gagn in renme ko ullar modeli n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gagné’in Öğrenme Koşulları Modeli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gagné’in Öğrenme Koşulları Modeli

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
cleo

Gagné’in Öğrenme Koşulları Modeli - PowerPoint PPT Presentation

293 Views
Download Presentation
Gagné’in Öğrenme Koşulları Modeli
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gagné’in Öğrenme Koşulları Modeli Dr. Şirin Karadeniz

  2. Farklı tipte öğrenme, farklı tipte öğretmeyi gerektirir. Bu nedenle Gagné, öğrenmeyi beş ana kategoride sınıflandırmıştır.

  3. Zihinsel Beceriler: • Öğrencinin çevresiyle kavramlar veya semboller yoluyla iletişim kurmasını sağlarlar. • Öğrencinin bir şeyi nasıl yaptığı üzerinde odaklanmaktadır. • 5 aşaması vardır; • Ayırt etmeyi, • somut kavramları, • ilkeleri ve tanımlanan kavramları, • yüksek düzeyli ilkeleri ve • problem çözmeyi öğrenme.

  4. Bilişsel Stratejiler: • Öğrencinin kendi öğrenme sürecini, hatırlama ve düşünmesini yönlendirebilmesidir. • Öğrenci kendi içsel süreçlerini kontrol etmektedir. • Bilişsel stratejilere örnek olarak, öğrencinin bir problemi çözmede seçtiği yol verilebilir.

  5. Sözel Bilgi: • İfade edilebilen ve bellekte tutulan bilgidir. • Bir öğretmenin, öğrencinin ne öğrendiğini anlamak üzere sözlü veya yazılı tarzındaki soruları öğrencinin sözel bilgisini ifade etmesini gerektirir.

  6. Tutumlar: • Öğrencinin seçtiği davranışı etkileyen içsel durumlardır. • Öğrenciler, bir kişi, olay veya nesneye karşı göstereceği davranışı seçmede tutumlarını temel alırlar. • Diğer insanlara saygı duymak, yardımlaşmak gibi sosyal tutumlar okullarda en çok üzerinde durulan tutumlardandır.

  7. Motor Becerileri: • Öğrencinin hareketlerini gerçekleştirmesini sağlayan kas sistemi hareketleridir. • Öğretimin tüm kademelerinde yer alan motor becerilere örnek olarak yazı yazmak, resim yapmak, spor aktivitelerinde yer almak verilebilir.

  8. 9 Aşamalı Model: • Dikkat Çekme • Öğrenciye hedefler hakkında bilgi verme • Ön bilgilerin hatırlatılması • Uyarıcı Materyalin Sunulması • Öğrenciye Rehberlik Etme • Davranışı Ortaya Çıkarma • Geri bildirim verme • Performansı değerlendirme  • Kalıcılığı ve transferi sağlama 

  9. Bir bilgisayar dersini düşünerek; Gagné’in Öğrenme Koşulları Modeli’ne göre dersi tasarlayalım.