workshop n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8

Workshop - PowerPoint PPT Presentation

94 Views
Download Presentation
Workshop
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Workshop • Rekruttering og motivering • v/projektmedarbejder Jane Brinch Niendam

  2. Rekruttering og motivering • Et kort oplæg • Arbejde i grupper med henblik på at finde frem til: • Gode strategier til rekruttering af socialt udsatte borgere til rygestopaktiviteter • Hvordan de professionelle kan motivere socialt udsatte borgere til at deltage i rygestopaktiviteter

  3. Rekruttering og motivering • Vigtige opgaver: • at gøre borgerne bekendte med relevante tilbud • at motivere borgerne til at bruge tilbuddene

  4. Rekruttering • Rekruttering er en kommunikationsopgave • Rekruttering indenfor eller udenfor institutionen, der har tilbudet • 4 vigtige spørgsmål: • Hvem skal informere borgerne om tilbudet? • Hvad skal kommunikeres (budskaber)? • Hvordan (kanaler)? • Hvor skal borgerne møde budskabet?

  5. Rekruttering • Rekruttering handler også om: • Tilbudets indhold og form - matcher det deltagernes behov? • Organisatoriske forhold • tid og sted for afholdelse • opbakning • deltagernes øvrige planer

  6. Motivering • Motivation for at holde op med at ryge ændres hele tiden hos den enkelte • Implementér strategier der sikrer, at borgerne: • i forskellige sammenhænge systematisk spørges til deres tobaksvaner og motivation for at holde op med at ryge • informeres om rygestoptilbud

  7. Spørgsmål til debat • Hvem sidder sammen ved dette bord? – giv en super kort præsentation af jer selv • Tag en runde hvor alle svarer på: • Hvordan arbejder vi i vores kommune med rekruttering og motivering af socialt udsatte borgere til rygestopaktiviteter? • Find i fællesskab frem til: • Gode strategier til rekruttering af socialt udsatte borgere til rygestopaktiviteter • Hvordan professionelle kan motivere socialt udsatte borgere til at deltage i rygestopaktiviteter?

  8. Speed-dating • Kl. 17.15: Speed-dating • I skal forberede jer på at svare på følgende spørgsmål på ca. 1 min.: • Hvem er jeg? • Hvilken spændende udfordring står jeg overfor i relation til tobaksforebyggelse og socialt udsatte? • Hvilke ressourcer kan jeg tilbyde?