Aktuálne trendy v súťažnom práve
Download
1 / 23

Michal PETR ÚOHS, Česká republika - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Aktuálne trendy v súťažnom práve Novinky v súťažnom práve – ČR. Michal PETR ÚOHS, Česká republika. Základní novinky. Rozhodovací praxe ÚOHS. Významné rozsudky. Nové soft-law. Pohled do budoucna. I. Rozhodovací činnost ÚOHS. Další „přípravný“ rok – vysoká aktivita, málo rozhodnutí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Michal PETR ÚOHS, Česká republika' - clarke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Aktuálne trendy v súťažnom práve Novinky v súťažnom práve – ČR

Michal PETR

ÚOHS, Česká republika


Základní novinky

 • Rozhodovací praxe ÚOHS.

 • Významné rozsudky.

 • Nové soft-law.

 • Pohled do budoucna.


I. Rozhodovací činnost ÚOHS

 • Další „přípravný“ rok – vysoká aktivita, málo rozhodnutí.

 • Přetrvává zaměření na dohody; posun od regulovaných odvětví.

 • Pokles rozhodnutí o povolení spojení (ale opravdu hodně přechází do druhé fáze).

 • Pokuta za nesplnění závazků u koncentrace.


Statistika

Zahájená řízení


Statistika

Zahájená řízení


ad Statistika

 • Šetření na místě


ad Statistika

Žádosti o leniency


ad Statistika

Rozhodnutí – povolení spojení


ad Statistika

Rozhodnutí - porušení § 18/1 OHS


II. Soudní judikatura

 • „Nové“ opravné prostředky.

 • Další změny v deliktním nástupnictví.

 • Procesní otázky.


1. KS Litoměřice

 • 12. 6. 2013, sp. zn. 62 Af 61/2011.

 • Delikt bid rigging je dokonán již podáním zkoordinované nabídky.

 • Nabídková cena podávaná v důsledku koordinace nemusí být vyšší než cena tržní.

 • Důkazní prostředky opatřené v souladu se zákonem policejním orgánem a jím předložené správnímu orgánu jsou použitelnými důkazními prostředky.


2. NSS HUSKY

 • 31. 10. 2013, sp. zn. 8 Afs 40/2012.

 • Záznam telefonního hovoru pořízený soukromou osobou je v zásadě přípustným důkazem.


3. NSS Sokolovská uhelná

 • 20. 12. 2013, sp. zn. 5 Afs 3/2012.

 • Deliktní nástupnictví je po 1. 5. 2004 u porušení unijního práva přípustné.

 • Deliktní nástupnictví je po 1. 5. 2004 u porušení českého práva přípustné, ovšem je ve vztahu k jednání uskutečněnému od 1. 5. 2004.


4. KS Litvínovská uhelná

 • 2. 7. 2013, sp. zn. 62 Af 55/2011.

 • Osoba, která podala námitky proti povolení spojení, není účastníkem správního řízení.

 • Osoba, která podala námitky proti povolení spojení, je oprávněna podat proti rozhodnutí o povolení spojení rozklad co do vypořádání jejích námitek.


5. NSS DP ÚK

 • 26. 6. 2013, sp. zn. 1 Afs 7/2009.

 • Soud je oprávněn posoudit podmínky podjatosti předsedy Úřadu podle správního řádu.

 • Výjimka podle § 1 odst. 3 OHS se týká jen těch ustanovení soutěžního práva, která by bránila poskytování služby obecného hospodářského význam.


6. NSS Kartel pekařů III.

 • 16. 12. 2013, sp. zn. 5 Afs 69/2012.

 • Je věcí správního uvážení Úřadu, jaký obrat vezme jako východisko při vyměření pokuty.

 • Horní hranice pokuty je 10 % obratu dosaženého v roce předcházejícím vydání rozhodnutí; tento obrat je třeba ověřit i v případech, kdy výše obratu ještě není zveřejněna.


7. NSS Schneider Electric

 • 13. 2. 2014, sp. zn. 7 Aps 2/2013.

 • Žalobou na ochranu před nezákonným zásahem se nelze domáhat přezkumu jednotlivých úkonů správního řízení.

 • Šetření na místě v rámci správního řízení nelze přezkoumat soudem v řízení o ochraně před nezákonným zásahem.


III. Nové soft-law

 • Nové oznámení o leniency.

 • Nové oznámení o proceduře narovnání.

 • Nové oznámení o alternativním řešení soutěžních problémů.


1. Leniency

 • Ještě blíže k právu EU, např.:

  • Výjimka jen pro ty, kteří činili nátlak na ostatní (coercer).

  • Okamžité ukončení účasti na kartelu nesmí zmařit vyšetřování.

  • Souhrnná žádost pro leniency I. i II.

 • Provázání s pravidly o přístupu do spisu, trestní odpovědností.


 • 2. Narovnání

  • Procedura narovnání

   • Účast všech účastníků řízení; „individuální“ jednání.

   • Stručné sdělení výhrad a rozhodnutí.

   • 20 % snížení pokuty.

 • Průběh procedury narovnání

  • Zahájení Úřadem.

  • Ústní jednání.

  • Stručné sdělení výhrad.

  • Stručné rozhodnutí.


 • 3. AŘSP

  • Odstranění soutěžního problému bez zahájení řízení

   • Včetně např. „tvrdá“ rozhodnutí sdružení; RPM do 10 %.

 • Závazky (commitments)

  • Zejm. výsledkové dohody, vylučovací zneužití.

  • Pokud nezbytná rychlá náprava.

 • Odložení věci

  • Zcela výjimečné – problém neřešen.

  • Např. konzumované spojení, které by bylo možno povolit ve zjednodušeném řízení, pokud „rozpuštěno“.


 • IV. Pohled do budoucna

  • Aktivní prosazování

   • Dokončit větší množství řízení.

   • Intenzivní dozor.

   • Zachovat trend v zahajování řízení.

  • Příprava novely OHS

   • Reakce na nový občanský zákoník.

   • Pravidla o procesních pokutách.

   • Úprava dozoru nad veřejnou správou.

   • Mezinárodní spolupráce.  ad