Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Friedrich Robert Faehlmann PowerPoint Presentation
Download Presentation
Friedrich Robert Faehlmann

Friedrich Robert Faehlmann

297 Views Download Presentation
Download Presentation

Friedrich Robert Faehlmann

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Friedrich Robert Faehlmann 1798-1850

 2. Friedrich Robert Faehlmann • Fr. R. Faehlmann sündis 31. detsembril aastal 1798 Järvamaal Koerus Ao mõisas. • Tema isa oli mõisavalitseja.

 3. Friedrich Robert Faehlmann Fr. R. Faehlmanni sünnikoht Ao mõisas

 4. Friedrich Robert Faehlmann • Fr. R. Faehlmann õppis Rakvere alg- ja kreiskoolis, lõpetas Tartu gümnaasiumi. Endine Liigvalla mõisa peahoone, kus Faehlmann kodukoolis käis.

 5. Friedrich Robert Faehlmann • Päras gümnaasiumi lõpetamist õppis Fr. R. Faehlmann Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. • Ta oli esimene eestlastest doktorikraadiga arst.

 6. Friedrich Robert Faehlmann • Faehlmann töötas Tartus arstina; • Selle kõrval oli ka ülikooli eesti keele lektor; • 1843-1845 luges ülikooli arstiteaduskonnas farmakoloogi ja retseptuuri kursust.

 7. Friedrich Robert Faehlmann • Faehlmanni algatusel asutati 1838. aastal Õpetatud Eesti Selts • Ta oli Õpetatud Eesti Seltsi esimees aastatel 1843-1850

 8. Looming: 1. luuletused 2. kunstmuistendid 3. jutud 4. epigrammid Fr. R. Faehlmann oli esimene, kes hakkas eesti rahvaluulet kasutama kirjanduse algmaterjalina.

 9. Fr. R. Faehlmanni looming • Fr. R. Faehlmann alustas rahvuseepose “Kalevipoeg” koostamist. • 4. jaanuaril 1839. a tegi ta ÕES-s ettekande “Kalevipoja” kohta. Seda fakti tuleb pidada “Kalevipoja” koostamise esimeseks etapiks. • Pärast Faehlmanni surma jätkas tema tööd Friedrich Reinhold Kreutzwald.

 10. Fr. R. Faehlmanni looming • Faehlmanni tähtsamad teosed on saksakeelsed müütilised kunstmuistendid. • Muistend on rahvajutt, mis on seotud koha, eseme, sündmuse, isiku või uskumusega. • Kunstmuistend on kirjaniku poolt loodud muistend. • Tema muistendid on “Emajõe sünd”, “Vanemuise laul”, “Keelte keetmine”, “Koit ja Hämarik”, “Loomine”, “Vanemuise kosjaskäik”, “Vanemuise lahkumine”, “Endla järv ja Juta”.

 11. Friedrich Robert Faehlmann • Faehlmann suri 22. aprillil 1850. aastal tuberkuloosi. • Tartus Toomemäel on Faehlmanni mälestussammas.

 12. Friedrich Robert Faehlmann Faehlmann on maetud Tartu Jaani kalmistule. Hauakivil on tema lemmiklause “Elu on lühike, ideaalid on igavesed”.

 13. Tänan vaatamast!