norges turistbarometer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NORGES TURISTBAROMETER PowerPoint Presentation
Download Presentation
NORGES TURISTBAROMETER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

NORGES TURISTBAROMETER - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge. Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NORGES TURISTBAROMETER' - cody


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
norges turistbarometer

NORGES TURISTBAROMETER

Sommersesongen 2014Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

st rre optimisme enn p flere r kan nedgangen fra utlandet snu i sommer
Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer?
 • Ved inngangen til sommersesongen tror halvparten av dem som deltok i Innovasjon Norges Turistbarometer at årets sommer blir bedre enn fjorårets. 36 prosent venter at sesongen blir tilnærmet likt. I lys av optimismen må det legges til at kun 31 prosent av dem som deltok i undersøkelsen faktisk hadde en omsetningsøkning/trafikkøkning sommersesongen 2013.
 • Tall fra SSB viser at antall utenlandske overnattinger ved kommersielle overnattingssteder ikke er på det samme nivået som før finanskrisen i 2006.
 • Til tross for en god økning av vinterturismen og spesielt Nordlysturismen; volumet for ferie- og fritidstrafikken til Norge er i sommermånedene mai til august.

Tilbakemeldigner fra respondentene:

 • En noe svakere kronekurs mot euro, dollar og pund trekkes frem som et godt utgangspunkt før sesongen, samtidig er tilbakemeldinger at vi priser oss ut. Det norske prisnivået er langt høyere enn våre naboland og andre konkurrerende destinasjoner.
 • Regner med at nedgang i bussturismen fortsetter. Vridning til mer individuelt, «fly & drive».
markeder og bransjer
Markeder og bransjer
 • Optimismen er langt høyere i år fra både Tyskland og Nederland, enn ved inngangen til fjorårets sommer. 57 prosent av de tyske respondentene tror på en bedre sommersesongen i år, mot 20 prosent i fjor. Blant de nederlandske respondentene er det 72 prosent som tror på en bedring, mot 38 prosent i fjor. Det er også en økt optimisme blant de amerikanske respondentene. De siste sommersesongene har det vært en nedgang i antall gjestedøgn fra både Tyskland, Nederland og USA.
 • Ved inngangen til årets sommersesong er optimismen noe lavere fra Danmark og Sverige, og dessverre tyder mye på at den gode økningen fra Russland avtar i år. Urolighetene i Ukraina fører til at russere avbestiller sommerferien og prioriterer å spare penger.
 • Svarene fra Japan tyder på at den jevne nedgangen i antall japanske gjestedøgn som startet i fjor, fortsetter også inn i sommersesongen. Det er ingen kinesere som deltok i undersøkelsen, men tilbakemeldinger fra andre kilder tyder på at veksten fra Kina fortsetter.
 • Svarene brutt ned på bransje, viser at utenlandske turoperatører, norske incoming –operatører, overnattingsbedrifter, samt destinasjons- og turistkontorer er langt mer positive nå, enn ved inngangen til fjorårets sesong. Blant transportørene, som representeres primært med flyselskap, er det 57 prosent som tror på et bedre resultat i sommer, sammenlignet med i fjor. Svarene fra cruise/Hurtigruten viser en lavere optimisme, enn det som er gjennomsnittet for undersøkelsen. Her er det 40 prosent som tror at årets sommersesong blir dårligere enn fjorårets.
slide4

Ved inngangen til sommersesongen tror halvparten av dem som deltok i undersøkelsen at årets sommer blir bedre enn fjorårets. Det er 36 prosent som venter at resultatet av årets sommer blir likt som i fjor. I lys av optimismen må det legges til at kun 31 prosent av dem som deltok i undersøkelsen faktisk hadde en økning i fjor sommer.

Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming summer season compared to last summer season?

Forholdet mellom forventet og reell trafikk

slide5

Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming

summer season compared to last summer season?

forventninger til sommersesongen per marked
Forventninger til sommersesongen per marked

Landene under er sortert etter størrelse. Det var flest norske gjestedøgn ved hotellene i fjor sommer, deretter følger Tyskland som det utenlandsmarkedet med flest hotellgjestedøgn sommersesongen 2013.

bakgrunn og metode
Bakgrunn og metode
 • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut og var tilgjengelig i perioden 14. april - 20. mai 2014.
 • 148 deltok i undersøkelsen.
 • Hensikten med Turistbarometeret er å gi en oversikt over forventet trafikkutvikling fordelt på markeder og bransjer.
 • De som deltar i undersøkelsen har i løpet av de siste 12 måneder vært med i Innovasjon Norges kampanjer og aktiviteter, med unntak av de norske incoming operatørene.
 • Ekspertpanelet er sammensatt av representanter fra reiselivsnæringen i inn- og utland. Disse representerer turoperatører, incoming operatører, overnattingsbedrifter, transportører, cruise, aktivitets- og attraksjonsbedrifter, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap, samt Innovasjon Norges markedssjefer i de respektive markeder.
 • Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året, før sommer- og vintersesongen.
 • Dette er den 23. gang Norges Turistbarometeret gjennomføres.
slide9
Tilbakeblikk

Antall norske og utenlandske hotellgjestedøgn i sommersesongen 2013. Totalt og fordelt på landsdel

Antall kommersielle gjestedøgn i sommersesongen 2006-2012*

* På grunn av SSBs endringer i grunnlaget for den månedlige overnattingsstatistikken, er det kun hotellstatistikken i 2013 som kan sammenliknes med tidligere år. Derfor er ikke kommersielle gjestedøgn for 2013 inkludert.

s ommersesongen 2013 nedgang i b de norske og utenlandske hotellgjested gn
Sommersesongen 2013Nedgang i både norske- og utenlandske hotellgjestedøgn

Endring sommer 2012-2013Total: -2 %

Norge: -2 %

Utland: -1 %

Kilde: SSB

slide12

Østlandet var den eneste landsdelen som hadde økning fra utlandet i sommer. Dette skyldes primært flere utenlandske overnattinger i Oslo og Akershus.

Kilde: SSB

slide13

Antall kommersielle gjestedøgn sommersesongen 2006-2012 viser at vi ikke er oppe på det samme nivået i antall utenlandske gjestedøgn som før finanskrisen. Det er innenlandstrafikken som bidrar til økningen på fire prosent i perioden.