Preciz ri metodologice pentru metodi ti
Download
1 / 18

PRECIZ ?RI METODOLOGICE PENTRU METODI?TI - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

PRECIZ ĂRI METODOLOGICE PENTRU METODIŞTI. ACTE NORMATIVE - Definitivat. OMECTS nr. 5294 / 16.10.2013 – Metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ. Definitivat – sesiunea 2014. Susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRECIZ ?RI METODOLOGICE PENTRU METODI?TI' - dareh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Preciz ri metodologice pentru metodi ti

PRECIZĂRI METODOLOGICE PENTRU METODIŞTI


Acte normative definitivat
ACTE NORMATIVE - Definitivat

 • OMECTS nr. 5294 / 16.10.2013 – Metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ.


Definitivat sesiunea 2014
Definitivat – sesiunea 2014

 • Susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă.

 • Fiecare inspecţie specială se efectuează la patru activităţi didactice şi este valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată.

 • Notele acordate la inspecţii nu pot fi contestate.


Definitivat sesiunea 20141
Definitivat – sesiunea 2014

 • Inspecţia specială este efectuată de o comisie formată din:

  • 1. Inspector de specialitate / metodist, având cel puţin gradul didactic II şi specializarea candidatului.

  • 2. Directorul / directorul adjunct al unităţii de învăţământ.

 • Inspecţiile se noteaztă de la 10 la 1.

 • Nota se trece în procesul verbal de inspecţie prevăzut în anexa 3.


Definitivat sesiunea 20142
Definitivat – sesiunea 2014

 • În situaţia în care candidatul nu este încadrat conform specializărilor din diplomă sau conform Centralizatorului, inspecţiile la clasă se efectuează la două activităţi didactice la disciplina pe care este încadrat şi la două activităţi didactice la disciplina la care s-a înscris să susţină examenul.


Definitivat sesiunea 20143
Definitivat – sesiunea 2014

 • Media de promovare la inspecţii este cel puţin 8.00 .

 • Inspecţiile se efectuează până în data de 05.Iunie.2014 .

 • Modelul de Proces Verbal de inspecţie la clasă (Anexa 4).

 • Metodistul completează 4 fişe de evaluare/inspecţie, iar directorul o fişă( Anexa 3 )


Acte normative gradul didactic i i ii
ACTE NORMATIVE – Gradul didactic I şi II.

 • OMECTS nr. 5561 / 07.10.2011 – Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar.

 • ORDIN 3129/01.02.2013

 • ORDIN 5397/05.11.2013


Gradul didactic ii
Gradul didactic II

 • Se efectuează :

  • 2 inspecţii curente.

  • 1 inspecţie specială.

  • IC1 – cu un an înainte de depunerea dosarului (valabilă 4 ani).

  • IC2 – în intervalul dintre prima inspecţie curentă şi inspecţia specială. (valabilă 4 ani).

  • IS – în anul în care se susţine examenul (valabilă 1 an).

  • Notă: În perioada CIC / Concediu fără plată NU(Art. 10) pot fi efectuate inspecţii.


Gradul didactic ii1
Gradul didactic II

 • Inspecţiile curente:

  • Asistenţa şi evaluarea a 4 activităţi didactice.

  • Fişa de evaluare a activităţilor didactice (Anexa 2).

  • Se încheie raport scis după modelul din Anexa 3.

  • Calificativ minim de promovare “BINE”.

  • Valabilitate 4 ani şcolari.


Gradul didactic ii2
Gradul didactic II

 • Inspecţia specială:

  • Se efectuează la 4 activităţi didactice.

  • Valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată.

  • Se încheie un raport scris după modelul din Anexa 6.

  • Raportul de inspecţie va fi consemnat în Registrul de inspecţii.

  • Nu poate fi efectuată în perioada CIC / Concedii.

  • Nota minimă de promovare este 8.00 .


Gradul didactic ii3
Gradul didactic II

 • NOTĂ:

  • La inspecţia specială poate asista directorul unităţii şcolare / responsabilul comisiei metodice din unitatea şcolară în care se desfăşoară inspecţia.

  • Acesta poate să facă observaţii şi apreciei privind activităţile didactice asistate, dar NU acordă notă.


Gradul didactic i
Gradul didactic I

 • Se efectuează :

  • 2 inspecţii curente.

  • 1 inspecţie specială.

  • IC1 – cu un an înainte de depunerea dosarului (valabilă 4 ani).

  • IC2 – în intervalul de la înscriere până la susţinerea inspecţiei speciale (valabilă 4 ani).

  • IS – în anul în care se susţine examenul (valabilă 1 an).

  • Notă: În perioada CIC / Concediu fără plată NU(Art. 10) pot fi efectuate inspecţii.


Gradul didactic i1
Gradul didactic I

 • Inspecţiile curente:

  • Asistenţa şi evaluarea a 4 activităţi didactice.

  • Fişa de evaluare a activităţilor didactice (Anexa 8).

  • Se încheie raport scris după modelul din Anexa 10.

  • Calificativ de promovare: “ FOARTE BINE”.

  • Valabilitate 4 ani şcolari.


Gradul didactic i2
Gradul didactic I

 • Inspecţia specială:

  • Se efectuează la 4 activităţi didactice.

  • Valabilă numai pentru anul şcolar în care a fost efectuată.

  • Se încheie un raport scris după modelul din Anexa 14.

  • Raportul de inspecţie va fi consemnat în Registrul de inspecţii.

  • Nu poate fi efectuată în perioada CIC / Concedii.

  • Nota minimă de promovare este 8.00 .


Gradul didactic i3
Gradul didactic I

 • NOTĂ:

  • La inspecţia specială poate asista directorul unităţii şcolare / responsabilul comisiei metodice din unitatea şcolară în care se desfăşoară inspecţia.

  • Acesta poate să facă observaţii şi apreciei privind activităţile didactice asistate, dar NU acordă notă.


Sus inerea lucr rii metodico tiin ifice
Susţinerea lucrării metodico - ştiinţifice

 • Are loc în aceeaşi zi cu inspecţia specială.

 • Se desfăşoară în şedinţă publică organizată în cadrul comisiei metodice.

 • Locul, data şi ora la care se organizează şedinţa publică de susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice se anunţă în unitatea de învăţământ de către conducerea unităţii respective.

 • La susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se încheie un Raport scris conform Anexei 16.


Pentru profesorii documentari ti
Pentru profesorii documentarişti

 • Fişa de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiilor curente este prevăzută în Anexa 9.

 • Fişa de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiilor speciale este prevăzută în Anexa 15.

 • Fişa de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiilor, este un instrument de evaluare al metodistului.


Preciz ri metodologice
Precizări metodologice

 • Dacă candidatul obţine nota 10 la definitivat, se poate înscrie la gradul II cu un an mai devreme, respectiv depune dosarul după un an de la definitivat.

 • Dacă candidatul obţine nota 10 la gradul II, se poate înscrie la gradul I cu un an mai devreme, respectiv depune dosarulîn primul an după gradul II (LEN Art.242)