vision n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vision PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vision

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Vision - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Vision. ”Skaraborgssamverkan ska initiera och stimulera ett frivilligt samarbete mellan kommunerna i Skaraborg i syfte att uppnå bättre ekonomi”. Bakgrund . Skaraborgssamverkan bildades i dec år 2003 Från hösten år 2004 tillkom Skaraborgssamverkan Socialtjänst i verksamheten. Perspektiv .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vision' - clark


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vision

Vision

”Skaraborgssamverkan ska initiera och stimulera ett frivilligt samarbete mellan kommunerna i Skaraborg i syfte att uppnå bättre ekonomi”

bakgrund
Bakgrund
 • Skaraborgssamverkan bildades i dec år 2003
 • Från hösten år 2004 tillkom Skaraborgssamverkan Socialtjänst i verksamheten
perspektiv
Perspektiv
 • ”Drift- och verksamhetssamverkan i den kommunala verksamheten”
 • ”Utveckla servicen till lägre kostnad..”
inriktning
Inriktning
 • Samtliga kommunala verksamhetsområden kan omfattas
 • Varje kommun avgör själv vilka projekt man vill delta i
 • Samarbetet ska leda till resultat!
anslag
Anslag
 • Utveckla ett samarbete där alla är vinnare
 • Samarbetet ska stärka kommunerna och bidra till en bättre servicenivå och till verksamhetsutveckling
 • Samarbetet ska kunna vara ett alternativ till framtida kommunsammanläggningar
 • Utveckla en samarbetsanda som bygger på förståelse för att det som är bra för Skaraborg samtidigt är en pluspost för den egna kommunen…
n gra kommentarer
Några kommentarer
 • Skaraborgssamverkan ska leverera ett mervärde till medlemskommunerna
 • Samarbetet bygger på underifrånperspektiv, delaktighet och engagemang
 • Det är kommunerna som samverkar vilket innebär att kommunernas förtroendevalda och medarbetare måste drivas av ett engagemang och en positiv grundsyn till samverkan
framg ngsfaktorer
Framgångsfaktorer….
 • Attityd
 • Tydlighet
 • Arbetssätt
 • Kommunikation/förankring
 • Tålamod
kan konkret betyda
…kan konkret betyda:
 • Underifrånperspektiv, engagemang och delaktighet
 • ”Committment” för samarbete
 • Tydligt ledarskap
 • Samarbete är prioriterat även på hemmaplan
 • Kunskap om, och lärande av, varandra
 • Nära samarbete mellan kommunchefer och styrelse
 • Kommunikation på hemmaplan
styrning och ledning
Styrning och ledning
 • Styrelsen består av två förtroendevalda från respektive kommun
 • Ordförandeskapet i styrelsen växlar årsvis
 • Kommuncheferna är verksamhetens tjänstemannaledning
organisation
Organisation
 • Styrelse
 • Styrelsens presidium (årets ordf, föreg års ordf och nästkommande års ordf
 • Kommunchefsgrupp
 • Arbetsgrupper – 10 st i dag*
 • ”Kansli” (3.0 heltid varav 2.0 på Skaraborgssamverkans Socialtjänst)
arbetsgrupper
*Arbetsgrupper
 • IT-chefer
 • Näringslivsansvariga
 • Ekonomichefer
 • Inköpschefer
 • Kultur- och fritidschefer
 • Utbildningschefer
 • Bygg- och miljöchefer
 • Personalchefer
 • Tekniska chefer
 • Socialchefer (Skaraborgssamverkan Socialtjänst)
aktuella fr gor
Aktuella frågor
 • Samarbete kring turism- och besöksnäringen
 • Upphandling Skaraborg
 • Överförmyndarverksamheten
 • Risk-/skadeförebyggande samarbete inkl kommunernas försäkringar
 • Myndighetsuppgifter inom miljö/hälsa
 • Skaraborgs stad
aktuella fr gor forts
Aktuella frågor, forts..
 • Arbetsgrupper, exempel:

- Skaraborgssamverkan Socialtjänst arbete inom socialtjänsten

- Bibliotekssamverkan (Kulturcheferna)

- Vuxenutbildning (Utbildningscheferna)

- Tillväxtprogram (Näringslivsansvariga)

- Resursfördelningsmodell för beräkning av framtida LSS-kostnader

- En hälsosam arbetsorganisation (Personalcheferna)

framtiden
Framtiden
 • En gemensam organisation från år 2007?

- Kommunerna i Skaraborg beslutar under året om hur den kommunala samverkansstrukturen ska utformas från år 2007 och framåt.

- Förslaget är att Skaraborgssamverkan, Kommunförbundet Skaraborg och Tillväxt Skaraborg läggs samman till en gemensam organisation!