Bredbåndsutbygging I Nordland
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Bredbåndsutbygging I Nordland Henry Andorsen/Næring og regional utvikling 18.02.2011. Slik vi oppfatter Situasjonen i kommunene. Infrastruktur som er vanskelig å benytte regionalt og på tvers av kommunegrensene. Dårlig kapasitet på linjenettet. Høye drifts/leiekostnader.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - leland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bredb ndsutbygging i nordland henry andorsen n ring og regional utvikling 18 02 2011

Bredbåndsutbygging I Nordland

Henry Andorsen/Næring og regional utvikling

18.02.2011


Bredb ndsutbygging i nordland henry andorsen n ring og regional utvikling 18 02 2011

Slik vi oppfatter

Situasjonen i kommunene

Infrastruktur som er

vanskelig å benytte

regionalt og på tvers

avkommunegrensene

Dårlig kapasitet på linjenettet.

Høye drifts/leiekostnader

Utbygging av nettet

er ofte leverandørstyrt


Bredb ndsutbygging i nordland henry andorsen n ring og regional utvikling 18 02 2011

Fylkeskommunen

bistår kommunene

med

Tilbudsforespørsler

Rådgivning bredbåndsplaner

Tilskudd til utbyggingsprosjekter

Oppfølging/evaluering av utb.prosjekter


Bredb ndsutbygging i nordland henry andorsen n ring og regional utvikling 18 02 2011

Ferdig utbygd

høyhastighets

bredbånd

vil gi

kommunene

mulighet til

Samarbeid om teknologisk plattform

Lage felles langsiktige strategier

Reduksjon av kostn. til linjeleie

Samlokalisering av servere/drift


Strategi
Strategi

Fylkestingets strategivedtak for bredbåndsutbygging i Nordland :

 • NFK skal styre og ha initiativet i den videre utbyggingen

 • NFK må skaffe samarbeidspartnere både off. og priv.

 • Nye lokale/regionale utbyggingsprosjekter må koordineres og prioriteres i forhold til overordnet nettplan (direkteinnkjøp/intensjonsavtale)

 • NFK må gi støtte til finansiering av regionale/lokale utbyggingsprosjekter utover KRD-midlene


Rutiner for utbygging anbud
Rutiner for utbygging/anbud

 • Spesifisere prosjektområder som ikke har tilfredstillende bredbåndsdekning

 • Kommunen/fylket samarbeider om tilbudsforespørsel som skal legges ut i DOFFIN/TED

 • Krav om åpne nett

 • Krav om at dokumentasjon på kostnader i prosjektet skal

  foreligge før utbetaling av tilskudd til utbygger


M lsetting
Målsetting

 • Hele Nordland utbygget med stamme/aksesser og tilbud til ”alle” med min. 2 Mbit/s innen 2015

 • Tilstrekkelig gjennomgående kapasitet på mørk fiber fra grense Troms til grense Nord-Trøndelag, både på indre og ytre trase.

 • Regionale ringstrukturer for å sikre redundans


Hvorfor
Hvorfor ?

 • Nordland er blitt en flaskehals i den digitale komm. nord-sør

 • Leie/kjøp av mørk fiber/kapasitet opptil 10 ganger dyrere enn i Sverige

 • For at fylkeskommune/kommuner og ytre etater i Nordland skal kunne koples sammen i et moderne, fremtidsrettet høyhastighetsnett

 • Gi det offentlige og næringslivet i Nordland et nødvendig verktøy for å henge med i den teknologiske utviklingen, slik at man kan være i forkant med å ta i bruk nye digitale verktøy

 • Oppheve det digitale klasseskillet mellom by og land

 • Bredbånd er viktig for innovasjon og entreprenørskap

 • Bredbånd er viktig for helsetjenester og utdanning

 • Bredbånd er blitt et viktig verktøy for sosial kontakt/nettverk


Utfordringer
Utfordringer

 • Vanskelig geografi (høye fjell/dype fjorder og mange bebodde øyer)

 • Lange avstander/spredt bosetting

 • Lav utbyggingstakt p.g.a.:

  Kommunene mangler ressurser/kompetanse

  Lite samarbeid mellom kommuner/regioner

  Ukoordinert utbygging

  Dyrt, får ikke tatt ut synergieffekter

 • Usikkerhet ang. bevilgninger fra år til år (tildelingsbrev medio mars)

 • Trenger økte rammer (min. 30 mill. pr. år) fram til 2015 for å komme i mål


Status
Status

 • Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i juni 2010, som skal utarbeide en overordnet nettplan for Nordland, samt bidra til å få på plass tilstrekkelig kapasitet på mørk fiber i indre trase (dugnad).

  Deltakere fra: Telenor, Ventelo, Statnett, Signal, Kyst-Tele,

  Dragefossen Kraftanlegg, Nordland

  fylkeskommune

 • Avholdt 5 møter

 • Arbeider med modell for org./finansiering


Prosjekter
Prosjekter

 • Stamfiber m.aksesser Leknes – Å i Lofoten fase 1 og 2

  Total byggekostnad : 44,2 mill kr

  Tilskuddsbehov : 22,1 mill kr

  Entreprenør : Lofotkraft Bredbånd

  Byggherre : Lofotrådet

 • Stamfiber m.aksesser Kilvik (Meløy) – Lovund (Lurøy)

  Total byggekostnad : 44.1 mill kr

  Tilskuddsbehov : 22 mill kr (11 mill i 2010)

  Entreprenør : Meløy Energi

  Byggherre : Meløy/Rødøy/Lurøy


Prosjekter1
Prosjekter

 • Stamme/aksesser Herøy

  Total byggekostnad : 11,6 mill kr

  Tilskuddsbehov : 5,8 mill kr

  Entreprenør : Herøy fiber

  Byggherre : Herøy kommune

 • Mobilt bredbånd Sømna

  Total estimert byggekostnad : 2,9 mill kr

  Tilskudd : 1,6 mill kr (fylket)

  Entreprenør : NetCom

  Byggherre : Sømna kommune


Kommende prosjekter
Kommende prosjekter

 • Aksessutbygging: Værøy/Røst

  Bø i Vesterålen

  Evenes/Bjerkvik/Narvik/Skjomen

  Ballangen/Kjøpsvik/Drag/Ullsvåg

  Mo i Rana - Mosjøen

  Træna

  Værøy og Røst er prioritert.


Veien videre hvis vi f r bevilgninger
Veien videre(hvis vi får bevilgninger)

 • Få på plass en finansieringsmodell/koordinering bygging av stamfiber gjennom Nordland

 • Videre regional/kommunal aksessutbygging synkronisert med stamfiberutbyggingen

 • Bygging av regionale ringstrukturer inklusiv aksesser