v ro n konference n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VÝROČNÍ KONFERENCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

VÝROČNÍ KONFERENCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

VÝROČNÍ KONFERENCE. ,,Operační program Rybářství příležitost pro produkční rybáře“. ,,Operační program Rybářství příležitost pro produkční rybáře“. Uvítání a zahájení Prof. Ing. Magdalena Hrabánková CSc. OP Rybářství po dvou letech od zahájení schválení a zahájení čerpání.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VÝROČNÍ KONFERENCE' - colin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v ro n konference
VÝROČNÍ KONFERENCE

,,Operační program Rybářství

příležitost pro produkční rybáře“

opera n program ryb stv p le itost pro produk n ryb e
,,Operační program Rybářstvípříležitost pro produkční rybáře“

Uvítání a zahájení

Prof. Ing. Magdalena Hrabánková CSc.

slide3

OP Rybářství po dvou letech od zahájení schválení a zahájení čerpání

Mgr. Miroslav Daněk

c le opera n ho programu ryb stv
Cíle Operačního programu Rybářství
 • udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR
 • zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků
 • snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí
 • podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií
 • zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb
 • modernizace zpracovatelských kapacit
typy projekt op ryb stv
Typy projektů OP Rybářství
 • výstavba, modernizace a odbahnění rybníků
 • nákup vozidel pro rybářské provozy
 • pořízení technologií pro výrobu zpracování
 • realizace propagačních aktivit
 • podpora dalšího odborného vzdělávání rybářů
 • umožnění šetrného nakládání s rybníky
 • vysazování ohrožených druhů ryb - úhoř
implementa n syst m op ryb stv
Registrace žádostí

(RO SZIF)

Způsobilost

(RO SZIF)

Bodování (RO SZIF)

Schvalování (ŘO)

Realizace projektu (žadatel)

Registrace Žádosti

o platbu (RO SZIF)

Kontrola na místě

(RO SZIF)

Schválení Žádosti

o platbu (ŘO)

Předfinancování

(CP SZIF z účtu MZe)

Refundace (MF)

Certifikace (MF)

Implementační systém OP Rybářství
v b r projekt op ryb stv
Výběr projektů OP Rybářství
 • Způsobilost
 • Bodování
 • Řazení dle bodů
 • Projekty s nejvyšším počtem bodů

jsou schváleny do výše disponibilních prostředků dle rozdělení schváleného Monitorovacím výborem

as pot ebn na zpracov n dosti vyd n rozhodnut a platby
Čas potřebný na zpracováníŽádosti, vydání Rozhodnutí a platby

3 měsíce 1 … 24 měsíců 2 měsíce

Registrace Vydání Předložení Žádosti Platba na účet

projektu Rozhodnutí o platbu žadatele

sou asn stav implementace
Současný stav implementace
 • Již zahájená opatření:
  • 2.1. akvakultura
  • 2.4. zpracování
  • 3.1. vzdělávání
  • 3.3. propagace
  • 3.4. pilotní projekty
  • 5.1. technickápomoc
 • Připravovaná opatření:
  • 2.2. akva-environmentální opatření
  • 3.2. třecí místa, vysazování úhoře
compliance assessment
Compliance assessment
 • „Popis řídících a kontrolních systémů pro Operační program Rybářství 2007-2013“ - schválen Evropskou komisí dne 25.8.2009.
 • umožní Operačnímu programu Rybářství zahájit průběžné čerpání finančních prostředků z Evropského rybářského fondu
 • dosud ve 2 zálohách 14 % (7+7) – zajištěno tak splnění pravidla N + 2
propl cen projekt
Proplácení projektů
 • v rámci opatření 2.1 a 2.4 bylo na předfinancování již proplaceno 5 938 350,- Kč
 • ke 4.12.2009 bylo proplaceno 7 projektů

- proplácení bylo zahájeno 20. listopadu 2009, probíhá v týdenních intervalech a očekáváme postupný nárůst předfinancovaných částek

p edpov di a perspektivy do budoucna
Předpovědi a perspektivy do budoucna

Situacese závazky (čl. 90 nařízení o EFF)

 • ČR obdržela druhou zálohovou platbu dle

čl. 20, odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 744/2008 dne 12.12.2008

 • Dle čl. 20, odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 744/2008

se posouvá termín pro první žádost o průběžnou

platbu z OP Rybářství k 12.12.2010

 • Pro rok 2009 tak nehrozí riziko nenaplnění pravidla N+2
p prava st edn dob ho hodnocen op ryb stv l 49 na zen o eff
Příprava střednědobého hodnocení OP Rybářství (čl. 49 nařízení o EFF)
 • První výsledky
 • Střednědobé výhledy
 • Specifickécíle dle prioritních os
 • Možná úprava OP
d c pl n pro ho e
Řídící plán pro úhoře
 • Česká strana ČR předložila plán úhoře v roce 2008
 • EK poskytla 3 stránkové shrnutí Plánu EK
 • schválení plánu pro úhoře 28.10. 2009
 • možnost realizace projektů v opatření 3.2. na vysazování úhoře

- kontinuální příjem Žádostí o dotaci - jaro 2010