suomen vauvamy nteisyys kouluttajat ry 10 vuotta n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Suomen Vauvamyönteisyys- kouluttajat ry 10 vuotta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Suomen Vauvamyönteisyys- kouluttajat ry 10 vuotta

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Suomen Vauvamyönteisyys- kouluttajat ry 10 vuotta - PowerPoint PPT Presentation

clio
193 Views
Download Presentation

Suomen Vauvamyönteisyys- kouluttajat ry 10 vuotta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Suomen Vauvamyönteisyys-kouluttajat ry 10 vuotta Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry Maarit Sinisaari-Eskelinen

 2. Yhdistyksen perustajat • Nina Aaltonen, Maila Deufel, Tiina Halonen, Leena Hirsimäki, Riitta Jokinen,Terttu Karppinen, Kaarina Ketonen, Hilkka Kuhanen, Eila Lahti, Annikki Lystilä, Marika Nieminen,Kirsi Otronen, Maija Räihä, Eija Tuomi, Marke Alanko-Saastamoinen, Helinä Göös, Leena Hannula, Tuula Iivarinen, Mervi Jyrkilä, Irja Kempas, Marja Kinisjärvi, Ritva Kuusisto, Marja-Liisa Laitila, Leea Malin, Pirkko Niiranen, Ulla Paananen, Virpi Salmenmaa, Agneta Westerlund, Helena Boucht,Pirjo Haavikko, Riitta Hietasalo, Liisa Jaakkola, Tellervo Kangas, Sirpa Keskinen, Katja Koskinen, Anja Kyrölä, Arja Lampinen, Iiris Nevalainen, Satu Nättinen, Kaarinen Roininen, Valma Sihvola ja Arja Voutilainen Maarit Sinisaari-Eskelinen

 3. Ensimmäinen hallitus • Puheenjohtaja Valma Sihvola • Varapuheenjohtaja Kirsi Otronen • Sihteeri Katja Koskinen • Rahastonhoitaja Satu Nättinen Jäsenmaksu 50 markkaa. Maarit Sinisaari-Eskelinen

 4. Yhdistyksen hallitus • Puheenjohtaja Pia Ruohotie • Varsinaiset jäsenet • Heta Kolanen • Arja Lång • Leena Hannula • Kirsi Otronen • Meri Ovaskainen • Merete Willis • Varajäsenet • Katja Koskinen • Tuula Malm • Anu Suomalainen Maarit Sinisaari-Eskelinen

 5. Yhdistyksen tarkoitus on.. • edistää ja tukea imetystä • äidin ja koko perheen vuorovaikutusta sekä • kehittää perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia. • edistää WHO:n ja Unicefin vauvamyönteisyysohjelman toteutumista ja • valvoa ja edistää imetysohjaajien ja imetysohjaajakouluttajien koulutuksen toteutumista WHO:n ja Unicefin ohjeiden mukaisesti. Maarit Sinisaari-Eskelinen

 6. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys • Seuraa terveydenhuollon lainsäädännön kehitystä • Vaalia ja tehdä monikulttuurista yhteistyötä • Tehdä yhteistyötä muiden saman tavoitteen omaavien yhdistysten kanssa. • Järjestää valistustilaisuuksia sekä koulutusta jäsenistölle. • Harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa • Järjestää näytöksiä, juhlia, virkistystoimintaa ja opintomatkoja • Ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja järjestää rahankeräyksiä. • Myöntää stipendejä ja avustuksia jäsenilleen. Maarit Sinisaari-Eskelinen

 7. Jäseneksi voi liittyä • Jokainen imetysohjaajakouluttajakoulutuksen tai vastaavan koulutuksen saanut, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. • Hallitus hyväksyy jäseneksi hakemuksen perusteella. • Kannatusjäsen: yksityishenkilö joka tukee yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. • Kunniapuheenjohtaja / kunniajäsen: hallituksen esityksestä henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Maarit Sinisaari-Eskelinen

 8. Jäsenyys • Jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä jäsenmaksun määrästä päättää vuosikokous. • Vuoden 2011 jäsenmaksu on 20 euroa • Käytä omaa viitenumeroasi. • Hallitus voi erottaa jäsenen maksamattomien jäsenmaksujen seurauksena. Maarit Sinisaari-Eskelinen

 9. Yhdistyksen verkkosivut • www.imetyskoulutus.fi • Julkinen ja jäsenten oma alue • Salasanat ja tunnukset • Koulutusmateriaalia ja muun muassa näiden kahden päivän esitykset

 10. Kouluttajien verkostopäivät • 1996 ensimmäinen verkostotapaaminen Jyväskylässä. • Mm. Turku, Lappeenranta, Mikkeli. • 2002 Kuopio • 15.10.2007 Kätilöopiston sairaala Helsinki • 4.4.2008 Naistenklinikka, Helsinki • 20.3.2009 Naistentautien ja synnytysten vastuualue, Tampere • 2010 Hyvinkään aluesairaala, Hyvinkää • 2011 HYKS, Helsinki • 2012 Pori Maarit Sinisaari-Eskelinen

 11. Kiitos Maarit Sinisaari-Eskelinen