Download
freebsd 6 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FREEBSD 6.2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
FREEBSD 6.2

FREEBSD 6.2

202 Views Download Presentation
Download Presentation

FREEBSD 6.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FREEBSD 6.2 Cihan Kömeçoğlu Enderunix Akademi cihan@akademi.enderunix.org

 2. FreeBSD 6.2 Kurulum ve Yenilikler • Sunum Özeti: • FreeBSD 6.2 kurulumu • FreeBSD 6.2 ile gelen yenilikler

 3. FreeBSD 6.2: Yenilikler • Kde 3.5.4 , Gnome 2.16.1 sürümleri eklendi • Csup , CVSup client ile birlikte geliyor • IPFW yenilendi. • Sysfs için linux emulasyon desteği eklendi • BIND 9.3.3 sürümü eklendi

 4. FreeBSD boot • Boot işleminden sonraki seçenekler

 5. Kurulum • Kurulum seçenekleri, ayarlar, döküman gibi seçenekler bulunur.

 6. FDISK • Fdisk ile partition’lar oluşturulur

 7. Boot Yöneticisinin kurulumu • Ne tür bir boot yöneticisi kullanılacağı buradan seçilir.

 8. Dilim Oluşturma • Disklerin Boyutu belirlenirken sayının sonuna G(gigabyte), M(Megabyte) gibi harfler konularak belirlenir

 9. Bölüm Tipi Seçme • Her bir dilim için bir bağlama noktası girilir • Bir swap bölümü seçilir.

 10. Bağlama Noktası • Dilimler için uygun bir bağlama noktası belirlenir.

 11. Disklabel • Disklabel editörü ile dilimler oluşturulur.

 12. Distribution Set'lerin Kurulumu • En uygun görülen distribution seçilir.

 13. Port Kurulumu • Portlar ile standart kurulumda bulunmayan paketleri kurabiliriz.

 14. FreeBSD Kurulum Kaynağı • Freebsd kurulum dosyalarının bulunduğu kaynak seçilir.

 15. Ağ Aygıtı Seçimi • Ağ ayarlarının yapılması istediğiniz aygıt seçilir.

 16. Ağ Ayarları • DHCP mevcut ise aygıta otomatik olarak ip ataması yapılabilir.

 17. Gateway, Servisler, FTP, NFS

 18. Linux Uyumluluğu • “Yes” seçilerek freebsd de linux ikili dosyalarının çalıştırılması için gerekli dosyalar kurulur.

 19. Paketler • Kurulmak istenen paketler seçilir.

 20. Kullanıcı Ekleme • Eklemek istenilen kullanıcı ile ilgili bilgiler girilir.

 21. Son Adım • Root kullanıcısı için şifre girildikten sonra kurulumdan çıkılır. • Bilgisayar yeniden başlatılır.

 22. SORULAR?