t rkiye sa l k bilimleri enstit m d rleri toplant s 25 27 may s 2006 zmir n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı 25-27 Mayıs 2006, İzmir PowerPoint Presentation
Download Presentation
Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı 25-27 Mayıs 2006, İzmir

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı 25-27 Mayıs 2006, İzmir - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı 25-27 Mayıs 2006, İzmir. “ Doktora Eğitiminde Dokuz Eylül Modeli ” Prof. Dr. Gül GÜNER. SUNUM AKIŞI. Giriş DEÜ Doktora Eğitim Modeli - Süreç - Eğitim Programı - Uygulama Esasları Sonuç.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı 25-27 Mayıs 2006, İzmir' - gavril


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t rkiye sa l k bilimleri enstit m d rleri toplant s 25 27 may s 2006 zmir

Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı25-27 Mayıs 2006, İzmir

“ Doktora Eğitiminde

Dokuz Eylül Modeli ”

Prof. Dr. Gül GÜNER

sunum aki i
SUNUM AKIŞI
 • Giriş
 • DEÜ Doktora Eğitim Modeli

- Süreç

- Eğitim Programı

- Uygulama Esasları

 • Sonuç
slide3
“Bugün bir toplumun kalkınmışlığının ne kadar teknoloji üretebildiği, ne kadar bilgi üretme ve sorun çözme yeteneğini geliştirdiği ile orantılı olduğu düşünüldüğünde, bilim ve teknoloji alanında üstünlüğü elde tutan toplumların, dünyadaki gelişmelere yön verdiği görülmektedir.

Kalkınmış bir ülke, mutlu bir toplum olmak istiyorsak artık, bilim ve teknolojide yeni kapılar açan bilimsel araştırmalar yapmamız, buluşlar ortaya koymamız gerekiyor”

(Prof. Dr. Emin ALICI, DEÜ Rektörü -

Üniversitelerarası Kurul Başkanı)

de de doktora e t m n n g zden ge r lmes
DEÜ ’DE DOKTORA EĞİTİMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 • Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2004-2005 akademik yılında
 • Rektörü Prof. Dr. Emin ALICI’nın başkanlığında
 • Lisansüstü eğitim veren tüm Enstitüleri (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüleri) ile gerçekleştirilen
 • “Ortak akıl” toplantıları
dokuz eyl l doktora modeli
Dokuz Eylül Doktora Modeli
 • Dokuz Eylül Üniversitesi’nin “Doktora Modeli”, YÖK tarafından kabul edilerek 5 Nisan 2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir
 • 2005- 2006 akademik yılı başında, doktora öğrencileri bu yeni yönetmelik doğrultusunda kabul edilmişlerdir.
dokuz eyl l doktora modeli1
Dokuz Eylül Doktora Modeli
 • SÜREÇ
 • EĞİTİM PROGRAMI
 • UYGULAMA ESASLARI
lkem zde b l m n n ndek engeller
ÜLKEMİZDE BİLİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
 • Bilim politikasının olmayışı
 • Türkiye’nin gündeminde bilimsel araştırma’nın olmayışı ve bu konuda özdeğerlendirmenin eksik oluşu
 • Araştırma kültürünün olmayışı
 • Araştırma vizyonu ve misyonunun olmayışı
 • Ölçülebilir hedeflerin olmayışı
lkem zde b l m n n ndek engeller1
ÜLKEMİZDE BİLİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
 • Tam-zaman eşdeğer bilim insanı sayısının ve nüfusa oranının, gerek AB, gerekse ABD’den çok düşük oluşu
 • Araştırma projelerinin kabulü için net kriterlerin yetersiz oluşu
 • Araştırma projelerinin ürüne dönüşümlerinin denetlenmesindeki eksiklikler
slide10
DOKTORA EĞİTİMİ
 • AMAÇ:
 • Yetkin, güvenilir, bağımsız araştırma yeteneğine sahip, yüksek düzeyde bilimsellik sergileyen çağdaş bilim insanları yetiştirmek;
 • Doktora ünvanını alan kişiler, bir araştırma problemini çözerek anlamlı bir sonuç çıkarmış ve temel ya da uygulamalı bilimin gelişimine önemli katkı sağlamış olmalıdır.
doktora nin hedefler
DOKTORA’NINHEDEFLERİ
 • Çağdaş bilim insanları yetiştirmek
 • Etkin akademisyen kadrolar yetiştirmek
 • Mesleğinde yetkin olup, bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen bireyler yetiştirmek
phd e itimi t m d nyada ayn standartta m d r
PhD Eğitimi Tüm Dünyada Aynı Standartta mıdır?
 • Bir üniversite, başka bir üniversitede doktorasını tamamlayan bir kişiyi post doktoral çalışmalar için aldığında ya da bir sanayi kuruluşu bir doktora mezununu istihdam ettiğinde, ne bekleyebilirler?
 • PhD ünvanının uluslararası nitelikte

ve üniform olması için neler yapılabilir?

doktora e t m le lg l mevcut sorunlar
DOKTORA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT SORUNLAR
 • Danışmanların yetersizliği (bazen)
 • Her öğretim üyesine rastgele danışmanlık verilmesi
 • Danışman’ın alabileceği lisansüstü öğrenci sayısında sınırlama olmaması ve bazı öğretim üyelerinin 18’e kadar varan sayıda lisansüstü öğrenciye aynı anda danışmanlık yapıyor olması
 • Danışmanlık kriterlerinin olmayışı
 • Danışmanlık eğitiminin mevcut olmaması
 • Danışmanın yürümekte olan projesinin olmayabilmesi
doktora e t m le lg l mevcut sorunlar1
DOKTORA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT SORUNLAR
 • Danışman konusunda öğrencinin görüşünün alınmaması
 • Doktora eğitiminde ders döneminin uzunluğuDers sayısının ve toplam kredi sayısının bazı programlarda çokluğ
 • Derslerin niteliğindeki sorunlar
 • Derslerin öğrencinin tez konusunun gereksinimlerine göre olmaması
 • Dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders konmasıYeterliliğin beşinci yarıyıl sonuna kadar alınabilmesi
 • Tez konusunun altıncı yarıyıl sonuna kadar alınabilmesi
doktora e t m le lg l mevcut sorunlar2
DOKTORA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT SORUNLAR
 • Bazı öğrencilerin kadrosuzluk nedeniyle motive olamaması
 • Bazı öğrencilerin yabancı dil sorunları
 • Öğrenci seçiminde bilimsel araştırmaya yatkınlık özelliğinin değerlendirilmemesi
 • Eğitim ve araştırma ortamının her zaman yeterli olmayışı
 • Araştırma görevlisi kadrolarındaki öğrencilerin, “rutin” görevlerde kullanılmaları ve bu nedenle, teze ayırabildikleri zamanın “az” oluşu
 • Araştırmaya katkı yapabilecek bazı cihazların atıl duruyor olmaları
 • Merkezi araştırma laboratuvarlarının bulunmaması
karol nska enst t s stokholm
KAROLİNSKA ENSTİTÜSÜ-STOKHOLM
 • Tüm departmanlarda yüksek lisans ve doktora var
 • Öğrenci önce tez danışmanı ile anlaşıyor
 • Eğitimin başlangıcında tezini almış oluyor
 • Formel ders yerine kurslar var: yüksek lisans için toplam 10 hafta (300 saat), doktora için toplam 20 hafta (600 saat)
karol nska d plomalar
KAROLİNSKA: DİPLOMALAR
 • Yüksek Lisans:

İki yıl: 10 haftalık kurs ve en az iki yayını

içeren bir tez

 • Doktora (Doctor of Medicine):

Dört yıl: 20 haftalık kurs ve en az dört yayını içeren bir tez

karol nska da ver len doktora d plomasi
KAROLİNSKA’DA VERİLEN DOKTORA DİPLOMASI
 • Medicine Doktor (Dr. Med.)

(Tıp Bilimleri Doktoru)

 • Diploma’nın Üzerinde, Tezinin Başlığı ve bu tezi hangi departmanda gerçekleştirdiği belirtiliyor…
toplu de erlend rme
TOPLU DEĞERLENDİRME
 • Genelde iki değişik ekol göze çarpıyor:
 • Doktora Eğitiminin odak noktası araştırma

(İngiltere, kıta Avrupası, Japonya, Avustralya)

2. Doktora eğitimi, ders ve araştırma süreçlerinden oluşuyor- ancak,ders sırasında öğrenci tez danışmanını seçmiş oluyor ve araştırmayı yürütüyor

(ABD, Kanada, Almanya)

t m rneklerde ortak nokta
TÜM ÖRNEKLERDEORTAK NOKTA…
 • Doktora öğrencisi danışmanını seçiyor, danışmanı ile anlaşıyor ve danışmanının araştırma alanında çalışıyor
 • Araştırma projesi bulunmayan bir öğretim üyesinin doktora öğrencisinin de bulunma şansı olmuyor
 • Tez, yayın / yayınlar ile birlikte yürüyor
slide23
DOKUZ EYLÜL

DOKTORA EĞİTİM MODELİ

de model n n neml zell
DEÜ MODELİNİNÜÇ ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ
 • 1. Doktora eğitiminin odak noktası: TEZ
 • 2. Projesi Onaylanmış Olan Öğretim Üyesi Danışmanlık Yapıyor
 • 3. Tez savunması öncesinde genişletilmiş SCI kapsamında ”yayın” koşulu
renci kabul ko ullar 50 les ya da 50 tus 60 ds kpds veya 70 yabanc diller okulu
Öğrenci Kabul Koşulları: 50 LES ya da 50 TUS + 60 ÜDS (KPDS) veya 70 Yabancı Diller Okulu
kontenjanlar n belirlenmesi
Kontenjanların Belirlenmesi
 • Kontenjanlar, mevcut proje/tez konusu sayısına göre belirleniyor
 • Web sitesinde aday danışmanlar ve tez konuları duyuruluyor
 • Öğrenci adayları danışman adayları ile giriş sınavı öncesinde görüşüyor
dan manl k adayl ko ullar
Danışmanlık Adaylığı Koşulları:
 • Projesi (konusu) olmak ve etik kurul onayı almış olmak
 • Önceden yönettiği doktora tezlerini genişletilmiş SCI kapsamında yayımlattırmış olmak
 • Başvuru ile birlikte en çok beşten fazla lisansüstü öğrencisi bulunmak
 • Profesör, doçent ya da en az üç yıl deneyimli yardımcı doçent olmak
doktora giri s nav eski sistem farkliliklar
Doktora Giriş Sınavı: Eski sistem + FARKLILIKLAR
 • Anabilim dalı danışman adayları anabilim dalı jürisinde bulunuyor
 • Sınav sonucunda kazanan öğrenciler ve danışmanları birlikte duyuruluyor- öğrencinin tezi geniş çerçevede belli
1 yar y l
1. Yarıyıl
 • Öğrenci projenin çerçevesinde tezini netleştiriyor
 • Özellikle Bilim ve Araştırma Kültürü derslerini alıyor
 • Birinci yarıyıl sonuna kadar tez izleme komitesi
slide30
2. Yarıyıl
 • İlk dört hafta içinde, öğrenci

“Tez İzleme Komitesi” önünde

Tez Önerisini savunuyor

 • Teze ve derslere devam
3 ve 4 yar y llar
3. ve 4. Yarıyıllar
 • Teze ve derslere devam
 • 4. Yarıyıl sonunda yeterlilik

(60 ÜDS gerekli -ek süre yok)

5 6 7 8 yar y llar
5.6.7.8. Yarıyıllar
 • Teze devam
 • Kongreler, bilimsel toplantılara katılım
 • En erken 6. yarıyıl sonunda:

TEZ SAVUNMASI

tez s nav na girebilme ko ullar
Tez Sınavına Girebilme Koşulları
 • Yeterliliğini almış olmak
 • Danışman tarafından kabul edilmiş tezini Enstitüye teslim etmek
 • Genişletilmiş SCI kapsamında yayımlanmış makaleyi teslim etmek
 • Doktora eğitimi boyunca (yeterlilik öncesinde ve sonrasında) katıldığı konferansları belgelemek
slide35

Toplam Ders:

 • En az yirmibir ve en çok otuz kredi
 • Tamamlama süresi: dört yarıyıl
 • Dersler haftalık bloklar şeklinde düzenlenir
 • Haftalık bloklarda 15 saat teorik
 • (ya da 30 saat uygulama) 1 krediye karşılık gelir
d rt grup ders
DÖRT GRUP DERS:
 • GRUP 1: Bilim ve Araştırma Kültürü Dersleri
 • GRUP 2: SBE Dersleri

(Entegre, Probleme Dayalı,

ya da Projeye Dayalı)

 • GRUP 3: Anabilim Dalına Özgü Dersler
 • GRUP 4:Seçmeli ve/veya Teze Özgü Dersler
slide37

GRUP 1: Bilim ve Araştırma Kültürü

 • Dersleri (7 kredi)
   • Bilim Tarihi ve Felsefe(1 K)
 • 2. Bilimde Yaratıcılık, Buluşçuluk ve Girişimcilik (1K)
 • 3. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri
 • (3K)
 • 4. Sağlık Alanında Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı Tıp
 • (1K)
 • 5. Deneysel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve
 • Değerlendirilmesi
 • (1K)
slide38

6. Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı ve Sunumu (1K)

7. Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci (1K)

8. Bilim, Araştırma ve Yayın Etiği (1K)

9. Tıbbi Etik (1 K)

10. Gelişim ve Öğrenme

DEÜ Ortak Kredisiz

11. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

DEÜ Ortak Kredisiz

slide39

GRUP 2: SBE Dersleri

(Entegre, Probleme Dayalı, ya da Projeye Dayalı)

1. Hücre (3 kredi / 3 hafta)

2. Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri 1

(2 kredi /1 hafta)

3. Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri 2

(2 kredi / 2 hafta)

4. Deney Hayvanları ve İleri Uygulama Yöntemleri

(1 kredi/ 1 hafta)

5. …………………

slide40

GRUP 3: Anabilim Dalına Özgü Dersler

Grup 2 de listelenen derslerden ve / veya

İlgili Anabilim Dalının

Öğretim Programlarında yer alan derslerden toplam en az 10 kredilik dersin alınması zorunludur.

slide41

GRUP 4:

 • Seçmeli ve/veya Teze Özgü Dersler
 • SBE, Anabilim Dalı, DEÜ ve diğer Üniversite Enstitülerinin programlarında yer alan derslerden en az 4 kredilik dersin alınması zorunludur
 • SBE’nin düzenleyeceği kredili “Blok dersler” den de seçilebilir (Ortak yoğunlaştırılmış kurs)
toplam ders kred s 21 30
TOPLAM DERS KREDİSİ (21-30)
 • GRUP 1 : 7
 • GRUP 2
 • GRUP 3 10
 • GRUP 4: 4
 • TOPLAM: 21 ( + 9 )
dersler n blok olarak yapilandirilmasi
DERSLERİN BLOK OLARAK YAPILANDIRILMASI
 • Öğrencinin yoğunlaşmasınna olanak veriyor
 • Kurs niteliğinde olup, başka katılımcılara da olanak veriyor
 • Konunun uzmanlarını yurt-içi ve yurt-dışından davet etmek mümkün oluyor
slide44
BLOK DERS

HAFTALIK PROGRAMI

slide48

DEÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIYENİ DOKTORA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİVE SBE TARAFINDAN KOORDİNE EDİLEN ORTAK BLOK DERSLER (26.09.2005- 16.06.2006)

konferanslar
KONFERANSLAR
 • Öğrenci, doktora eğitimi boyunca -yeterlik öncesinde ve sonrasında-her yarıyıl yeniden listelenecek olan konferansların % 70 ine katılmak ve katıldığını belgelemek zorundadır.
 • Konferanslar için haftanın belirli günü ve saati ayrılmaktadır.
slide54

Konferans Konuları

 • Danışman-Doktora Öğrenci İlişkisi
 • Tarihsel Süreçte Bilim Felsefesi
 • Meslek olarak bilim
 • Patent Nedir\ Nasıl Alınır?
 • Avrupa Topluluğu 7. Çerçeve Programları
 • TÜBİTAK Misyon ve Vizyonu
 • TÜBA Misyon ve Vizyonu
 • Socrates Programı nedir? Amaçları ve Uygulanışı
konferans konular
Konferans Konuları
 • İletişim Becerileri
 • İnsan İlişkileri
 • Beden Dili
 • Stres Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yönetişim Bilimi
slide56

DOKTORA EĞİTİMİ AKIŞ ŞEMASI

(Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-Resmi gazetede

5 Nisan 2005’de yayımlandı)

Öğrenci Kabul Koşulları:

50 LES ya da 50 TUS

+

60 ÜDS (KPDS) veya 70 Yabancı Diller Okulu

 • Danışmanlık Adaylığı Koşulları:
  • Projesi (konusu) olmak ve etik kurul onayı almış olmak (Giriş Sınavına kadar)
 • Önceki doktora tezlerini genişletilmiş SCI kapsamında yayımlattırmış olmak
 • Başvuru ile birlikte beşten fazla lisansüstü öğrencisi bulunmamak
 • Profesör, doçent ya da en az üç yıl deneyimli yardımcı doçent olmak

Kontenjanlar, mevcut proje/tez konusu sayısına göre belirleniyor

 • Web sitesinde aday danışmanlar ve tez konuları duyuruluyor
  • Öğrenci adayları danışman adayları ile sınav öncesinde görüşüyor
slide57

1. Yarıyıl

Öğrenci projenin çerçevesinde tezini netleştiriyor

 • Özellikle Bilim ve Araştırma Kültürü derslerini alıyor-Blok sınavları
 • Birinci yarıyıl sonuna kadar tez izleme komitesi oluşturuluyor
 • Doktora Girişi Sınavı: Eski sistem + FARKLILIKLAR
  • Anabilim dalı danışman adayları anabilim dalı jürisinde bulunuyor
 • Sınav sonucunda kazanan öğrenciler ve danışmanları birlikte duyuruluyor- öğrencinin tezi geniş çerçevede belli

2. Yarıyıl

İlk dört hafta içinde, öğrenci “Tez İzleme Komitesi” önünde Tez Önerisini savunuyor

Savunma tarihinden iki hafta önce, danışman Tez İzleme Komitesi üyelerini Enstitü’ye bildiriyor

Öğrenci, sözlü savunmadan bir hafta önce Tez Önerisini Tez İzleme Komitesi Üyelerine dağıtıyor

slide58

Tez Önerisi Sınavı

(2. Yarıyıl başında)

Tez Önerisi Sınavı tutanaklarının üç gün içinde Enstitüye gönderilmesi

Danışman ve tez konusu değişti mi?

Tez önerisi

Savunması

başarılı mı?

Hayır

Evet

Hayır

En geç 1 ay içinde

2. tez önerisi savunması

En geç 3 ay içinde

2.tez önerisi savunması

Tez Aşamasına Geçiş

Başarılı mı?

Evet

Hayır

 • 2. Yarıyıl (Devam)
  • TEZ’e ve Derslere Devam- Blok sınavları
 • Tez İzleme Komitesi Toplantısı

İlişiği kesilir.

 • 3. Yarıyıl
  • TEZ’e ve Derslere Devam- Blok sınavları
 • Tez izleme Komitesi Toplantısı
slide59

Sınavdan en az bir ay önce tez sınavı jüri üyesi ve tarih bildirimi ve iki hafta önce jüri üyelerine ciltsiz tez ve makale teslimi yapılır.

DOKTORA TEZ SINAVI

(İZLEYİCİYE AÇIK OLARAK)

RED

KABUL

En geç 6 ay içinde düzeltme yapılarak 2.Tez Sınavına girilir.

RED

En geç 1 ay içinde ciltli 5 kopya tez, makale, tez veri formu, İngilizce-Türkçe tez özetleri, diploma ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu Enstitüye teslim edilir.

İlişiği kesilir.

DOKTORA DİPLOMASI

slide60
DOKTORA EĞİTİMİ NASIL OLMALIDIR?

“Tüm bilimsel aktivitenin temelinde, gözlem, deneysel çalışma ve teori arasındaki etkileşim yatar”

slide61
SONUÇ
 • Ülkemizde doktora eğitiminin kalitesini arttırarak, mezunlarımızın istihdamlarını destekleyerek araştırıcı, yaratıcı, buluşcu insan gücünü desteklemiş ve ülkemizin uluslar arası platformlarda diğer gelişmiş ülkelerle bilim ve sanayi alanında yarışmasına zemin hazırlamış olacağız.
te ekk rler
Teşekkürler….
 • REKTÖRÜMÜZE
 • ENSTİTÜ MÜDÜRLERİNE
 • MÜDÜR YARDIMCILARIMA
 • ENSTİTÜ KURULU VE ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNA
 • ÖĞRETİM ÜYELERİMİZE,
 • ÖĞRENCİLERİMİZE
 • ENSTİTÜ İDARİ PERSONELİMİZE

SONSUZ TEŞEKKÜRLER…

avrupa b yok mya kongres 24 29 haziran 2006 stanbul
AVRUPA BİYOKİMYA KONGRESİ24-29 Haziran 2006, İstanbul
 • “Doktora Eğitimi Sempozyumu”

26 Haziran 2006

 • www.febs.org