RAPORT
Download
1 / 39

RAPORT o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek - PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on

RAPORT o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek. Drogi w dokumentach programowych Gminy Czaplinek. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Czaplinek na lata 2002 – 2017. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Czaplinek na okres 2004 – 2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RAPORT o stanie sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czaplinek' - clancy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

RAPORT

o stanie sieci dróg publicznych

na terenie Gminy Czaplinek


Drogi w dokumentach programowych gminy czaplinek
Drogi w dokumentach programowych Gminy Czaplinek

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Czaplinek na lata 2002– 2017

Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Czaplinek na okres 2004 – 2006

z zakreśleniemwizji na lata 2007 – 2013

Lokalny Program Rewitalizacji OBSZARU CENTRALNEGO MIASTACZAPLINKA

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoGminy Czaplinek


Obwodnica czaplinka
Obwodnica Czaplinka

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzestrzennegoGminy Czaplinek

- określono realizację obwodnicy drogowej miasta Czaplinka od strony zachodniej w ciągu drogi wojewódzkiej 163 Wałcz–Czaplinek–Kołobrzeg łączące ponadto drogę krajową nr 20 Czaplinek–Szczecinek i drogę wojewódzką nr 171 Czaplinek– Barwice

Marzec 2008 r. - Gmina zakupiła mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów opiniodawczych dla terenu obejmującego planowany przebieg obwodnicy dla miasta Czaplinka i przekazała je do Wydziału Planowania Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z prośbą o podjęcie wspólnych działań zmierzających do opracowania koncepcji budowy obwodnicy dla miasta Czaplinka, ze szczegółowym opracowaniem I etapu budowy dla drogi wojewódzkiej nr 163.

Prowadzony jest stały lobbing budowy obwodnicy za pośrednictwem mediów oraz na różnych spotkaniach.
Charakterystyka i klasyfikacja dr g pod wzgl dem rodzaju nawierzchni na terenie gminy czaplinek
Charakterystyka i klasyfikacja dróg Gminę Czaplinek pod względem rodzaju nawierzchni na terenie Gminy Czaplinek
ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GMINĘ CZAPLINEK NA INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH


Planowana budowa i przebudowa dr g uj ta w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy czaplinek
Planowana budowa i przebudowa dróg INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCHujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Czaplinek


DROGI KRAJOWE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

STAN PRZED INWESTYCJĄ

W TRAKCIE PRZEBUDOWY

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Droga nr 20 - Czaplinek

W 2007 r. GDDKiA oddział w Szczecinie wykonała przebudowę skrzyżowania przez budowę ronda na Placu 3–go Marca


DROGI KRAJOWE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Droga nr 20 - Czaplinek

W 2008 r. GDDKiA wykonała remont odcinka chodnika na

ul. Złocienieckiej


DROGI KRAJOWE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Droga nr 20 - Siemczyno

GDDKiA zamontowała barierkę ochronną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego, szczególnie dzieci dojeżdżających do szkół.


DROGI KRAJOWE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga nr 20

Czaplinek – brak ciągu pieszego od ul. Kamiennej do ul. Komunalnej, bardzo niebezpieczne przejście dla pieszych, Gmina złożyła wniosek

o wykonanie przejścia dla pieszych poniżej bariery energochłonnej.


DROGI WOJEWÓDZKIE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Droga nr 163 - Broczyno

w 2006 r. ZZDW Koszalin przy współfinansowaniu Gminy Czaplinek wybudował część chodnika o długości 528 mb.


DROGI WOJEWÓDZKIE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Droga nr 163 – Stare Drawsko

W 2007 r. Gmina w porozumieniu z ZZDW wykonała przekładkę nawierzchni chodnika z kostki betonowej na dł. 230 mb.


DROGI WOJEWÓDZKIE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Droga nr 171 - Sikory

W latach 2006/2007 Gmina Czaplinek w porozumieniu z ZZDW wykonała przebudowę chodnika na dł. 1220 mb – ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej.


DROGI WOJEWÓDZKIE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga nr 163

– ul. Drahimska – wjazd do Czaplinka – potrzeba wykonania nowej nawierzchni bitumicznej oraz remont chodników


DROGI WOJEWÓDZKIE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:Droga nr 163

ul. Wałecka - potrzeba wykonania nowej nawierzchni bitumicznej oraz przebudowy studzienek kanalizacyjnych w obrębie skrzyżowania

z ul. Rzeźnicką


DROGI WOJEWÓDZKIE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga nr 163

Broczyno - brak chodnika


DROGI WOJEWÓDZKIE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga nr 163

Machliny - brak chodnika


DROGI WOJEWÓDZKIE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga nr 163

Machliny - brak ciągu pieszego


DROGI POWIATOWE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Droga Stare Drawsko – Żerdno

W 2002 r. Powiat Drawski wykonał przebudowę drogi. Obecny stan nawierzchni wymaga remontu.


DROGI POWIATOWE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Droga Czaplinek - Łąka

W latach 2003/2004 Powiat Drawski wykonał nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 2,25 km.


DROGI POWIATOWE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Droga Machliny - Motarzewo

Droga została zmodernizowano w 2006 r. na dł. 2,5 km do miejscowości.

Na drodze gruntowo-brukowej wykonano nawierzchnię bitumiczną.


DROGI POWIATOWE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Droga Stare Drawsko – Kuźnica Drawska

W 2007 r. przy współfinansowaniu p. M. Kwaśnickiego wykonano na drodze gruntowej nawierzchnię z mieszanki mineralno–emulsyjnej.


DROGI POWIATOWE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga Czaplinek – Czarne Małe – Łysinin

Wymagana przebudowa drogi – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Obecny stan jest katastrofalny.


DROGI POWIATOWE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:

skrzyżowanie ulicy Polnej i Szczecineckiej w Czaplinku

- pilna przebudowa muru oporowego w obrębie skrzyżowania


DROGI POWIATOWE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga Rzepowo - Głęboczek

- remont drogi – dowóz dzieci do szkół


DROGI POWIATOWE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Droga Łysinin - Ostroróg

- remont drogi – bardzo utrudniony przejazd drogą gruntową


DROGI GMINNE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

ul. Grunwaldzka – ul. Bydgoska

W 2007 r. przy współfinansowaniu KTP Sp. z o.o. wybudowano parking na 46 miejsc postojowych.


DROGI GMINNE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

ul. Studzienna

W 2007 r. wykonano przebudowę drogi o nawierzchni brukowej.


DROGI GMINNE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Stare Drawsko

W 2007 r. Gmina wybudowała drogę wewnętrzną o dł. 112 mb.

Miejsca parkingowe sfinansował właściciel Restauracji DRAHIM.


DROGI GMINNE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym Wiejska - I etap planowany do wykonania w 2008 roku będzie obejmował ulicę Lipową.


DROGI GMINNE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:

ul. Tartaczna - przebudowa drogi. Realizacja zaplanowana jest na lata 2008-2009.


DROGI GMINNE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:

- ul. Żuławska - budowa drogi


DROGI GMINNE INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Najpilniejsze zadania do wykonania:

Przebudowa drogi do m. Wrześnica. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach FOGR realizacja inwestycji będzie możliwa w 2008 roku.


Podsumowanie INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Drogi i kanalizacja wg samorządowców stanowią największą potrzebę dofinansowania środkami zewnętrznymi.

Niestety alokacje unijnych funduszy na tego typu inwestycje znacznie odbiegają od potrzeb i oczekiwań gmin.

Małe szanse dofinansowania będą miały projekty o niższej wartości. W tej sytuacji Gmina podejmuje inicjatywę wspólnego przygotowania wniosków

o dofinansowanie w ramach swojej przynależności do stowarzyszeń

i związków celowych gmin.

W zakresie poprawy stanu dróg umożliwiających dojazd do pól rolniczych, Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wkład środków UE w RPO WZ – 835 437 299 EUR

Wkład środków UE na Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa – 27 mln EUR (w tym Maksymalne 500 tys. EUR dla jednej Gminy

w przypadku projektów dróg gminnych).


Dziękuję Państwu za uwagę INWESTYCJE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH


ad