centr lna priestorov datab za vis te ria prax a stav n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Centrálna priestorová databáza VISÚ – teória, prax a stav PowerPoint Presentation
Download Presentation
Centrálna priestorová databáza VISÚ – teória, prax a stav

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Centrálna priestorová databáza VISÚ – teória, prax a stav - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Centrálna priestorová databáza VISÚ – teória, prax a stav. Ing. Kamil FAKO, PhD. Topografický ústav OSSR Banská Bystrica fako@topu.army.sk. Obsah. Pojmy a definície História Technológie – základné princípy Postup zberu Fotogrametria Miestne šetrenie Kontroly Objekty CPD – prehľad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Centrálna priestorová databáza VISÚ – teória, prax a stav' - ailish


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
centr lna priestorov datab za vis te ria prax a stav

Centrálna priestorová databáza VISÚ – teória, prax a stav

Ing. Kamil FAKO, PhD.

Topografický ústav OSSR

Banská Bystrica

fako@topu.army.sk

obsah
Obsah
 • Pojmy a definície
 • História
 • Technológie – základné princípy
 • Postup zberu
  • Fotogrametria
  • Miestne šetrenie
  • Kontroly
 • Objekty CPD – prehľad
 • Použitie CPD
 • Ukážky aplikácií

Enviro-I-Forum, Zvolen

pojmy a defin cie i
Pojmy a definície I.
 • VISÚ – vojenský informačný systém o území: súbor hardvéru, softvéru, údajov a pracovníkov poskytujúci nielen topografickú podporu jednotkám OSSR pri rôznych operáciách (plánovanie, rozhodovanie, analýzy, velenie, navigácia, ...)
 • CPD – centrálna priestorová databáza – údajové „srdce“ VISÚ
 • ZBGIS – Základná báza geografických informačných systémov – civilný sektor

Enviro-I-Forum, Zvolen

pojmy a defin cie ii
Pojmy a definície II.
 • Metaúdaje – údaje popisujúce kvalitu iných údajov
  • Dátum získania údajov
  • Presnosť údajov
  • Spoľahlivosť údajov
  • Platnosť údajov
  • Stav objektu
  • Autor údajov

Enviro-I-Forum, Zvolen

hist ria
História
 • pred 1998 – prvá zmienka o jednotnom informačnom systéme v armáde SR
 • 2000 – 2001 – tvorba prvej koncepcie číselníka objektov (základ DIGEST)
 • 2001 – začiatok spolupráce Armády a Úradu geodézie kartografie a katastra
 • 2002 – pilotná verzia databázy (R1)
 • 2003 – prvé územie spracované podľa nového číselníka (R2)
 • 2005 – 12 % územia SR pokryté údajmi

Enviro-I-Forum, Zvolen

cpd obsah
CPD - obsah
 • Centrálna priestorová databáza VISÚ (CPD) obsahuje:
  • vektorový model územia s podrobnosťou a presnosťou prevyšujúcou TM
  • digitálny model terénu (DMT) s krokom 30x30 m
 • CPD je súčasť Centrálneho údajového skladu TS OSSR

Enviro-I-Forum, Zvolen

technol gia princ py cpd i
Technológia – princípy CPD I.
 • Objektívna realita – iba to, čo v skutočnosti vidieť na povrchu
 • Minimálny rozmer objektu:
  • 12 m2 pre plošné
  • 5 m pre dĺžkové
 • Plná pokryvnosť územia
 • Aktuálnosť – zber najneskôr 18 mesiacov po snímkovaní
 • Aktuálnosť – miestne šetrenie nasledujúce leto po zbere

Enviro-I-Forum, Zvolen

technol gia princ py cpd ii
Technológia – princípy CPD II.
 • Súradnicový systém: WGS-84, UTM
 • Výškový systém: BpV
 • Stredná polohová chyba: ± 1,5 m
 • Stredná výšková chyba: ± 1,7 m
 • Najmenšia dĺžka líniového objektu: 5 m
 • Najmenší rozmer plošného objektu: 12m2, širší než 2 m

Enviro-I-Forum, Zvolen

technol gia princ py iii
Technológia – princípy III.
 • Objekt – základná jednotka údajovej databázy
  • Jednoduchý objekt – geometricky reprezentovaný (budova, lúka, les, cestný úsek, ...)
  • Kompozitný objekt – relačné spojenie jednoduchých objektov (sídlo, most, cesta, ...)
 • Atribút – druh vlastností popisujúcich objekt
 • Hodnota atribútu – vlastnosť objektu

Príklad:

  • Budova – objekt
  • Druh využitia – atribút
  • Obytná budova – hodnota

Enviro-I-Forum, Zvolen

technol gia princ py iv
Technológia – princípy IV.
 • Každý objekt má jedinečný identifikátor – CPD_ID
  • Generovaný prostredníctvom GUID procesu
  • Odkazy na objekt – kompozity, analýzy, ...
  • Logovanie akcií
 • Topológia
  • Priestorové vzťahy medzi objektmi
 • Atribútové pravidlá
  • Logické pravidlá vlastností objektov

Enviro-I-Forum, Zvolen

technol gia princ py v
Technológia – princípy V.
 • Nespoľahlivo identifikovateľné objekty – samostatné kategórie:
  • operátor vidí objekt, ale nedokáže spoľahlivo určiť o aký objekt sa jedná,
 • Charakteristiky formátov CPD
  • Formát: ESRI personálna geodatabáza (plán SDE)
  • Shape súbory – bez doménových atribútov
  • Tabuľky – bez geometrie

Enviro-I-Forum, Zvolen

postup zberu i
Postup zberu I.
 • Stereofotogrametria (FG)
  • Letecké meračské snímkovanie – ČB, F; analógovo alebo digitálne
  • Skenovanie filmu po vyvolaní – špeciálny skener
  • 3D vyhodnocovanie priestoru (2 x LMS, vnútorná a vonkajšia orientácia, vytvorenie modelu, paralaxa, ortofotosnímka, ...)
  • Špeciálny filter (aktívny emitor), pasívne okuliare, 3D myš, ...
  • x, y, z pre každý zozbieraný vertex (bod)
  • Meranie výšok objektov - h

Enviro-I-Forum, Zvolen

postup zberu ii
Postup zberu II.
 • Naplnenie atribútov
  • Len to, čo fotogrametria dokáže spoľahlivo interpretovať (okrem výšky iba zopár atribútov)
  • Metaúdaje
 • Topologická kontrola po FG
 • Atribútová kontrola po FG
 • Príprava miestneho šetrenia
  • Doplnenie objektov z iných zdrojov – mapy, tabuľky, iné databázy, ... iba ako nespoľahlivé,
  • Vytlačenie celého územia – vlastný kľúč

Enviro-I-Forum, Zvolen

postup zberu iii
Postup zberu III.
 • Miestne šetrenie
  • Preveruje všetky objekty ako keby boli neurčené
  • Získava všetky merateľné údaje o objektoch
  • Napĺňa atribúty objektov
  • Kontroluje geometriu
  • Zodpovedá za správnosť a presnosť atribútov
  • Zodpovedá za finálny stav databázy

Enviro-I-Forum, Zvolen

postup zberu iv
Postup zberu IV.
 • Topologická kontrola
  • Prekrývanie plôch – zakázané (okrem mostnej konštrukcie)
  • Diery v plochách – zakázané
  • Križovanie komunikácií s vodou – musí byť riešené (brod, priepust, most)
  • „Uzly“ na líniách
  • „Snapovanie“ bodov a línií

Enviro-I-Forum, Zvolen

postup zberu v
Postup zberu V.
 • Atribútová kontrola
  • Limitné hodnoty atribútov
  • Naplnenie všetkých atribútov
  • Logické hodnoty atribútov a vzťahy medzi rôznymi atribútmi
 • Nekontroluje sa podobnosť atribútov susedných objektov

Enviro-I-Forum, Zvolen

postup zberu vi
Postup zberu VI.
 • Kontroly po vykonaní miestneho šetrenia
  • Vykonáva ich oddelenie TK
  • Pohľadová kontrola vektorov
  • Štatistická kontrola objektov
  • Kontrola vybraných objektov v teréne
  • Záverečná správa
  • Povolenie na distribúciu/použitie alebo vrátenie „dodávateľovi“

Enviro-I-Forum, Zvolen

objekty cpd preh ad
Objekty CPD - prehľad
 • 142 objektov
 • Z toho je 42 kompozitných – bez geometrie

Enviro-I-Forum, Zvolen

slide21
Prax
 • Neustále vylaďovanie fotogrametrického zberu
  • Obmedzovanie „únikových ciest“
 • Nástroje a skripty na uľahčenie práce s databázou
 • Vylepšovanie preberacej kontroly
  • „Už sa poznáme“ a vieme, kde treba hľadať
 • Technologické dni

Enviro-I-Forum, Zvolen

pou itie dajov cpd i
Použitie údajov CPD I.
 • Tvorba máp
  • Nie je prioritné ale vychádza z potreby OSSR na aktuálne mapy
  • Jednoduchá editácia a aktualizácia údajov
   • Production Line Tool Set PLTS – sada nástrojov na „poloautomatickú“ tvorbu máp
   • Verzionovanie
  • CPD bola pôvodne plánovaná pre detail vyhovujúci TM 1: 25 000
  • Lepší detail možno umožní tvorbu máp 1: 10 000

Enviro-I-Forum, Zvolen

pou itie dajov cpd ii
Použitie údajov CPD II.
 • Analýzy
  • Viditeľnosť veľmi blízka realite (výšky budov, lesa, stĺpov, vysielače, ...)
  • „Sieťové“ analýzy – presuny jednotiek
   • optimalizácia
   • limity (obmedzenia výšky, šírky, hmotnosti)
  • Krízové analýzy typu „čo ak..“
  • 3D analýzy v spolupráci s DMR-3

Enviro-I-Forum, Zvolen

pou itie dajov cpd iii
Použitie údajov CPD III.
 • Podpora jednotiek
  • Navigácia
  • 3D pohľady
  • Virtuálne simulácie
  • Digitálny podklad do zariadení na zameriavanie
 • Plánovanie operácií z rôznych úrovní velenia až do najnižšieho stupňa
 • Výukový materiál

Enviro-I-Forum, Zvolen

uk ky
Ukážky
 • CPD - Región 3
  • Ukončený v roku 2004
  • Oblasť Lučenca a okolia
  • Všetky vrstvy
  • Farebné ortofotosnímky
  • Neplnohodnotné kompozity
 • DMR - 3

Enviro-I-Forum, Zvolen

anim cia
Animácia

Enviro-I-Forum, Zvolen

akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť!

 • Adresa:
  • Ružová 8BANSKÁ BYSTRICA
 • Telefón: +421 (960) 412501
 • Fax: +421 (960) 412587
 • web: http://topu.army.sk
 • e-mail: info@topu.army.sk

Ing. Kamil FAKO, PhD.

fako@topu.army.sk