Het theorie lokaal. In het theorielokaal gaan de leerlingen bezig met meet oefeningen, leerstof op de computer,het maken van toetsen. Invullen van hun werkboek

 16. Overzicht foto's van het theorielokaal.

 17. De drie B’s. De drie B’s heten jullie van harte welkom bij de afdeling Electro . We hopen dat deze PowerPoint presentatie je prikkelt om de stap naar Electro techniek te nemen. Het is een vak met toekomst en heeft vele richtingen. Hopelijk tot ziens . Dhr. Boer Dhr. Brons Dhr. Bos Boer Bos Brons Einde dia voorstelling Gbos 2008