Download
1 / 15

Global Teenager Project (GTP) - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

GLOBAL TEENAGER PROJECT –TIMSKO POUČEVANJE IN PROJEKTNI PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT Andreja Drašler Zorič, prof. angl. Maja Miklič, šolska knjižničarka OŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana. Global Teenager Project (GTP). zasnovan v Haagu leta 1999 v okviru IICD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Global Teenager Project (GTP)' - clover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

GLOBAL TEENAGER PROJECT –TIMSKO POUČEVANJE IN PROJEKTNI PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKTAndreja Drašler Zorič, prof. angl. Maja Miklič, šolska knjižničarkaOŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana


Global teenager project gtp
Global Teenager PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKTProject (GTP)

 • zasnovan v Haagu leta 1999 v okviru IICD

 • mednarodni projekt v obliki tematskih učnih krogov

 • nudi: – medkulturno ozaveščanje,

  • medpredmetno povezovanje,

  • problemsko naravnano učenje

  • učenje z uporabo IKT

 • slovenska GTP koordinatorica: Darja Žnidaršič


Gtp u ni krogi
GTP učni krogi PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT

 • glede na:

  • starost (9-12 let;12-15 let ;15–18 let;18–23 let)

  • jezik komunikacije (v osmih različnih jezikih)

  • sredstvo komunikacije (email ali wiki)

  • način: raziskovalni ali komunikacijski

 • aktualne teme na družboslovnem in naravoslovnem področju, primerne za projektno delo in raziskovanje


Projektni pristop k u enju tujih jezikov

PROJEKTNI PRISTOP K UČENJU PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT

Projektni pristop k učenju (tujih jezikov)

 • učenje preko dejavnosti (angl. tasks), ki so zasnovane na podlagi vprašanja / problema, ki jih učenci nato raziskujejo, na koncu pa ustvarijo nek avtorski izdelek

 • učenje osredinjeno na učenca

 • učitelj – mediator / moderator

 • (pogosto) skupinska oblika dela

 • (pogosto) uporaba IKT


Projektno delo in u enje tujih jezikov

PROJEKTNI PRISTOP K UČENJU PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT

Projektno delo in učenje tujih jezikov

 • predmet raziskovanja je problem iz realnega sveta – vez med angleščino v razredu pri pouku in angleščino iz „zunanjega sveta“(Fried-Booth, 1997)

 • medpredmetno povezovanje

 • avtentičnoučenje angleščine – jezik je le sredstvo za sporazumevanje in ne bistvo sporazumevanja

 • prednost projektnega dela – končni izdelek, nek „oprijemljiv rezultat njihovega dela“ (Foss et al, 2007)


Gtp in u enje tujih jezikov

PROJEKTNI PRISTOP K UČENJU PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT

GTP in učenje tujih jezikov

 • celostni tujejezikovni pouk

 • Razvijanje: – bralne zmožnosti,

  – pisne zmožnosti,

  – zmožnosti sodelovanja v skupini,

  – zmožnosti uporabe IKT,

  – digitalne zmožnosti,

  – medkulturne zmožnost i.


Timsko pou evanje

TIMSKO POUČEVANJE PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT

Timsko poučevanje

 • učinkovit tim: – prepričan v smiselnost sodelovanja

  – ima jasno zasnovane cilje,

  – ima vnaprej dogovorjeno obliko sodelovanja,

  – se zaveda medsebojne odgovornosti.

 • 3 faze: načrtovanje, izvajanje, refleksija.

 • sinergija znanj in spretnosti (npr. znanje angleščine in knjižnično-informacijsko znanje ter poznavanje IKT)

 • popestritev pouka in olajšanje dela?


Gtp in uporaba ikt

UPORABA IKT PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT

GTP in uporaba IKT

 • spletna stran projekta http://www.globalteenager.org/

 • wiki našega učnega kroga https://gtpcolorsandsoundsofmycountryfeb2011.pbworks.com/w/page/35884790/FrontPage

 • Moodle spletna učilnica OŠ dr. Vita Kraigherja:

  – forum in kviz http://193.2.241.68/moodle/course/view.php?id=62

 • Word Office

 • e-pošta in svetovni splet


Kratek opis poteka projekta

POTEK PROJEKTA PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT

Kratek opis poteka projekta

 • vsak učni krog ima 6 faz, projekt traja 11 tednov

 • sodelovalo 18 učencev 6. razreda in mentorici: prof. angleščine in šolska knjižničarka

 • srečanja v času dodatnega pouka TJA v računalniški učilnici oz. učilnici geografije

 • Izbrali smo učni krog Nature and the World around us (komunikacijsko orientiran učni krog preko wiki-ja za učence od 9 do 12 let).


Kratek opis u nega kroga

POTEK PROJEKTA PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT

Kratek opis učnega kroga

 • teden 0: priprava – uvod v projekt,

 • teden 1: predstavitev – fotografija in pismo,

 • 2 in 3. teden: oblikovanje raziskovalnih vprašanj

  – »What are your celebrations and festivals like?«

 • 4., 5., 6., 7. teden: raziskovanje in oblikovanje odgovorov,

 • 8. in 9. teden: povzemanje odgovorov,

 • 10. in 11. teden: poslovilno pismo ter evalvacija.


U ni krog nature and the world around us

POTEK PROJEKTA PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT

Učni krog Nature and the World around us

 • od 14. februarja 2011 do 8. maja 2011,

 • sodelujoče šole: OŠ dr. Vita Kraigherja, Slovenija

  Mallick Preparatory School, Bangladeš

  Europa International School, Bangladeš

  Hajj Bahaa Eddine Hariri School, Libanon

  Kharkiv gymnasium, Ukrajina

  Domžale Primary School, Slovenija

  Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, JAR

  Rhodes Park School, Zambija


Diskusija

VPRAŠANJA PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT

Diskusija


VIRI PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT

VIRI

 • Bas, Gokhan. (2008). Implementation of Multiple Intelligences Supported Project-Based Learning in EFL/ESL Classrooms. http://www3.telus.net/linguisticsissues/mi (5. 1. 2012).

 • Eržen, V. et al. 2011. Program osnovna šola. Učni načrt. Angleščina.http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_anglescina.pdf.

 • Fried-Booth, D. L. (1997). Project work. (8th Ed.) Oxford: Oxford University Press.

 • Foss, P., et al. (2007). Project-Based Learning Activities for Short-Term Intensive English Programs, Asian EFL Journal Teaching articles 2007., Vol. 23. Str. 78 –91.

 • Fragoulis, I. (2009). Project-Based Learning in the Teaching of English as A Foreign Language in Greek Primary Schools: From Theory to Practice Language Teaching. Vol. 2, No. 3. Str. 113-119.

 • Gulbahar Beckett H. in Chamness Miller, P., (ur.) (2006). Project-based Second and Foreign Language Education: past, present, future. NC: Information Age Publishing.

 • Grosman, M. in Kukovec, M. (2004). Učni načrt : program osnovnošolskega izobraževanja. Angleščina. Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport : Zavod RS za šolstvo.

 • Johnston, B. in Madejski, B. (1990). A Fresh Look at Team Teaching. The Teacher Trainer Journal, Vol. 4., No. 1, http://www.tttjournal.co.uk/uploads/File/back_articles/A_fresh_look_at_team_teaching.pdf


VIRI PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT

VIRI

 • Kralj, N. (2010). E-skok v učni krog. MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT: Zbornik vseh prispevkov. Str. 269.

 • Kreuh, N. (2008). Digitalna zmožnost oz. kompetenca – kaj je zdaj spet to? Vzgoja in izobraževanje, Vol. 39, No. 5. Str. 85-86.

 • Miklič M. in Drašler Zorič A. (2011). Priložnost za mednarodno sodelovanje z uporabo IKT: Global Teenager Project – GTP. Šolska knjižnica, Vol. 21, No. 4. Str. 230 - 235.

 • Šebart, M. (2008). Učni krogi - projekt za celostni pouk tujih jezikov. Vzgoja in izobraževanje, Vol. 39, No. 5. Str. 85-86.

 • Vermeulen, D. (2010) The Global Teenager Project: Gender and online collaborative learning. www.iicd.org/articles/the-global-teenager-project-gender-and-online-collaborative-learning (9. 12. 2011)

 • Žnidaršič, D., et al (2010). iEarn Slovenija. MEDNARODNA konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT SIRIKT : Zbornik vseh prispevkov. Str. 266.

 • www.globalteenager.org/ (11.12. 2011)

 • https://gtpcolorsandsoundsofmycountryfeb2011.pbworks.com/w/page/35884790/FrontPage

 • http://www.jeffkorhan.com/images/2011/08/2011.8.28-Questions.jpg

 • http://www.searchenginepeople.com/i/thank-you.jpg


HVALA PRISTOP K UČENJU (TUJIH JEZIKOV) S POMOČJO IKT

/


ad