slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRODUKT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

PRODUKT - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová. Dostupné z Metodického portálu www. rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). PRODUKT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRODUKT' - clara


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

charakteristika produktu
CHARAKTERISTIKAPRODUKTU

•nástroj marketingového mixu

• musí odpovídat potřebám zákazníka

• jakákoliv nabídka určená zákazníkovi:

1. hmotné zboží(př. osobní automobil)

2.služby(př. pojišťovací činnost)

3. osoby a jejich seskupení (př. zpěvák, hokejový klub)

4. myšlenky(př. zdravý životní styl)

rozd len produkt
ROZDĚLENÍ PRODUKTŮ

1. spotřební zboží

→ slouží ke konečné spotřebě (př. potraviny)

2. kapitálové statky

→ slouží k dalšímu použití v hospodářském procesu

(př. výrobní hala)

3. služby(cizí činnosti)

→ slouží k uspokojování potřeb (př. stravovací služby)

total produkt
TOTAL PRODUKT
 • celková nabídka zákazníkovi

tvoří ho:A) podstata produktu (uspokojení potřeby)

B) dodatečné vlastnosti(př. značka)

 • PŘÍKLAD: nový kabát - A) oděv

B) elegance a prestiž

 • → tvoří ho 3 vrstvy: JÁDRO

HMOTNÁ PODOBA PRODUKTU

ROZŠÍŘENÉ POJETÍ PRODUKTU

j dro
JÁDRO
 • základní užitný efekt produktu
 • udává, za jakým účelem si zákazník produkt pořizuje

(tj. odpovídá na otázku, co si zákazník produktem kupuje)

 • př. penzijní připojištění →větší jistota ve stáří

hodiny → měření času

hmotn podoba produktu
HMOTNÁ PODOBA PRODUKTU
 • formální podoba produktu

(tj. způsob, jakým produkt uspokojuje určitou potřebu)

 • tvoří ho: obal

design

styl

jakost

roz en pojet produktu
ROZŠÍŘENÉ POJETÍ PRODUKTU
 • zahrnuje služby spojené s prodejem a užíváním produktu (doplňují produkt)

• tvoří ho: dodávka a prodejní služby

instalace

záruka

úvěr

• př. k bankovnímu účtu se přidává platební karta

ivotn cyklus produktu
ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU
 • významný marketingový faktor
 • model → je odvozen od dlouhodobého pozorování vývoje

tržeb určitého produktu v čase

 • sleduje životnost produktu na trhu
 • doba životnosti produktu na trhu:

1. omezená

2. liší se dle typu produktu → některé produkty jsou

na trhu dlouho (př. Coca Cola) x některé krátce

(př. módní výstřelky)

 • dle fáze životního cyklu lze měnit marketingový mix
f ze ivotn ho cyklu produktu
FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU
 • rozlišujeme 4 fáze:

1. zavádění (tržby nízké, zisk záporný)

2. růst (tržby rostou, zisk se zvyšuje)

3. zralost (tržby maximální, zisk vysoký)

4. útlum (tržby klesají, zisk klesá)

slide11
ÚKOL
 • U následujících příkladů uveďte, zda se jedná o spotřební zboží, kapitálový statek nebo službu:

kadeřnictví, stroj, restaurace, salám, výrobní hala, kožich.

2. Určete podstatu produktu a dodatečné vlastnosti

unovéhoosobního automobilu.

3. Uveďte možnosti rozšíření použití produktu v případě

jablečného závinu.

zdroje
ZDROJE
 • KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro ekonomická lycea a ostatní střední školy. Praha: Fortuna, 2008. ISBN 978-80-7373-033-8.
 • BIŇOVEC, Karel. Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky: podle právní úpravy platné od roku 2007. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2007, 310 s. ISBN 978-80-7168-989-8.
 • NOVOTNÝ, Zdeněk, Věra DYNTAROVÁ a Radka KAFKOVÁ. Ekonomika 2. Břeclav: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, 2012.