j tehuoltop iv t 26 4 2012 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jätehuoltopäivät 26.4.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Jätehuoltopäivät 26.4.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Jätehuoltopäivät 26.4.2012. Orgaaninen jäte poistuu , mikä muuttuu ?. Kai Sormunen, kai.sormunen /at/ramboll.fi, 040-5127 944. Johdanto Kaatopaikkakiellon sisällöstä Kaatopaikkakiellon vaikutukset Käsittelyt Kaatopaikkasijoitus Kaasut Vedet. sisältö . Johdantoa .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jätehuoltopäivät 26.4.2012' - conley


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
j tehuoltop iv t 26 4 2012

Jätehuoltopäivät 26.4.2012

Orgaaninenjätepoistuu, mikämuuttuu?

Kai Sormunen, kai.sormunen/at/ramboll.fi, 040-5127 944

sis lt

Johdanto

Kaatopaikkakiellonsisällöstä

Kaatopaikkakiellonvaikutukset

Käsittelyt

Kaatopaikkasijoitus

Kaasut

Vedet

sisältö
kaatopaikkakielto orgaanisille j tteille
Kaatopaikkakieltoorgaanisillejätteille
 • Tavoitteet
  • Rajoittaa/lopettaaorgaanisenjätteenloppusijoitustakaatopaikoille
  • Kaasu- javesipäästöjenvähentäminen
  • Kehittäämateriaalienhyötykäyttöä
  • Raja-arvo 10 % (TOC tai hehkutushäviö)
 • Voidaansaavuttaa vain laitosmaisillakäsittelyillä, joillatuotetaantuhkaaja/tai epäorgaanisiarejektejäsekähyötymateriaaleja

Lähde: Seppänen 15.11.2011

koskee tavanomaisen j tteen kaatopaikalle sijoitettavia j tteit
koskee tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä
 • Yhdyskuntajäte (sekajäte)
 • Erilliskerätyt jätteet
 • Yhdyskuntajätteen käsittelyrejektit
 • Rakennusjätteiden käsittelyrejektit
 • Puhdistamolietteet ja sen käsittelyjäte
 • Sekalainen, puu-, muovi- ja kumijäte
 • Elintarviketeollisuuden orgaaninen jäte
 • Metsäteollisuuden orgaaninen jäte
 • Auto- ja sähkölaiteromun rejektit
 • Tekstiilijäte

Lähde: Seppänen 15.11.2011

kotitalouksien sekaj tteen koostumus hsy n alue
Kotitalouksien sekajätteen koostumus (HSY:n alue)
 • Biohajoavaa 66 %
 • Muu palava (muovit, tekstiilit ja vaatteet)
 • Inerttijäte (lasit, metallit, SER, sekalaiset pakkaukset, sekalaiset jätteet ja ongelmajätteet)
vaikutukset k sittelyihin
Vaikutukset käsittelyihin
 • Loppusijoituksen aluetarpeet pienenevät  laitoskapasiteetin, käsittelykenttien ja välivarastojen lisätarve
 • Sekasijoittamista vain perustellusti hajoamisprosessit ja ympäristökuormitus sekä myöhempi hyötykäyttö huomioiden
 • Materiaalia muuhun hyötykäyttöön. Materiaalit oltava ympäristökelpoisia (orgaanisten materiaalien tulee olla stabiloituja)
materiaalien v livarastointia ja k sittelyit
Materiaalien välivarastointia ja käsittelyitä

Lähde: Environmental Control Systems, Inc., 2000.

kaasujen hallinnan uusia haasteita
Kaasujen hallinnan uusia haasteita

Vanhat täytöt

 • Metaanin muodostuminen vähenee odotettua nopeammin
 • Menetelmät kaasun hyödyntämiseksi alhaisilla metaanipitoisuuksilla
 • Kaatopaikkojen aerobinen stabilointi (ilmastus) voi olla perusteltua kaasun hyötykäytön estyttyä alhaisen metaanipitoisuuden tai määrän vuoksi
 • Metaanin hapetuspintarakenteissa
kaasujen hallinnan uusia haasteita1
Kaasujen hallinnan uusia haasteita

Täytöt vuoden 2016 jälkeen

 • Ei metaanin muodostumista vuoden 2016 jälkeen sijoitetuilla jäteillä  ei uusia kaasunkeräysjärjestelmiä
 • Sulfaatin pelkistyminen rikkivedyksi voi aiheuttaa hajuhaittoja  edellyttää tarkkailu ja tarvittaessa toimenpiteitä
suotovesien hallinnan haasteita
Suotovesienhallinnanhaasteita
 • Jätekeskusten vesimääristä valtaosa vanhoista täytöistä ja käsittelykentiltä
 • Typpikuormitus pitkäkestoinen, jopa 100 vuotta
 • Uusilta täytöiltä lisääntyvissä määrin suolat (sulfaatti, kloridi)
 • Siirtolinjojen hajuhaitat (sulfaatin pelkistymisestä rikkivedyksi) ->hajujen hallinta
 • Mekaanis-biologisten jätteiden alueelta myös typen ja orgaanisen aineksen kuormitus jatkuu
muut vaikutukset
Muut vaikutukset
 • Kuormantarkastukset ja analysointi
 • Kalustotarpeet
 • Mekaanis-biologinen käsittelyn raja-arvot?
  • Saksassa TOC-raja-arvo rejekteille 18 %
 • Hylkyrejektien käsittely
 • Ympäristötarkkailut
yhteenveto
yhteenveto
 • Kaatopaikkakaasujenhyötykäyttöä 2030-luvulle asti
 • Laitoskapasiteetin, käsittelykenttien (javälivarastojen) lisätarvetta
 • Ominaisuuksiltaanerilaistenjätejakeidensekasijoittamistavältettävä
 • Hajujenhallinnantarpeet
 • Orgaanisenaineksenjatypensuotovesikuormitusvähenee, jasuolojenkuormituslisääntyy
ad