zku enosti s nasazen m standardn ch aplika n ch e en v podm nk ch samospr vy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Michal Petrtýl a Petr Slaba SAP ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Michal Petrtýl a Petr Slaba SAP ČR

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
cairo-michael

Michal Petrtýl a Petr Slaba SAP ČR - PowerPoint PPT Presentation

125 Views
Download Presentation
Michal Petrtýl a Petr Slaba SAP ČR
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zkušenosti s nasazením standardních aplikačních řešení v podmínkách samosprávy Michal Petrtýl a Petr SlabaSAP ČR

  2. Jaký informační systém dodává SAP • Odvětvové řešení SAP pro veřejnou správu • Integrované řízení rozpočtu, investic, projektů a financí • Pětidimenzionální rozpočetnictví, rozpočtové obligo • Vícezdrojové financování – řízení grantů a dotací • Personalistika a mzdy • Legislativní a zvyková specifika české veřejné správy • Řešení společnosti SAP počítá mzdy více než deseti procentům práceschopné populace České republiky • Evidence, správa a údržba nemovitostí • Evidence, pronájmy, převody, hromadné účtování… • Hromadné zpracování dávek a poplatků • Řešení pro automatizovanou správu velkého množství účtů a plateb • Klientský systém zaměřený na poskytování služeb občanům • Zpracování žádostí, komunikace s občany • Integrační nástroje – SAP NetWeaver • Integrace procesů, informací a uživatelů

  3. Struktura řešení SAP pro veřejnou správu Elektronická podatelna Agendové systémy Registry Správní řízení Partnerská nadstavba mySAP ERP Personalistika a mzdy Projektové řízení Majetek Řízení dokumentů Fin. a nákl. účetnictví Rozpočet SAP standard Technologická platforma Aplikační a integrační platforma SAP Netweaver

  4. Přednastavené řešení SAP pro samosprávu Společnost SAP si uvědomuje potřebu přiblížit se s nabídkou svých řešení potřebám zákazníků menší a střední velikosti Přichází proto s koncepcí přednastavených řešení, která obsahují hotové nakonfigurované scénáře pro oblasti: • Ekonomiky (včetně přípravy, plnění a čerpání rozpočtu) • Výkaznictví • Pohledávek a závazků • Hotovostních operací • Evidence a správy majetku • MTZ • Rozhraní na agendové systémy

  5. Výhody přednastaveného řešení SAP • Umožňuje implementaci jednoznačně definovaného rozsahu funkcionality za fixní dobu a fixní cenu, tím se snižují náklady projektu a zároveň dosahuje výrazného zkrácení implementace • Snižuje požadavky na součinnost zákazníka • Zákazník dostává plnohodnotný systém mySAP ERP, žádnou „light“ verzi • Funkcionalitu přednastaveného řešení SAP Packaged Solution je možné následně rozšiřovat dle potřeb zákazníka aktivací a nastavením příslušných modulů • Společné řešení PVT a SAP – nová verze systému FENIX využívající přednastaveného řešení SAP v oblasti ekonomických agend

  6. mySAP ERP - IS vhodný pro zřizované organizace • V jednom systému lze provozovat subjekty účtující podle různých metodik • SUS, technické služby, dopravní podniky, nemocnice... • Umožňuje zřizované organizace skutečně ekonomicky řídit • Ekonomické informace • Provozní informace • Příklady: • Města Liberec a Plzeň • Ministerstvo vnitra • Města a orgány regionální samosprávy v Evropě a ve světě • Krajská a zemská sdružení nemocnic, zdravotnické holdingy…

  7. Výhody centrálního provozování IS • Úspory nákladů na IT díky sdílení systému se zřizovanými organizacemi • Vyšší kvalita služeb uživatelům • Dostupnost a lepší využití specialistů • Vyšší úroveň zabezpečení dat • Vyšší provozní spolehlivost • Jednotné zajištění legislativní aktualizace • Podpora standardizace procesů • Možnost sjednocení datové základny – občané, zaměstnanci, obchodní partneři, majetek… • Využití manažerských nadstaveb nad aktuálními a přesnými daty

  8. Proč zvolit řešení SAP • SAP má potřebná softwarová řešení • Partnerská řešení pro specifické oblasti • SAP je silný a stabilní dodavatel • Záruka dlouhodobého rozvoje systému • Omezení rizik na straně zákazníka • Stovky zkušených konzultantů • Rozsáhlá síť partnerů • Dlouhodobé zkušenosti SAP s poskytováním řešení pro veřejnou správu v prostoru Evropské unie

  9. Děkujeme za pozornost. • michal.petrtyl@sap.com • petr.slaba@sap.com • http://www.sap.com/cz/