organizarea odihnei de var a copiilor 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organizarea odihnei de vară a copiilor- 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organizarea odihnei de vară a copiilor- 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Organizarea odihnei de vară a copiilor- 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Organizarea odihnei de vară a copiilor- 2014. Consiliul consultativ al DÎTS Nisporeni, 29mai/ 2014. I . Baza legislativă cu privire la organizarea odihnei şi întremării copiilor. Legea învăţământului a Republicii Moldova nr.547 din 21.07.1995, art.45, lit.(i);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizarea odihnei de vară a copiilor- 2014' - ciara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organizarea odihnei de var a copiilor 2014

Organizarea odihnei de vară a copiilor- 2014

Consiliul consultativ al DÎTS Nisporeni, 29mai/ 2014

i baza legislativ cu privire la organizarea odihnei i ntrem rii copiilor
I. Baza legislativă cu privire la organizarea odihnei şi întremării copiilor
 • Legea învăţământului a Republicii Moldova nr.547 din 21.07.1995, art.45, lit.(i);
 • Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală";
 • Legea nr. 10 din 03.02.2009 „Privindsupravegherea de stat a sănătăţiipublice”;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.334 din 23 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor";
 • Hotărârea nr.298 din 23.04.2014 „Cu privire la organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival ;
 • Ghidul metodologic „Organizarea şi desfăşurarea activităţii în taberele de odihnă a elevilor", aprobat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova;
 • Planurile anuale de activitate ale Ministerului Educaţiei şi DÎTS Nisporeni.
condi ii de organizare a sezonului estival
Condiţii de organizare a sezonului estival:
 • S-au precizat posibilităţile funcţionării taberelor cu sejur de zi:
 • Reieşind din faptul, că sursele financiare ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar sunt extrem de limitate, în sezonul estival- 2014 nu vor funcţiona tabere cu sejur de zi.
va func iona
Va funcționa:
 • Tabăra de odihnă şi întremare „CODRU”, Nisporeni,
 • Nr. de copii-650
 • Nr. de schimburi-5;
 • Nr. de copii într-un schimb-130
 • Nr. căsuţelor pentru cazare- 20 , dintre care două sunt avariate;
 • Cantina cu capacitatea de alimentare 1 schimb- 65 copii (se alimentează în 2 schimburi);
 • Suma mijloacelor financiare alocate din bugetul local- 640,0 mii lei. Pentru alimentare zi/ copil- aproximativ 35 lei
 • Contribuţia părinţilor-130,0 mii lei.
 • Preţul unui bilet va fi de 200 lei,sumă aprobată prin Decizia Consiliului Raional 7/8 din 12decembrie,2013
slide5

Tabăra ”Salut”participă la licitație pentru acordarea permisiunii de organizare a odihnei de vară.

Urmare concursului Tabăra ”Salut” va oferi posibilitatea de organizare a odihnei copiilor în 2 schimburi (130 copii în schimb) total 260copii,

Alimentarea pe zi va fi de aprox. 75lei

Biletele vor fi repartizate prioritar familiilor social-vulnerabile.

tab ra va func iona
Tabăra va funcţiona:
 • Schimbul I de la 09.06 pînă la 20.06.2014
 • Schimbul II de la 23.06 pînă la 04.07.2014
 • Schimbul III de la 07.07 pînă la 18.07.2014
 • Schimbul IV de la 21.07 pînă la 01.08.2014
 • Schimbul V de la 04.08 pînă la 15.08.2014
ac iuni curente orientate spre crearea condi iilor de bun desf urare a odihnei copiilor
Acţiuni curente orientate spre crearea condiţiilor de bună desfăşurare a odihnei copiilor:
 • Reparaţia curentă a căsuţelor;
 • Reparaţia curentă a blocului alimentar, a băii, altor încăperi.
 • Înlocuirea paturilor uzate;
 • Procurarea materialelor necesare în procesul didactic;
 • Curăţirea fântânii şi sistemului de apeduct;
 • Dezinfectarea şi deratizarea încăperilor;
 • Prelucrarea cu detergenţi şi dezinfectarea utilajului,veselei şi aparatajului frigorific;
 • Selecatrea şi instruirea personalului didactic şi nondidactic;
 • Construirea unui lavoar în preajma cantinei;
iv probleme solu ii
IV. Probleme/soluții
 • 1.Neceistatea reparaţiei capitale a băii din Tabăra „Codru”;
 • 2. Necesitatea asigurării cantinei cu lavoare pentru spălatul mâinilor copiilor (conform recomandărilor Direcției pentru Siguranța Alimentelor și a Centrului de Sănătate Publică);
 • 3.Crearea zonei de protecţie sanitare a sursei de apă ,cu raza de 30 metri de la ea (prescripţia Centrului de Sănătate Publică)
 • 4.Necesitatea surselor finaciare suplimentare pentru demolarea căsuţelor mai vechi şi necesitatea construcţiei altor blocuri noi;
 • 5. Drumul de acces la /de la Tabăra ” Codru” extrem de deteriorat.
slide9

Uzura utilajului din cantină;

 • Asigurarea cu cadre didactice pentru ocuparea funcțiilor de educator;
 • Dificultăți de angajare a asistentei medicale;
 • Repartizarea incorectă a biletelor de către managerii școlari
direc ia nv m nt i exprim recuno tin a
Direcția Învățământ își exprimă recunoștința :
 • Pentru susținere și ajutor acordat de instituțiile:
 • Liceul Teoretic Bălăurești
 • Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” NisporeniȘcoala auxiliară Nisporeni;
 • Liceul Teoretic Milești.
 • Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”
 • Vă mulțumim pentru receptivitate!
proiect de decizie
Proiect de decizie
 • „Cu privire la organizarea odihnei
 • de vară și întremarea sănătății copiilor și adolescenților„
 • În conformitate cu prevederile art. 45 (i) al Legii învăţământului nr. 547 din 21 iulie 1995, precum și în baza Hotărârii Guvernului R.Moldova nr.298 din 23 aprilie 2014, în temeiul Deciziei Consiliului raional nr.3/2 din 22.05.2014, urmare raportului „Cu privire la pregătirea către sezonul estival 2014”, prezentată de dna N.Sterpu, şef direcţie, Consiliul consultativ
 • Decide:
 • A organiza comisia de evaluare a nivelului de pregătire a Taberei ”Codru” la 03.06.2014. responsabili: Sterpu N, Lungu V. Damir C.
 • .Direcţia Învăţământ Tineret şi Sport :
 • - va asigura completarea cu personal didactic, ţinând cont de prevederile actelor normative în vigoare;
 • d) va monitoriza activitatea taberelor de odihnă şi de întremare a sănătăţii copiilor pe toată perioada estivală;

3. Responsabilitatea executării prezentului ordin mi- o asum.