ceitec sou asn stav n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CEITEC Současný stav PowerPoint Presentation
Download Presentation
CEITEC Současný stav

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

CEITEC Současný stav - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

CEITEC Současný stav. Arnošt Marks Valná hromada CEITEC cluster 18. leden 2008. Stav k 15.1. 2008. Provedena pre-feasibility study; velký projekt: 10 mld czk Dosaženy dohody o základních proporcích 2 lokace + role partnerů… Definována možná budoucí řídící struktura

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CEITEC Současný stav' - ciara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ceitec sou asn stav

CEITECSoučasný stav

Arnošt Marks

Valná hromada CEITEC cluster

18. leden 2008

stav k 15 1 2008
Stav k 15.1. 2008
 • Provedena pre-feasibility study; velký projekt: 10 mld czk
  • Dosaženy dohody o základních proporcích 2 lokace + role partnerů…
  • Definována možná budoucí řídící struktura
  • Analýza finančního modelu CEITEC
  • Analýza lidských zdrojů pro CEITEC
  • Struktura center, výzkumných programů, týmů definována
  • Obecná struktura definována jako 2 centrální lokace a speciální laboratoře
  • Pracovní návrhy core facilities a speciálních laboratoří
 • Struktura: 4 + 1 centrum
  • Mendelovo výzkumné centrum (MVC)
  • Centrum veterinární medicíny (CZZL)
  • Centrum humánní medicíny (MISTEN)
  • Centrum materiálních věd a technologií (CAT)
  • Oddělení informačních technologií (IT)
stav k 15 1 20081
Stav k 15.1. 2008
 • Struktura vědecká:
 • 4 + 1 centrum
  • Mendelovo výzkumné centrum (MVC)
  • Centrum veterinární medicíny (CZZL) Life science
  • Centrum humánní medicíny (MISTEN)
  • Centrum materiálních věd a technologií (CAT) Material science
  • Oddělení informačních technologií (IT)
 • Struktura technologická

- core facilities

- special laboratories

slide4

CEITEC 2007

únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Jednání s projektem Uni Pce

Certifikace ISO

Jednání s projektem Vestec

Ustavení Řídícího výboru

Finanční analýza projektu (PFS)

Analýza lidských zdrojů (PFS)

Konsolidace projektu

Návrh změn OP

Anotace

Dvě lokace

Podklady pro PS MŠMT

Dohoda o core facility CZZL

Podklady pro Konference rektorů

Programová rada

Brožura CEITEC

Seminář k core facilites

Memorandum: 2 lokace; 1 CEITEC navazuje CESLAB

Reforma core facilities

Návrh řídící definice core facilities

Neformální dohoda o udržitelnosti

velkých infrastruktur z NPVIII

Web stránky

Personální rozklad ministerstva

Začátek odchodu pí. ministryně

5. ministr od léta 2006

Odchod ministryně DK

Přestávají platit pravidla kriteria, indikátory OP VaVpI

Zrušený seminář velké projekty

Negociace PS OPVaVpI MŠMT

6. „výroční“ screening MŠMT

Verze OP IX 07

Position paper DG Regio

Odeslání návrhu OP

X. verze OP XI 07

MŠMT

únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

v hled dal ho v voje 2008 bez z ruky
Výhled dalšího vývoje 2008(bez záruky)

MŠMT

Schválení indikativního seznamu velkých projektů OP VaVpI

Schválení OP DG Regio

Výroba prováděcích dokumentů a metodik

Negociace PS OPVaVpI MŠMT

???

Odeslání návrhu OP

únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Start přípravy dílčích podkladů pro feasibility study a CBA a

další studie a technické dokumenty

CEITEC

role m mt
Role MŠMT

Definice podmínek realizace velkých projektů :

 • Pravidla financování infrastruktury po vybudování tzv. národních infrastruktur, vazba na pravidla financování VaV v ČR a jejich udržitelnost (rozpočtové výhledy a dlouhodobá podoba institucionálního financování)
 • Míra centralizace, definice konečného příjemce…
 • Indikátory – inovace versus „základní či orientovaný a aplikovaný výzkum“
 • Uznatelné náklady, budovy, sítě, technologie, datum uznatelnosti….
d c v bor
Řídící výbor
 • doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. - Mendelovo výzkumné centrum
 • prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD. - Centrum biomedicínckého výzkumu
 • prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. - Centrum biomedicínckého výzkumu
 • prof. RNDr. MVDr. Petr Hořín, CSc. - Centrum pro ochranu zdraví zvířat a lidí
 • prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc.,dr. h. c. - Centrum pokročilých materiálů a technologií
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. - Výpočetní a informační technologie
core facilities
Core facilities

Centralizované

Core facilities

asi 2 – 3 lokace

Dovybavení ústavy

AV a další partneři

IT sítě

Medlánky ???

Bohunice, Brno

Palackého vrch

Life science MVC,CZZL, MISTEN

Material science CAT

IT department

misten hum nn l ka i a czzl veterin i v vel vfu
MISTEN (humánní lékaři) a CZZL (veterináři VÚVeL, VFU)
 • MISTEN
 • Molecular Medicine
 • Neurosciences

1. 2 mld včetně budov

 • CZZL
 • Ekotoxikologie a genotoxikologie
 • Zoonózy

300 mil CZK (včetně zvířetníku)

cat material sciences and technologies vut ufm mu mi
CAT - Material sciences and technologies (VUT, UFM, MU, ČMI)
 • Pokročilé materiály, koordinátor prof. J. Cihlář

pokročilé keramické materiálů, pokročilé polymerní materiály a kompozit, pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů, pokročilé stavební materiály

 • Pokročilé nano- a mikrotechnologie, koordinátor prof. T. Šikola

technologie přípravy nanostruktur metodami ”bottom-up”, technologie přípravy nanostruktur metodami “top-down” (nanolitografie), nanostruktury, mikroelektronika, vývoj metod analýzy a měření

 • Pokročilé komunikační a řídící technologie, koordinátor prof. Z. Raida

bezdrátová komunikace, multi- a hypermediální služby, průmyslové řízení

 • Biomedicíncké technologie, koordinátor prof. J. Provazník

technologie ve zpracování biologických signálů,technologie ve zpracování biomedicínckých obrazů, komplexní modelování prvků lidského těla a zpracování, biodegradabilních materiálů, fyziologie dýchacího traktu a termoregulačních procesů.

 • 2.39 mld technologie z toho 1.160 mil core facilities plus 876 mil vybavení; 353 mil CZK stávající prostory
mvc life science mu av
MVC – Life science – MU, AV
 • Strukturní biologie a bioinformatika (MU, BFÚ, ÚPT) koordinátor prof. J. Koča

NMR spektroskopie proteinů, nukleových kyselin a cukrů, rentgenová difrakce biomakromolekul, Výpočetní a teoretické metody studia

biomakromolekul a jejich komplexů, evoluční bioinformatika, Integrované strukturní přístupy zahrnující automatizaci, inženýrství

biomolekul, biomolekulární interakce a rozpoznávání, nanobiotechnologie

 • Biochemie a molekulární biofyzika (BFÚ, MU, MZLU, UIACH) koordinátor M. Fojta

Studium struktury a interakcí biomolekul pomocí biofyzikálních metod, Separační a detekční metody v bioanalýze, biosenzory,

proteomická analýza a nové biofyzikální metody studia bílkovin, Molekulární biologie a biofyzika metalofarmak, Molekulární podstata

regulace genové exprese, DNA-protein interakce, mutace, posttranslační & epigenetické modifikace, checkpoint proteins & molekulární

onkologie

 • Buněčná biologie a biofyzika (BFÚ, MU, ÚPT), koordinátor: A. Kozubík

Struktura a funkce genomu: organizace a dynamika chromosomů a chromosomových domén, struktura a dynamika telomer, architektura

buněčného jádra (zobrazovací metody a počítačové zpracování obrazu), opravné procesy a stabilita genomu, Cytokinetika, signalizace,

onkogeneze, změny genové exprese v reakci na indukované změny epigenetického stavu chromatinu ve vztahu k diagnostice a terapii

onkologických onemocnění, Metabolismus volných radikálů, oxidativní šok, ekotoxikologie, interakce životního prostředí s biologickými

subjekty, radiační biologie, radioprotekce, Komparativní genomika mikroorganismů, Vývoj a aplikace pokročilých optických

mikromanipulačních, mikrodisekčních a mikrospektroskopických metod

 • Rostlinné systémy v základním a aplikovaném výzkumu (BFÚ, MU, MZLU), koordinátor: J. Fajkus

Polyploidní a transgenní rostliny, genové interakce, signalizace a regulace, epigenetika rostlin, evoluce sexuality u rostlin, molekulární a

buněčné regulační mechanismy u rostlin (BFÚ –Vyskot group), evoluční a komparativní cytogenetika rostlin, úloha repetitivních sekvencí,

rostlinné telomery: struktura, dynamika a evoluce, funkční genomika a proteomika buněčné regulace u rostlin, vývojová a produkční

biologie, genomické přístupy

 • Investice do technologií – 2.73 mld z toho 1.77 core facilities zbytek dovybavení (AV – 445 mil, UKB(MU) 292 mil, MZLU 225 mil CZK)
exkurs do bl zk budoucnosti
Exkurs do blízké budoucnosti
 • Výběr na seznam velkých projektů
  • 2/08 – 04/08 (?????)
  • Schválení OP 03 – 05/08
  • Cizelování systému „core facilities“ – a tzv. dovybavení institucí
  • Zahraniční oponentura struktury investice??
  • Debaty o udržitelnosti (finance a lidské zdroje, odpovědnosti, role státu???)
  • Čekání (věčné) alespoň na rámcová platná kriteria, která umožní částečně racionálně řešit rozpory v nárocích jednotlivých skupin a institucí
sc n po potvrzen m sta v seznamu velk ch projekt
Scénář po potvrzení místa v seznamu velkých projektů
 • Serie studií a konzultací tvořících feasibility studii včetně studií o vztahu k ekonomice regionu a ČR (viz studie CEITEC cluster)
 • Pracovní jednání o aplikované vědě a transferu technologií v CEITEC
 • Jednání o detailech řídícího a technologického usprořádání CEITEC s partnery v soukromém sektoru