slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2011 Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening ECON Poyry og FINN. Forventninger til juni ?. 2001 : -2\% 2002 : -2\% 2003 : -1\% 2004: -1\% 2005: 0 2006: 1 \% 2007: 0 2008: -1 \% 2009: 1 \% 2010 0.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Juni 2011' - cicely


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Juni 2011

NorgesEiendomsmeglerforbund og EiendomsmeglerforetakenesForening

ECON Poyry og FINN

forventninger til juni
Forventningertiljuni?
 • 2001 : -2%
 • 2002 : -2%
 • 2003 : -1%
 • 2004: -1%
 • 2005: 0
 • 2006: 1 %
 • 2007: 0
 • 2008: -1 %
 • 2009: 1 %
 • 2010 0
hovedpunkter i juni
Hovedpunkterijuni
 • 0,5 prosent lavere enn i mai 2011
 • 9.1 prosent høyere enn i juni 2010
 • 1 halvår 2011 har prisene steget 8.8% (målt fra des2010 – juni 2011).
hovedpunkter i juni de ulike boligtypene
Hovedpunkterijuni – de ulikeboligtypene
 • Prisene på eneboliger sank med 1,3 prosent fra mai 2011 til juni 2011. Eneboligprisene i juni i 2011 var dermed 6,6 prosent høyere enn i juni 2010.
 • Prisene på delte boliger sank med 0,7 prosent fra mai 2011 til juni 2011. Prisene i juni 2011 var dermed 7,5% prosent høyere enn i juni 2010.
 • Prisene på leiligheter sank med 0,3 prosent fra mai 2011 til juni 2011. Leilighetsprisene i juni 2011 var dermed 10,0 prosent høyere enn i juni 2010
trendene gjennom ret
Trendene gjennom året

Gjennomsnittlig pris pr. m2. 2003–2010. Månedstall. Alle boliger. 1000 kroner

sesongjustert prisutvikling
Sesongjustert prisutvikling

Gjennomsnittligpris pr. m2. 2004 -2011 . Faktiskeogsesongkorrigertemånedstall. Alleboliger. 1000 kroner

Note: Dette er den eneste figuren med sesongkorrigerte tall. Alle andre figurer viser faktiske priser.

byene i f rste halv r sortert etter st rst prosentvis vekst
Byene i første halvår (sortert etter størst prosentvis vekst)

Kvadratmeterpris for alle boligtyper

omsetning i juni
Omsetningijuni

Målesutfratrekriterier

 • Antallsolgteboliger
 • Formidlingstid (fra en boligleggesutpå FINN til den

registreressomsolgt

 • Antallusolgteboligerpå FINN (totaltantallboligeridatabasen)
formidlingstid
Kilde: NEF, EFF, Finn.nFormidlingstid

Tabell 7: Formidlingstidibyer og fylker. Antalldager. 2009 og 2010. Sortertetterformidlingstidijuni 2010.

enslig f rstegangsetablerer
Enslig førstegangsetablerer

Relativt lav inntekt

Renteutgifter som andel av inntekt målt i %:

ungt par
Ungt par

Relativt lav inntekt

Renteutgifter som andel av inntekt målt i %:

etablert par
Etablert par

Relativt høy inntekt

Renteutgifter som andel av inntekt målt i %:

konklusjoner
Konklusjoner
 • Prisene 0.5 % nedijuni
 • Priseneharsteget 8.8 % sistehalvår
 • Fortsatthøyomsetning
 • Rask omsetning, 13 dageriTronheimog Bergen. - 23 dagerisnitt.
 • Fortsattlavrentebelastning for allehusholdningstyper
eiendomsmeglerbransjens boligstatistikk
EiendomsmeglerbransjensBoligstatistikk

NEF – EFF – ECON – FINN

ad