3b g r nt leme i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3B Görüntüleme I PowerPoint Presentation
Download Presentation
3B Görüntüleme I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

3B Görüntüleme I - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

3B Görüntüleme I. İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Perspektif Problemi. Görüntülenmek istenen dünya 3 boyutludur. Görüntüleme ekranı ise – genelde – düzdür. (2 boyutlu bir düzlemdir) Çözüm ise izdüşümle mümkündür. İzdüşüm ( Projection ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '3B Görüntüleme I' - colman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3b g r nt leme i

3B Görüntüleme I

İnönü Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

perspektif problemi
Perspektif Problemi
 • Görüntülenmek istenen dünya 3 boyutludur.
 • Görüntüleme ekranı ise – genelde – düzdür.(2 boyutlu bir düzlemdir)
 • Çözüm ise izdüşümle mümkündür.
zd m projection
İzdüşüm (Projection)
 • Grafikte 3 boyutlu nesnelerin 2 boyutlu düzlem üzerinde görüntüsünün oluşturulmasıdır.
 • İzdüşüm türleri, temelde paralel ve perspektif izdüşüm şeklinde 2 grupta toplanmaktadır.
zd m n tarih esi
İzdüşümün Tarihçesi
 • Perspektif izdüşümü FilippoBrunelleschi’ nin keşfettiği bilinse deortaçağ döneminden önceki sanat eserlerinde de izdüşüm kavramına rastlanmaktadır.
 • Bilinen en eski teknik çizim olan M. Ö. 2150 yılına ait bir üstten görünüm kalıntısı (bina planı) aslında bir ortografikizdüşüm örneğidir.
 • 6. yüzyıldan kalma bir Yunan vazosu üzerindeki «Minotoru öldüren Theseus» çiziminde perspektif izdüşüm emarelerine rastlanmaktadır.
  • Minotorun uyluk ve alt bacağının göreceli boyutlarından anlaşılmaktadır.
antik a da zd m
Antik Çağda İzdüşüm
 • Antik Mısır’ daki sanat eserlerinde çok sayıda bakış noktası ve paralel izdüşüm bulunmaktadır.
 • Teb şehrindeki Kraliçe Nefertari’ nin mezarında bulunan bu çizimde; ayak ve kafanın yandan görünümünün, vücudun geri kalanının önden görünümünün çizilmesi bir kübizm örneğidir.
r nesans ta zd m
Rönesans’ ta İzdüşüm
 • 13. yüzyıldan itibaren Avrupa’ da aydınlar dünyanın ve tabiat olaylarının gözlem ve ifadesi üzerine yoğunlaşmıştır.
 • Evrenin düzenli bir işleyişi olduğu kabul edilerek, bu işleyişin sistematik ve mekanik ifadelerinin keşfi önem kazanmıştır.
 • Rönesans’ ın başlarında yapılan sanat eserleri incelendiğinde, 3B evrenin daha gerçekçi ifadesi için sanatçıların çabaları görülmektedir.
 • Bu eserlerde 3B algısı bulunmakla birlikte sistematik bir gösterim söz konusu değildir.
 • Giotto’ ya atfedilen bu freskte eksenler kesişmekte fakat farklı yok olma noktaları oluşturmaktadır.
r nesans ta zd m1
Rönesans’ ta İzdüşüm
 • FilippoBrunelleschiperspektif izdüşüm için bir sistematik yöntem geliştirmiştir.
 • Brunelleschi’ nin resimlerindeki gerçekçilik, kendisinin perspektif izdüşümiçin yöntemler geliştirdiğine işaret etse de kullandığı yöntem kaleme alınmamıştır.
 • Diğer sanatçılar da kendisinden ilham alarak lineer perspektif üzerinde çalışmışlardır.
 • JohannesVermeerve çağdaşları, bir resmin görme deliğinden bakıldığında doğru perspektife sahip olduğu perspektif kutuları geliştirmiştir.
 • «Masters of Illusion» belgeselinde ortaçağdaki perspektif algısı konusuna değinilmektedir.
zorlama perspektif
Zorlama Perspektif
 • Sokak Sanatı: http://www.youtube.com/watch?v=uzNVo8NbpPI
lineer perspektif
Lineer Perspektif
 • 3B uzaydaki paralel eksenler izdüşümdeyok olma noktasına yakınsar.
 • Uzaktaki nesneler, yakındakilere göre daha küçükmüş gibi gösterilir.

Aynı boyuttaki kenarlar

Yakınsayan paralel kenarlar

camera obscura
Camera Obscura
 • Fotoğrafçılıktaki “karanlık oda” kavramını ifade eden bir araçtır.
 • Nesnelerin lineer izdüşümünü perspektifi koruyarak alır.
 • David Hockneyadlı bir sanatçı Vermeer ve pek çok Rönesans dönemi sanatçılarının camera obscurakullanarak şaheserlerini oluşturduğunu iddia etmiştir. Bilim ve sanat otoritelerince tartışılan bu iddiaları David Stork bilimsel olarak çürütmüştür.
alberti nin tan m
Alberti’ nin Tanımı
 • Leono Battista Alberti, 1435 yılında perspektif üzerine ilk bilimsel tanımı Della Pittura, adlı makalede ifade etmiştir.
 • “Bir resim [izdüşüm düzlemi]bir görsel piramidin [görüntüleme hacmi] belli bir mesafede sabit bir merkez [izdüşüm merkezi]ile bir yüzey üzerinde çizgiler, renkler tarafından temsil edilen tanımlanmış bir ışık konumuyla [rendering]kesişimidir.”
 • Yok olma noktasından perspektifi tanımlayarak farklı bir yaklaşım öne sürmüştür.
gen benzerli i
Üçgen Benzerliği

resim düzlemi

 • LeonoAlberti’ nin ifade ettiği görsel piramit fikri üçgen benzerliğini kullanmaya işaret etmektedir.
 • Bir piramite yandan bakıldığında görünen şekil, benzer iki dik üçgenden ibarettir. Buradan yola çıkarak nesnenin izdüşümü kolaylıkla hesaplanabilir.

nesne

nesnenin izdüşümü

||CB|| : ||CD|| ve||AB|| : ||ED||

gen benzerli i1
Üçgen Benzerliği
 • Genelde nesneler, resim düzlemine paralel değildir. Bu yüzden nesnenin üst noktası ile bakış noktasını birleştiren doğru parçasının, nesnenin alt noktası ile bakış noktasını birleştiren doğru parçası ile aynı doğrultudaki birim vektöre göre izdüşümünü hesaplamak gerekir.
 • U, CB doğrultusundaki bir birim vektör olursa, (hesaplamamız gereken) olacaktır.
d rer grav r
Dürer Gravürü
 • Albrecht Dürer (1471-1528),bilimsel eserlerinde geometrik ve mekanik olarak üçgen benzerliği kavramını tarif etmiştir.
 • “Ud Çizen Sanatçı” adlı bu gravürde, sanatçının üçgen benzerliğinden yararlandığı açıkça görülmektedir.
sanatta perspektif
Sanatta Perspektif

Robert Campin - The Annunciation Triptych (1425)

sanatta perspektif1
Sanatta Perspektif
 • Bakış noktası görünen şeyin ne olduğunu ve ne anlam ifade ettiğini etkilemektedir.
 • Diego Velázquez’ in (1656) Las Meninas tablosunda duvardaki aynada görülen kraliyet çiftinin odadaki kişilerin yansıması değil, ressamın önündeki tuvalin yansıması olduğu bilgisayarlı analizlerle anlaşılmıştır.
sanatta perspektif2
Sanatta Perspektif
 • Algı kontrolünde perspektif olağandışı yollarla kullanılabilmektedir.
 • Pierodella Francesca’ nın(1460) “Diriliş” tablosundaiki bakış noktası ile bakanın dikkati Hz. İsa tasvirine veya alttaki lahite odaklanabilmektedir.
sanatta perspektif3
Sanatta Perspektif

Leonardo da Vinci, Son Akşam Yemeği (1495)

sanatta perspektif4
Sanatta Perspektif
 • Vredeman de Vries’ in (1619) 2 yok olma noktalı, 2 noktadan perspektifli tasarımı
zd m t rleri
İzdüşüm Türleri
 • Nesnelerin ekrana değişik izdüşüm türleri ile “aktarılması” görüntüleyicinin sahne yorumunu oldukça etkiler.
 • Örnekte görüleceği gibi bir nesnenin farklı izdüşümlerle gösterimi, görünümde bariz farklılıklar meydana getirir.
d zlemsel geometrik zd mler
Düzlemsel Geometrik İzdüşümler
 • Perspektif İzdüşüm: (PerspectiveProjection)İzdüşüm merkezi ile belirlenen izdüşümdür.
  • Gözün görüşü gibidir.
 • Paralel İzdüşüm: (ParallelProjection)İzdüşüm doğrultusu ile belirlenen izdüşümdür. İzdüşüm eksenleri birbirine paraleldir, bir noktaya yakınsamaz.
  • Ölçülü çizim elde etmek için mühendislik ve mimarlıkta kullanılmaktadır.
 • Paralel izdüşüm, izdüşüm noktası sonsuzda olan bir perspektif izdüşüm gibi düşünülebilir.
 • Genel olarak bir izdüşüm, izdüşüm eksenlerinin, izdüşüm düzlemiyle aralarındaki açıyla ve nesnenin temel eksenlerine göre izdüşüm eksenindeki konumu ile belirlenir.
paralel zd mler
Paralel İzdüşümler
 • DOP: Direction of projection (İzdüşüm yönü) VPN: Viewplane normal (Görüntü düzleminin normali)

Eğik

VPN, temel eksendir.

DOP ve VPN paralel değildir.

Farklı yüzler yanyanadır. Ön yüz aynen aktarılır diğer yüzler küçülür.

Ortografik

VPN, temel eksendir.

DOP ve VPN paraleldir.

Tek yüz aynen aktarılır.

Aksonometrik

VPN, temel eksen değildir.

DOP ve VPN paraleldir.

Farklı yüzler yanyanadır. Bütün yüzler aynı oranda küçülür.

ok g r n ml ortografik zd m
Çok Görünümlü Ortografikİzdüşüm
 • Makine ve parçalarının çiziminde, mimari çizimlerde kullanılır.
 • Kesin ölçümlere imkan tanıması ve bütün görünümlerin aynı ölçüde olması avantajlarıdır.
 • Gerçekçi ve 3B biçimde bir algıya sahip olmayan görüntü vermesi dezavantajıdır.
aksonometrik zd m
Aksonometrikİzdüşüm
 • Çok görünümlü ortografikizdüşümle aynı yöntemle yapılmakla birlikte burada izdüşüm düzlemi herhangi bir koordinat düzlemine paralel değildir. Paralel çizgiler eşit ölçüde küçülür.
 • İzometrik: Üç temel eksen arasındaki açılar eşittir. (120o) Her eksene aynı ölçekte işlem yapılır.
 • Dimetrik: İki temel eksen arasındaki açılar eşittir. İki ölçekleme oranı gerekir.
 • Trimetrik: Üç temel eksen arasındaki açılar farklıdır. Üç ölçekleme oranı gerekir.
zometrik zd m
İzometrikİzdüşüm
 • Katalog tanıtımlarında, patent çizimlerinde, mobilya ve yapı tasarımında, 3B modellemede kullanılmaktadır.
 • Çoklu görüntülemeye ihtiyaç duymaması, nesnelerin 3B yapısını ifade edebilmesi ve temel eksenler boyunca ölçümlerin ölçeklenebilmesi avantajlarıdır.
 • Küçültme eksikliği nedeniyle çarpık görüntü oluşması ve eğik yüzeylerde kullanışlı olmaması dezavantajlarıdır.

İzdüşüm düzlemi her temel eksenle 45° lik açı yapmaktadır.

oyunlarda aksonometrik zd m
Oyunlarda Aksonometrikİzdüşüm
 • Bilgisayar oyunlarında öteden beri izometrikizdüşüm kullanılmaktadır.
  • Q*Bert, Zaxxon, Legend of Zelda vb.
 • Halen, alana genel bakışın gerektiği oyunlarda kullanılmaktadır.
  • Strateji: Starcraft II, Command & Conquer IV
  • Simulasyon: SimCity IV
 • Pek çok oyun aksonometrik görüntüleme kullanmakla birlikte genelde kastedilen izometrik veya (yakışıksız biçimde)2,5B görünümdür.
e ik paralel zd m
Eğik Paralel İzdüşüm
 • İzdüşüm eksenleri düzleme eğik açılarla kesişir, kameraların akordeon gibi hareket ederek izdüşüm eksenini ayarlayabilmesi mümkündür.
 • Bir nesnenin bir yüzünü aynen aktararak, mekanik gösterimleri ve eliptik şekilleri aksonometriğe göre daha iyi göstermesi; perspektif küçültme eksikliği nedeniyle boyut mukayesesinin daha kolay yapılabilmesi ve nesnelerin 3B görünümünü bir miktar yansıtabilmesi avantajlarıdır.
 • Nesnelerin izdüşüm ekseninin dikkatlice seçilememesinden kaynaklanabilen çarpık görünebilmesi ve küçültme eksikliği yüzünden gerçekçi görüntü veremeyişi dezavantajlarıdır.
rnekler
Örnekler

Şehrin eğik kuşbakışı görünümü

Eğik paralel izdüşüm oluşumu

Bir radyonun önden eğik izdüşümü

e ik zd m t rleri
Eğik İzdüşüm Türleri

DOP

VPN

 • Kavalye: İzdüşüm eksenleri ve düzlemi arasındaki açı 45 derecedir. Birbirine dik yüzeyler aynı oranda aktarılır.
 • Kabin: İzdüşüm eksenleri ve düzlemi arasındaki açı arctan(2) derecedir. Birbirine dik yüzeyler %50 oranında aktarılır.

DOP

VPN

masa zd m rnekleri
Masa İzdüşüm Örnekleri

Kavalye

Kabin

Çok Görünümlü Ortografik

perspektif zd m
Perspektif İzdüşüm
 • Oyunlar, güzel sanatlar, görsel tasarım, 3B modelleme vb. pek çok grafik uygulamasında kullanılır.
 • Nesnelerin 3B biçimde gerçekçi görünüm ve algısını verebilmekle birlikte nesnelerin boyutlarını (izdüşüm düzlemi ile kesiştiği durumlar hariç) aynen aktaramamaktadır.
 • Mesafe arttıkça nesnenin boyutu küçülür. Kenarların küçültülmesi ise aynı oranda olmamaktadır.
 • Nesnelerin görünümü görüntüleme noktasına (viewpoint) bağlı olarak değişir. İzdüşüm düzlemine paralel olmayan paralel doğrular bir yok olma noktasına (vanishingpoint) yakınsar.
yok olma noktalar
Yok Olma Noktaları

z

 • Yüzey normallerinin x,yve z koordinat eksenlerine dik olduğu durumlarda, izdüşüm düzlemi ile kesişen temel koordinat ekseni sayısı kadar yok olma noktası vardır.

Bir NoktaPerspektifi

(yok olma noktası z ekseni üzerindedir.)

İki NoktaPerspektifi

(yok olma noktaları x ve z eksenleri üzerindedir.)

Üç NoktaPerspektifi

(yok olma noktaları x, y ve z eksenleri üzerindedir.)

yok olma noktalar1
Yok Olma Noktaları
 • Yüzey normallerinin x,y ve z koordinat eksenlerine dik olmadığı durumlarda, izdüşüm düzlemi sadece bir temel eksenle kesişse bile üç yok olma noktası oluşur.

Paralel izdüşümle gösterilen döndürülmüş küp

Döndürülmüş küpün perspektif çizimi