slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tematický celok : ORGÁNY, SÚSTAVY ORGÁNOV A ICH FUNKCIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Tematický celok : ORGÁNY, SÚSTAVY ORGÁNOV A ICH FUNKCIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Tematický celok : ORGÁNY, SÚSTAVY ORGÁNOV A ICH FUNKCIE . Téma hodiny : Dýchacia sústava. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tematický celok : ORGÁNY, SÚSTAVY ORGÁNOV A ICH FUNKCIE' - clem


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tematický celok:

ORGÁNY, SÚSTAVY ORGÁNOV

A ICH FUNKCIE

Téma hodiny: Dýchacia sústava.

slide2

Dýchanie (respirácia) je súhrn zložitých fyziologických dejov spojených s energetickým a látkovým metabolizmom a výmenou plynov. Príjem O2 z prostredia a vylučovanie CO2 a vodnej pary do prostredia.

Kyslík živočíchy prijímajú:

- zo vzduchu – 21% kyslík, 78% dusík, 0,03% oxid uhličitý, 1% vzácnych plynov.

- z vody – iba 0,75% kyslík.

slide3

Fylogenéza dýchacej sústavy.

 • Dýchacie orgány zásobujú živočíchy kyslíkom:
 • priamo – privádzajú kyslík do buniek bez obehovej sústavy
 • 2. nepriamo - privádzajú kyslík do buniek pomocou obehovej sústavy, v ktorej sa nachádzajú dýchacie farbivá, ktoré dokážu viazať dýchacie plyny.
slide4

Spôsoby dýchania

1. Dýchanie celým povrchom tela:

- uskutočňuje sa pomocou difúzie.

- povrch pokožky – dýchací epitel, ktorý je popretkávaný sústavou vlásočníc.

- mnohé bezstavovce aj stavovce – obojživelníky a niektoré ryby v prvých dňoch života.

slide5

2. Dýchanie vzdušnicami:

- uskutočňuje sa pomocou difúzie.

- kyslík je privádzaný vzdušnicami (trachey) priamo k jednotlivým tkanivám.

- trachey vznikajú preliačením ektodermu dovnútra tela, čím sa vytvorí systém tenkých

kanálikov, ktoré ústia na povrch tela uzatvárateľnými otvormi, ktoré sa nazývajú stigmy.

- u lariev vodného hmyzu sa stretávame s modifikáciou tohto ústrojenstva na rozvetvené

tracheálne žiabre.

- vzdušnice sú dýchacie orgány pavúkovcov a hmyzu.

slide7

3. Dýchanie žiabrami:

 • Žiabrami dýchajú mnohé vodné bezstavovce, väčšina rýb a
 • žubrienky obojživelníkov.
 • Žiabre sú ektodermálneho pôvodu a vznikajú vyliačením
 • pokožky.
 • - Majú rôzny tvar a podobu.
 • - Typické žiabre uložené v žiabrovej dutine majú ryby.
 • Žiabrami preteká voda vždy rovnakým smerom, proti prúdu
 • krvi vo vlásočniciach žiaber. Do nich prúdi odkysličená krv
 • priamo zo srdca.
 • - Kyslík prenáša hemoglobín červených krviniek.
 • - Oxid uhličitý sa dostáva difúziou z krvi cez žiabre do vody.
slide9

Niektorým živočíchom žiabre vyčnievajú do okolitej vody (mnohoštetinavce, žubrienky obojživelníkov), nazývajú sa preto vonkajšie žiabre.

slide10

4. Pľúcne vačky

- Pľúcne vačky využívajú na dýchanie niektoré skupiny pavúkovcov.

- Vznikli zo žiaber brušných končatín a prispôsobili sa na dýchanie vzdušného kyslíka.

- Zložené sú z lamiel usporiadaných rovnobežne ako listy v knihe.

- Prúdi v nich hemolymfa, ktorá pomocou dýchacieho farbiva prenáša kyslík.

slide11

5. Dýchanie pľúcami:

- Pľúca (pulmo) sú dýchacie orgány suchozemských. Dýchajú nimi aj najvyššie vyvinuté vodné stavovce (delfíny, veľryby).

- Kyslík prenáša hemoglobín červených krviniek.

- Pľúca sú párový, vakovitý orgán. Vyvinuli sa z vnútornej zárodočnej vrstvy - endodermu.

- Dýchaciu sústavu tvorí – nosová dutina (cavum nasi), nosohltan (nasopharinx), hrtan

(larinx), priedušnica (trachea), priedušky (bronchi), priedušničky (tracheidy) a pľúcne

mechúriky (alveoli).

slide12

Rybám sa v priebehu fylogenézy ako pomocný orgán vyvinul plynový mechúr, ktorý má funkciu hydrostatického orgánu - nadľahčuje telo vo vode.

slide13

- Pľúca obojživelníkov sú vakovité, vnútri hladké (mloky) alebo zriasené (žaby).

- Mechanizmus dýchania je spojený s prehltávaním vzduchu (keďže nemajú vyvinuté rebrá, hrudný kôš ani bránicu).

slide14

Plazy majú pľúca vakovité, vyplnené hubovitým tkanivom s početnými priehradkami a mechúrikmi. Hady majú ľavú polovicu pľúc zakrpatenú.

slide15

- Vtáky majú najefektívnejšiu dýchaciu sústavu spomedzi všetkých stavovcov. Vzdušné vaky im pomáhajú aj počas letu udržiavať polohu tela, nadľahčovať a ochladzovať ho.

 • Pľúca vtákov sú pomerne malé, trubicovité, prirastené k rebrám. Ich objem sa pri dýchaní nemení.
 • - Vtáky majú s pľúcami spojené vzdušné vaky. Pri vdychu časť vzduchu putuje do pľúc a zvyšok napĺňa vaky. Pri výdychu sa vzduch dostáva zo zadných vakov cez pľúca do predných vakov, opäť prechádza vzdušnými kapilárami a je vydýchnutý. Vlastná výmena plynov prebieha len vo vzdušných kapilárach, stena vakov je len minimálne prekrvená a pre vlastnú výmenu plynov nemá význam. Vzdušné vaky však umožňujú vtákom získať čo najviac kyslíka pri každom nádychu.
slide16

Pľúca cicavcov sú párový orgán uložený v hrudnej dutine. Sú relatívne objemnejšie a vzduchové cesty sa v nich rozvetvujú slepo do pľúcnych mechúrikov (alveol). Pľúcna alveola je základnou štruktúrnou a funkčnou jednotkou pre výmenu plynov medzi organizmom a prostredím. Je prestúpená množstvom krvných kapilár na vychytávanie kyslíka z vdýchnutého vzduchu. Alveoly niekoľkonásobne zväčšujú povrch pľúc, čo je efektívne prispôsobenie na výmenu plynov. U človeka dosahuje povrch respiračnej plochy 70 m2.

slide17

Výmenu plynov medzi organizmom a prostredím delíme na:

1. Vonkajšie dýchanie – výmena kyslíka a oxidu uhličitého medzi vzduchom v alveolách a krvou v pľúcnych kapilárach.

2. Vnútorné dýchanie - výmena kyslíka a oxidu uhličitého v tkanivách a orgánoch. Transport dýchacích plynov zabezpečujú dýchacie farbivá (hemoglobín), ktoré sú schopne dýchacie plyny viazať. Hemoglobín bezstavovcov je rozpustený v telovej tekutine a hemoglobín stavovcov je uzavretý v červených krvinkách (erytrocytoch).

Spontánne dýchanie riadi centrum v predĺženej mieche.

ad