slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SIJAISHUOLLON LAATU Opettajien käsikirja sijaishuollon luentomateriaaleihin OSIO 2 AMMATILLISUUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
SIJAISHUOLLON LAATU Opettajien käsikirja sijaishuollon luentomateriaaleihin OSIO 2 AMMATILLISUUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

SIJAISHUOLLON LAATU Opettajien käsikirja sijaishuollon luentomateriaaleihin OSIO 2 AMMATILLISUUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

SIJAISHUOLLON LAATU Opettajien käsikirja sijaishuollon luentomateriaaleihin OSIO 2 AMMATILLISUUS KÄSIKIRJA LUENNOLLE ORGANISAATIOSIDONNAISET TOIMINTATAVAT SIJAISHUOLLOSSA. SUBSTITUTE CARE PROJEKTI (1.10.2006-30.11.2008) Keskittyy:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SIJAISHUOLLON LAATU Opettajien käsikirja sijaishuollon luentomateriaaleihin OSIO 2 AMMATILLISUUS' - colum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SIJAISHUOLLON LAATU

Opettajien käsikirja sijaishuollon luentomateriaaleihin

OSIO 2 AMMATILLISUUS

KÄSIKIRJA LUENNOLLE

ORGANISAATIOSIDONNAISET TOIMINTATAVAT SIJAISHUOLLOSSA

slide2

SUBSTITUTE CARE PROJEKTI (1.10.2006-30.11.2008)

Keskittyy:

Kuinka vahvistaa sijaishuollossa toimivien ammattilaisten pätevyyttä ja taitoja.

Muut projektin aikaansaannokset:

Täydentävä koulutusohjelma sijaishuollon palvelujen tuottajille, kunkin projektin yhteistyökumppanimaan omalle kielille. Käsikirja opettajille, jotka opettavat sijaishuollon koulutusohjelmaa omassa maassaan.

Prosessi:

- Hyvälaatuisen sijaishuollon määritelmän muotoileminen,

- Selvittää minkälaisia tietoja ja taitoja sijaishuollon ammattilaisilta vaaditaan toteutettaessa hyvälaatuista sijaishuoltoa.

- Suositukset hyvälaatuiseen ammatilliseen ja asiantuntijoiden kouluttamiseen tuotettiin yhteistyössä palveluntuottajien, sijaishuollossa työskentelevien ja koulutusorganisaatioiden kanssa projektin aikana.

slide3

Tämä käsikirja on tarkoitettu sijaishuollon koulutuskokonaisuutta varten. Koulutuskokonaisuuden osiossa 2 käsitellään sijaishuollossa työskentelevien ammatillisuutta. Tämä diasarja on käsikirja luennolle ORGANISAATIOSIDONNAISET TOIMINTATAVAT SIJAISHUOLLOSSA osiossa 2.

Luentomateriaaleja tuotettiin SUBSTITUTE CARE -projektin yhteistyömaissa, jotka olivat: Iso-Britannia, Italia, Viro ja Suomi.

Osion 2 ammatillisuus -luennot tuottivat italialaiset asiantuntijat.

slide4

Sijaishuollon luentokokonaisuudet ovat:

1. Arvot ja Etiikka

2. AMMATILLISUUS

3. Yhteistyö ja Verkostot

4. Lapsen erityistarpeet

5. Työyhteisön kehittäminen ja itsensä johtaminen

Jokainen osio sisältää muutaman luentojakson, jotka kukin käsittelevät sijaishuoltoa

eri näkökulmista.

slide5

OPETTAJIEN KÄSIKIRJAN TAVOITTEET:

 • - Yhtenäistää opetus yhteistyökumppanimaissa.
 • Antaa opettajille samat suuntaviivat, jotta luennot onnistuvat tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Auttaa opiskelijoita ottamaan hallintaansa tietoa moninaisin menetelmin, kun he tekevät tehtäviä eri.
 • Käsikirjan tarkoituksena on antaa opettajille erilaisia opetusmenetelmiä asian opettamiseksi opiskelijoille. Tehtävät, joita manuaaleissa esitellään voidaan tehdä joko yksittäisinä tehtävinä tai ne voidaan tehdä kaikki kuvatussa järjestyksessä, mikäli aika sen sallii.
slide6

ORGANISAATIOSIDONNAISET TOIMINTATAVAT SIJAISHUOLLOSSA -luentomoduulin päämäärät:

Luentokokonaisuuden päätteeksi opiskelijoilla on tarvittavat tiedot ja taidot:

- Tunnistaa vastuu puuttua organisaation säädöksiin ja käytäntöihin kun ne ovat vahingollisia hoidon laadulle (ammatillinen identiteetti vs. organisaation vaatimukset).

- Ymmärtää organisaation rakenteet ja rajat sekä työskennelle niiden sisällä.

- Määritellä ja arvioida ja tehdä selkeitä päätöksiä.

- Käyttää hyviä teoreettisia ja käytännöllisiä menetelmiä määrittelyyn ja asioihin puuttumiseen menestyksekkäästi.

- Osata tehdä kattavia suunnitelmia.

- Ajatella selkeästi ja luovasti myös paineen alla.

- Käyttää voimavaroja ja johtamismenetelmiä tehokkaasti.

- Edustaa itseään ja organisaatiotaan asiaankuuluvalla tavalla.

slide7

Diat: 1-9

YKSILÖTEHTÄVÄ:

- Opiskelijat miettivät ja vastaavat seuraaviin kysymyksiin: Mikä on mandaatti? Ja miten se voi edistää tai haitata työtäsi sijaishuollon ammattilaisena?

RYHMÄTEHTÄVÄ:

- Opiskelijat keskustelevat 4-5 henkilön ryhmissä heidän ajatuksiaan mandaatista ja sen vaikutuksista jokapäiväisiin työtehtäviin.

OPETTAJAN ROOLI:

- Kysy yhdeltä tai kahdelta ryhmältä heidän keskustelustaan. Anna muillekin puheenvuoro jos aikaa on.

slide8

Diat: 1-9

 • RYHMÄTEHTÄVÄ:
 • - Opiskelijat jakavat kokemuksiaan ryhmissä erilaisista organisaatiokulttuureista ja etsivät 3 asiaa, joissa ne eroavat toisistaan.
 • AJATUKSIA ESSEESEEN seuraavasta: Miten organisaatiokulttuuri voi edistää tai haitata ammattilaisen työtä? Miten yksilö voi muuttaa organisaatiokulttuuria?
 • PARI- TAI RYHMÄTEHTÄVÄ: Käy tutustumassa sijaishuollon johonkin toimipisteeseen:
 • Opiskelijat etsivät eri sijaishuollon paikkoja elinympäristöstään ja sopivat tutustumiskäynnistä ja toteuttavat sen. Vierailun aikana opiskelijoiden tehtävä on haastatella yhtä työntekijää organisaatiokulttuurista. 1. mistä se koostuu, 2. mitä rutiineja ja käytäntöjä siihen liittyy, 3. miten sosiaalisia suhteita edistetään työpaikalla. Luokassa kukin pari tai ryhmä kertoo haastattelun ja käynnin sisällöstä toisille.
slide9

Diat: 10-11

 • YKSILÖTEHTÄVÄ:
 • Opiskelijat etsivät eri yritysten kotisivuja internetistä ja kirjaavat itselleen ylös 2-4 yrityksen missiot.
 • Opiskelijat luovat oman mission kuvitellulle sijaishuollon toimipisteelle, jossa haluaisivat työskennellä TAI
 • Opiskelijat luovat oman missionsa itselleen opiskelijana ja kirjaavat sen paperille.
 • PARITEHTÄVÄ:
 • Opiskelijat keskustelevat pareittain yritysten missioista ja mitä missiot kertovat yritysten etiikasta ja arvoista?
 • Opiskelijat jakavat omat missionsa ja arvot niiden taustalla parin kanssa ja parin tehtävänä on arvioida toisen missiota.
slide10

Diat: Kaikki

 • KYSYTTÄVIÄ KYSYMYKSIÄOPETTAJAN ROOLI:
 • - Kysy opiskelijoita miten he käsittävät inter-organisationaaliset suhteet?
 • Kysy opiskelijoita miten he käsittävät inter-organisationaalisten suhteiden edistävät tai haittaavan jokapäiväistä työtä?
 • Keskustelkaa luokassa siitä.
slide11

PARITEHTÄVÄ:

 • Mitä tapahtuu, jos sijaishuollon ammattilainen ei noudata ammatillisia rajoja? Miten asiantuntija voi olla hyvä ammattilainen ja olla empaattinen ja välittää/ hoitaa asiakkaasta ylittämättä ammatillisuuden rajoja?
 • Miten sijaishuollon työntekijä voi pitää omat rajansa moniammatillisessa työryhmässä eikä alkaa tehdä toisten ihmisten työtä tai sotkeutua toisten osaamisalueeseen?