EU-forskning:
Download
1 / 9

Infineon - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

EU-forskning: Terskler for en bedri ft – og nytten av å delta. Sted / Dat o: SINTEF Seminar / 4. desember 2006. Infineon. Per Gerhard Gløersen Infineon Technologies SensoNor AS. Internasjonalt FoU samarbeid på SensoNor. SensoNor: Etablert 1985 290 ansatte i Horten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Infineon' - colt-pennington


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

EU-forskning: Terskler for en bedrift – og nytten av å delta

Sted / Dato: SINTEF Seminar / 4. desember 2006

Infineon

Per Gerhard Gløersen

Infineon Technologies SensoNor AS


Internasjonalt fou samarbeid p sensonor
Internasjonalt FoU samarbeid på SensoNor

 • SensoNor:

  • Etablert 1985

  • 290 ansatte i Horten

  • Heleid datterbedrift av Infineon Technologies AG

  • Utvikler og produserer mikrosystem sensorer for bilindustrien

  • I dag markedsleder innenfor TPMS (dekktrykksensorer)

 • Deltakelse i internasjonalt FoU samarbeid

  • Aktiv deltaker i EUs rammeprogram siden 1996 (i alt 14 prosjekter, hvorav koordinator i 7)

  • Deltakelse i to EUREKA prosjekter

  • ”Founding member” og styremedlem i EUREKA klyngeprosjektet EURIMUS (mikrosystemer)

  • Rådsmedlem i EUREKA klyngeprosjektet EURIPIDES


Hvorfor deltar vi i internasjonale prosjekter
Hvorfor deltar vi i internasjonale prosjekter?

 • Ikke for finansieringens skyld, men det er bra å få tilskudd til utviklingsarbeid som vi allikevel skal gjøre

 • For en utenlandsk-eiet kunnskapsbedrift: spesielt viktig av flere grunner:

  • Benchmarking

  • Viser konsernledelsen at vi deltar i Europatoppen

  • Synlighet utad

  • Trenger å samarbeide for å få tilgang på teknologi

 • Nettverksbygging

 • Opplæring / kompetansebygging


Hvordan kom vi med
Hvordan kom vi med?

 • Deltakelse i faglige konferanser og workshops – åpen holdning

 • Knyttet personlige kontakter

 • Startet dristig – tok på oss koordinatorrollen for å få innflytelse på sammensetning, innhold og gjennomføring

 • Bevisst satsing på aktiv deltakelse i andre europeiske faglige fora (NEXUS / EUREKA klyngeprosjekter / …)

 • Etter hvert ble vi invitert til å delta i tidlig fase av etablering av nye prosjekter


Hvordan f mest ut av deltakelsen i prosjektene
Hvordan få mest ut av deltakelsen i prosjektene?

 • Delta aktivt i definisjonsfasen

  • Møt opp godt forberedt på alle arbeidsmøter; legg mye arbeid i definisjon av arbeidspakker og leveranser

  • Velg prosjekttype og partnere med omhu, definer roller og søk å bygge et konsortium med kompatible partnere (kritisk masse)

  • Vær bevisst på fordeler og ulemper ved vertikale og horisontale strukturer

 • Ta utfordringen ved å være koordinator

  • Hvis du har sterke interesser i vesentlige deler av prosjektet

  • Hvis prosjektet ikke er for stort

  • … men lær av andre først

  • Få med tilhørende kostnader i prosjektforslaget

 • Praktiske råd:

  • Søk støtte fra Forskningsrådet til arbeidet med søknaden og delta i kursene som arrangeres

  • Bruk ”prosjekthotell” til strukturert arkivering av prosjektets dokumenter


Frynsegoder
Frynsegoder

 • Samarbeidet kan virke inspirerende, spesielt på unge medarbeidere i bedriften

 • Deltakerne bygger internasjonale nettverk

 • Deltakelse profilerer bedriften og gir status

 • Utbyttet er mer enn proporsjonalt med innsatsen (partnerne får rettigheter til prosjektets resultater)

 • Deltakelse i et EU-prosjekt kan være innledningen til et verdifullt langsiktig samarbeid med internasjonale partnere


Utfordringer for en liten norsk bedrift
Utfordringer for en liten norsk bedrift

 • Vær klar over de forskjellige prosjektformenes egenart og tidsaspekt:

  • Velg et lite prosjekt (STREP) første gang eller hvis du har kortsiktige mål

  • Du kan bli dominert av de store partnerne i et integrert prosjekt (IP)

 • Administrativt overhead kan bli stort, men koordinators erfaring og metodikk for ledelse av prosjektet influerer sterkt på mengden

 • Søknadsprosedyrer, administrativt overhead og prosjektformene i FP7 kan vise seg å være bedre tilpasset en SMBs ressurser og behov enn tilfellet var i FP6, i den grad anbefalinger fra Marimon rapporten blir tatt til følge

 • Ikke glem EUREKA hvis målene er markedsnære og konsortiet er lite


Forskningsr dets rolle er viktig og gir god st tte
Forskningsrådets rolle er viktig og gir god støtte

 • Økonomisk støtte i søknadsfasen

 • Lanseringskonferanse og seminarer om rammeprogrammet

 • Kurs i praktiske aspekter (hvordan skrive søknad, koordinere, administrere og lede prosjekter etc.)

 • Ad hoc: Råd og vink når problemer oppstår. Forskningsrådet er lett å kommunisere med og stiller opp ved behov

 • Aktiv deltaker i IST programkomitéen!


Forskningsr dets og sintefs roller fremover hva kan en liten bedrift ha behov for
Forskningsrådets og SINTEFs roller fremover: Hva kan en liten bedrift ha behov for?

 • SINTEF er en erfaren deltaker på den europeiske arena, hvordan kan dette komme norsk industri til gode?

  • SINTEF kan utvikle en proaktiv rolle for eksempel som deltaker i ETP’er på vegne av norsk industri

  • Nettverks- og konsortiebygging

  • Tilby å stille opp som koordinator

  • Hjelp til å lage gode søknader

 • NFR har arrangert ”landslags”-møter i Brussel?

  • Med deltakere fra næringslivet / SMB’er?

  • Proaktiv brobygger mot EC

 • NFR: Workshops og mini-evalueringer

 • NFR: Bistand med fortolkning og utforming av avtaler?