z klady ekologie vybran ch d evin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy ekologie vybraných dřevin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy ekologie vybraných dřevin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Základy ekologie vybraných dřevin - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Základy ekologie vybraných dřevin. Použitá literatura: Úradníček , L., Maděra, P. a kol. (2001): Dřeviny České republiky. Matice Lesnická s.r.o., Písek. Úradníček , L., Maděra, P. a kol. (2009): Dřeviny České republiky. Lesnická práce s.r.o.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Základy ekologie vybraných dřevin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Základy ekologie vybraných dřevin

  2. Použitá literatura: Úradníček, L., Maděra, P. a kol. (2001): Dřeviny České republiky. Matice Lesnická s.r.o., Písek. Úradníček, L., Maděra, P. a kol. (2009): Dřeviny České republiky. Lesnická práce s.r.o. Kolektiv: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012. Ministerstvo zemědělství,Praha.

  3. Dub letní – Quercus robur Koncovky: CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) Rozšíření v Evropě: Celá Evropa kromě nejjižnější (Pyrenejský poloostrov, Balkán, Sicílie) a nejsevernější části a mimo vysoká pohoří Rozšíření v ČR: nížiny až pahorkatiny, luhy až lesostepi Ekologie: - světlomilný, lužní ekotyp x lesostepní ekotyp, bohatší půdy, citlivý na pozdní mrazy

  4. Dub letní – Quercus robur

  5. Dub zimní – Quercus petraea • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • Evropa. Menší areál než dub letní. Chybí v jižní Evropě, vyšších pohořích a Podunajské nížině, nezasahuje do východní a Severní Evropy (dub letní jde dále na sever i na východ). • Rozšíření v ČR: • nížiny až pahorkatiny • Ekologie: • - světlomilný, • nesnáší zaplavovanou půdu, či půdu s vysokou hladinou spodní vody, • snáší i půdy suché, mělké, chudé, • poškozování mrazem, • výmladnost

  6. Dub zimní – Quercus petraea

  7. Buk lesní – Fagussylvatica • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • Evropa. Chybí v jižní Evropě, nížinách. Nezasahuje do východní Evropy (nesnáší kontinentální klima). • Rozšíření v ČR: • pahorkatiny až hory, středoevropské optimum • Ekologie: • - snáší velmi silný zástin, schopnost stínit půdu, • střední nároky na vlhkost půdy, • potřebuje relativně dost srážek, vzdušnou vlhkost v létě, • nenáročný na obsah živin v půdě, • poškozován mrazem

  8. Buk lesní – Fagussylvatica

  9. Jedle bělokorá – Abiesalba • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • Hlavně střední Evropa (ale i Pyreneje, Karpaty, Balkán) mimo nížiny pod vlivem oceánického klimatu • Rozšíření v ČR: • pohoří • Ekologie: • - snáší velmi silný zástin, velmi pomalý růst, • neroste na suchých stanovištích, má radši půdy hlubší, • značné nároky na vláhu, snese i podmáčené půdy, • relativně náročná na obsah živin v půdě (více než smrk), • poškozována mrazem, • dřevina oceánického klimatu

  10. Jedle bělokorá – Abiesalba

  11. Smrk ztepilý – Piceaabies • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • Evropská pohoří, severní Evropa (dřevina boreálního jehličnatého lesa) • Rozšíření v ČR: • vyšší pohoří • Ekologie: • - světlomilná dřevina snášející zástin, zastiňuje půdní povrch, • - dobré šíření, schopnost hřížení, • - mělký kořenový systém - značné nároky na vláhu, snese i podmáčené až rašelinné půdy, • - nenáročný na obsah živin v půdě, • - poškozována větrem, lýkožroutem, imisemi

  12. Smrk ztepilý – Piceaabies

  13. Borovice kleč – Pinusmugo • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • středoevropský endemit • Rozšíření v ČR: • nejvyšší pohoří, rašeliniště • Ekologie: • - silně světlomilná, • snáší suchá i velmi vlhká stanoviště, • lhostejnost ke geologickému podkladu, • vysoká odolnost ke klimatu

  14. Borovice kleč – Pinusmugo

  15. Borovice lesní – Pinussylvestris • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • Eurasie (až na východní Sibiř) • Rozšíření v ČR: • přirozeně jen na půdně extrémních stanovištích (písky, skály, rašeliny, pískovcová města, říční zářezy apod.) bez ohledu na vegetační stupňovitost • Ekologie: • - silně světlomilná, pionýrská, • snáší suchá i velmi vlhká stanoviště, • hluboce kořenící, • šíření na velké vzdálenosti, • vysoká odolnost ke klimatu

  16. Borovice lesní – Pinussylvestris

  17. Javor babyka – Acer campestreJavor mléčný (mléč) – Acer platanoidesJavor horský (klen) – Acer pseudoplatanus • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • největší areál mléč a babyka (až do východní Evropy), nejmenší klen (střední Evropa) • Rozšíření v ČR: • luhy a suťové lesy, gradient nadmořských výšek babyka – mléč – klen • Ekologie: • snáší zástin, • šíření na velké vzdálenosti, • až na babyku (lesostepní ekotyp) vlhčí půdy, • půdy živnější, skeletnaté s vyšším obsahem dusíku

  18. Lípa malolistá (srdčitá) – TiliacordataLípa velkolistá – Tiliaplatyphyllos • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • lípa srdčitá Eurasie, lípa velkolistá Evropa • Rozšíření v ČR: • luhy a suťové lesy • Ekologie: • - snáší zástin, velmi silně zastiňují půdu, • vlhčí půdy, • půdy živnější, skeletnaté s vyšším obsahem dusíku, na hloubce půdy nezáleží, • lípa velkolistá i na lesostepích

  19. Jilm habrolistý – UlmusminorJilm horský – UlmusglabraJilm vaz – Ulmuslaevis • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • - jilm habrolistý a horský Eurasie, jilm vaz střední až východní Evropa • Rozšíření v ČR: • - luhy a suťové lesy, jilm vaz pouze luhy velkých řek • Ekologie: • snáší zástin, • vlhčí půdy (jilm habrolistý i lesostepní) • půdy živné, často skeletnaté s vyšším obsahem dusíku, • tracheomykózy

  20. Habr obecný – Carpinusbetulus • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • - Evropa, k jihovýchodu až ke Kaspickému moři • Rozšíření v ČR: • - pahorkatiny, sušší typy luhů • Ekologie: • snáší zástin a zároveň dokáže velmi dobře stínit, • snáší vlhčí (sušší typy luhů) i relativně sušší stanoviště, • půdy středně bohaté, chybí na půdách chudých, • má rád půdy hlubší, • velmi dobrá výmladnost

  21. Jasan ztepilý – Fraxinusexcelsior • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • Evropa • Rozšíření v ČR: • - v luzích, pahorkatinách, na vápencích • Ekologie: • světlomilný, v mládí však zástin snáší, • šíření na velké vzdálenosti, • nároky na vláhu různé podle ekotypů, nesnáší stagnující vodu, • půdy hlubší, humóznější, svěží, dusíkem bohatší

  22. Olše lepkavá – AlnusglutinosaOlše šedá – Alnusincana • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • Evropa, olše šedá střední a severní Evropa • Rozšíření v ČR: • - v luzích, na glejích; olše lepkavá nižší polohy, olše šedá navazuje směrem do vyšších poloh • Ekologie: • světlomilná, v mládí se však zástinu přizpůsobí, • vysoké nároky na půdní vlhkost (i gleje), nevadí ji záplavy; olše šedá horské bystřiny, kamenité nivy, • nemá ráda půdy chudé (vytlačována břízou pýřitou, či borovicí), olše šedá to snáší o něco lépe

  23. Topol černý – PopulusnigraTopol bílý – Populusalba • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • - Eurasie, topol černý má areál menší • Rozšíření v ČR: • v luzích (měkký luh) • Ekologie: • - světlomilná dřevina, • - velmi dobře snáší záplavy, vysokou vlhkost půdy, • snáší široké spektrum půd, • velmi dobré šíření, • až pionýrské dřeviny

  24. Vrba bílá – SalixalbaVrba křehká – Salixfragilis • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • Eurasie • Rozšíření v ČR: • v luzích (měkký luh); vrba bílá nižší polohy, vrba křehká vyšší • Ekologie: • silně světlomilná dřevina, • velmi dobře snáší kolísání hladiny spodní vody, • velmi dobré šíření

  25. Jeřáb ptačí – Sorbusaucuparia • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • Evropa a západní Sibiř • Rozšíření v ČR: • všude • Ekologie: • silně světlomilná dřevina, v mládí však zástin snese, • rychlý růst v mládí, • velmi dobré šíření, • snáší velké rozpětí půdní vlhkosti, klimatických podmínek, • nenáročný na půdy, • pionýrská dřevina

  26. Bříza bělokorá – Betulapendula • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • Euroasijský druh • Rozšíření v ČR: • všude • Ekologie: • silně světlomilná dřevina, v mládí však zástin snese, • velmi dobré šíření, • snáší extrémní stanoviště, • pionýrská dřevina

  27. Topol osika – Populustremula • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • Euroasijský druh (až k Tichému oceánu) • Rozšíření v ČR: • od nížin do nižších hor • Ekologie: • silně světlomilná dřevina, • velmi dobré šíření, • snáší rozpětí půdní vlhkostí, nejlépe však roste na půdách vlhčích, • k půdám nenáročná, • pionýrská dřevina

  28. Vrba jíva – Salixcaprea • Koncovky: • CMŠ systém: -etea, -etalia, -ion, -etum • Geobiocenologický systém: -eta, (+ další koncovky dle latinského skloňování) • Rozšíření v Evropě: • Euroasijský druh (až k Tichému oceánu) • Rozšíření v ČR: • běžná po celém území • Ekologie: • silně světlomilná dřevina, • velmi dobré šíření, • z vrb snáší nejlépe nižší půdní vlhkost, • k půdám nenáročná, • snáší extrémní podmínky (klimatické i půdní) • pionýrská dřevina