Blanketter og tilgængelighed - PowerPoint PPT Presentation

blanketter og tilg ngelighed n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Blanketter og tilgængelighed PowerPoint Presentation
Download Presentation
Blanketter og tilgængelighed

play fullscreen
1 / 9
Blanketter og tilgængelighed
106 Views
Download Presentation
cindy
Download Presentation

Blanketter og tilgængelighed

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Blanketter og tilgængelighed Helene Nørgaard Bech 12-08-2009 Sensus ApS

  2. Typiske problemstillinger • Blanketterne følger ikke retningslinjerne for tilgængelighed for det format de er udgivet i • Blanketterne kan ikke udfyldes elektronisk • Blanketterne kan ikke indsendes elektronisk • Blanketterne kan ikke anvendes med kompenserende teknologi

  3. Typiske problemstillinger 2 • Blanketterne kan ikke anvendes udstyrsuafhængigt (fx uden brug af mus) • Blanketterne har ikke en fornuftig tab-orden (som følger den visuelle rækkefølge) • Labels (teksten som tilhører et felt) optræder ikke umiddelbart før felter

  4. Typiske problemstillinger 3 • Labels (teksten som tilhører et felt) er ikke knyttet sammen med felter (i kode/opbygning)? • Hvis der optræder grafik, så er denne ikke udstyret med en alternativ tekst eller markeret som ikke-betydningsbærende grafik • Når farver anvendes til at videregive information, er informationen ikke også givet på anden vis

  5. Dokumenter og tilgængelighed Helene Nørgaard Bech 12-08-2009 Sensus ApS

  6. Hyppige problemstillinger • Ingen struktur i dokumenterne • Ingen angivelse af overskriftniveauer • Ingen alternative tekster til grafik • Ingen struktur i lister, tabeller og lign. • Kan ikke anvendes af skærmlæsere

  7. Spørgsmål og kommentarer ?!

  8. Spørgsmål, kommentarer ?!

  9. Kontaktinformation <Navn> Sensus ApS Langesvej 34 DK-3400 Hillerød www.sensus.dk <personlig email>@sensus.dk Tel: 48 22 10 03