produkt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Produkt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Produkt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Produkt - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Produkt. Tereza Dragounová Michala Maříková Soňa Součková Radka Třešňáková. Definice produktu. Produkt statek či služba předmětem směny na trhu účelem je uspokojit potřebu zákazníka „Produkt je cokoliv, co může být nabízeno na trhu k uspokojení potřeb nebo přání“ (Kotler, 1998).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Produkt' - cais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
produkt

Produkt

Tereza Dragounová

Michala Maříková

Soňa Součková

Radka Třešňáková

definice produktu
Definice produktu

Produkt

 • statek či služba
 • předmětem směny na trhu
 • účelem je uspokojit potřebu zákazníka
  • „Produkt je cokoliv, co může být nabízeno na trhu k uspokojení potřeb nebo přání“ (Kotler, 1998).

Produktem může být:

 • materiální věc (kniha, fotoaparát),
 • služba (kadeřnictví, taxi služba),
 • osoba (Michael Jordan, Naomi Campbell)
 • místo (Havaj, Benátky)
 • myšlenka (bezpečné řízení)
rovn produktu
Úrovně produktu

vyšší úroveň = větší užitečnost

 • 1. obecná prospěšnost, užitečnost produktu
   • zákazník produkt kupuje..
 • 2. transformace
   • z užitečnosti na konkrétně použitelný výrobek či službu.
 • 3. idealizovaný očekávaný produkt
   • Zákazník najde to, co očekává
 • 4. přídavek k produktu (rozšířený produkt)
   • představuje něco navíc, co by překonalo očekávání zákazníka.
 • 5. potenciální produkt
   • veškeré rozšíření a přídavky, ke kterým dojde u výrobku v budoucnosti
marketingov mix
Marketingový mix

Produkt je součástí marketingového mixu

 • Marketingový mix
  • základní nástroj marketingu (Švarcová, 2001).
  • Pomáhá při tvorbě marketingového plánu. V klasickém členění však obal spadá pod prvek „produkt“.

Skladba marketingového mixu

 • výrobek (produkt – P1)
 • cena (price – P2)
 • propagace (promotion – P3)
 • distribuce (placement – P4)
komplexn v robek
Kotler, Grada

jádro výrobku (výrobek samotný)

první slupka (obal, kvalita, značka,..)

druhá slupka (rychlost dodávky, instalace, servis, záruka, dodavatelský úvěr)

Pelsmacker,Geuens, Bergh

jádro (tj. základní užitek)

hmotné prvky (vlastnosti, kvalita,..)

rozšířený produkt (servis, instalace,..)

Soukalová

jádro výrobku

rozšiřující efekty (balení, kvalita, záruka, servis, dodací podmínky)

Komplexní výrobek
v robkov mix
Výrobkový mix
 • soubor všech výrobků a položek, nabízených k prodeji zákazníkům.

Vlastnosti výrobkového mixu (Kotler, 1998)

 • Šíře
  • kolik výrobkových řad firma produkuje
 • hloubka
  • kolik typů produktů je nabízeno
 • Délka
  • celkový počet položek výrobkového mixu
 • Konzistence
  • těsnost vazeb mezi jednotlivými výrobkovými řadami, jejich finálním použitím, distribučními cestami a dalšími aspekty.

Tyto čtyři vlastnosti pomáhají organizaci vytvářet výrobkovou strategii.

v robkov ada
Výrobková řada
 • skupina výrobků, které jsou spolu těsně spjaty

Výrobková řada

  • plní obdobné funkce
  • prodávají se stejným skupinám zákazníků
  • procházejí stejnými distribučními cestami
  • patří do stejné cenové skupiny (Kotler, 1998).
 • Jednotlivé výrobkové řady tvoří tedy celkový výrobkový mix.

(Příkladem jedné výrobkové řady může být papír – v různých

velikostech, s různými povrchovými vlastnostmi)

ivotn cyklus v robku slu by
Životní cyklus výrobku/služby

Prodej

Zavedení

Růst

Zralost

Pokles

Čas

f ze v robku
Fáze výrobku
 • Uvedení na trh
  • nutné investice, aby se prosadil - (propagace)
  • reklama a Public Relation - měly by vzbudit touhu po vyzkoušení výrobku
  • kampaň podpory prodeje – bezplatné vyzkoušení - zvyšuje se pravděpodobnost, že si zákazník výrobek koupí
 • Růst
  • objem prodeje výrobku se zvětšuje, firma se dostává do plusových hodnot a dosahuje zisk
f ze v robku1
Fáze výrobku
 • Zralost
  • připomenutí spotřebitelům, že výrobek je stále na trhu - reklama a podpora prodeje, které mohou krátkodobě zvýšit odbyt
 • Pokles (úpadek)
  • neodvratná fáze - měly by být sníženy výdaje na propagační aktivity (vhodnější investovat peníze do výrobků s větší perspektivou)
inovace v robku
Inovace výrobku
 • je třeba občas inovovat

Při inovaci je důležité:

 • správné načasování přípravy inovace
  • Inovace je časově i finančně
  • Inovovat tedy nejpozději ve fázi růstu, protože firma je zisková.
  • představení na trhu již na počátku fáze zralosti stávajícího výrobku. (aby firma neztratila již vybudované pozice na trhu a aby konkurence nezabrala její místo)
zna ka design obal
Značka, (design, obal)
 • odlišuje výrobek od ostatních obdobných výrobků na trhu (Švarcová, 2001).

Jméno značky by mělo:

 • naznačovat, v čem spočívá užitečnost produktu
 • naznačit vlastnosti výrobku
 • snadná výslovnost
 • zřetelnost
prameny
Prameny
 • KOTLER, P. Marketing management. 1.vyd. Praha Grada, 1998. ISBN 80-7169-600-5.
 • MARUANI,L. Abeceda marketingu. 1.vyd. Praha: Management press, Ringier ČR, 1995. ISBN 80-85603-95-0.
 • DE PELSMACKER, P. a GEUENS, M. a VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace.1. vyd. Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0254-1.
 • SOUKALOVÁ, R. Strategický marketing. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. ISBN 80-7318-177-0.
 • ŠVARCOVÁ,J. Ekonomie : stručný přehled. Zlín: CEED, 2001. ISBN 80-902552-5-6.