MVH
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

MVH AVOP 2004. november Előadó : Tóthné dr. Pásztor Zsuzsa. MI VOLT SAPARD?. Különleges Előcsatlakozási Program a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés támogatására ( S pecial A ccession P rogram for A griculture and R ural D evelopment)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mvh avop 2004 november el ad t thn dr p sztor zsuzsa

MVH

AVOP

2004. november

Előadó : Tóthné dr. Pásztor Zsuzsa


Mi volt sapard
MI VOLT SAPARD?

Különleges Előcsatlakozási Program a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés támogatására

(Special Accession Program for Agriculture and Rural Development)

A csatlakozást előkészítő intézkedések közösségi támogatása a felkészülési időszakban.


Mvh avop 2004 november el ad t thn dr p sztor zsuzsa

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Európai Szociális Alap

Kohéziós alap

ELŐCSATLAKOZÁSI ALAPOK

ISPA

SAPARD

Phare

 • Agrárstruktúra fejlesztés és szerkezetátalakítás

 • Mg-i beruházások

 • Mg-i termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése

 • Szakképzés

 • Agrárkörnyezetvédelem

 • Termelői csoportok

 • Integrált vidékfejlesztés

 • Falufejlesztés

 • Alternatív jövedelemszerző tevékenységek

 • Vidéki infrastruktúra

 • Szakmai segítségnyújtás

 • Intézményfejlesztés

 • A közigazgatás fejlesztését célzó jogalkotási, ismeretátadó képzési programok (30%)

 • 2. Beruházások

 • Az intézményfejlesztéshez szükséges eszközbeszerzések és építkezések (70%)

 • Közlekedési és infrastrukturális beruházások

 • Környezetvédelmi beruházások

TERÜLETFEJLESZTÉS

VIDÉKFEJLESZTÉS


A sapard program keret ben meghirdetett int zked sek
A SAPARD PROGRAMKERETÉBEN MEGHIRDETETT INTÉZKEDÉSEK

 Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése

 Mezőgazdaági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése

 Vidéki infrastruktúra fejlesztése

 Falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése

 A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése


Mvh avop 2004 november el ad t thn dr p sztor zsuzsa

SAPARD program forrásai

 • EU- tól: 10 milliárd Ft / év

 • 38 millió euro / év

 • Magyar költségvetésből:

 • 3,0 milliárd Ft / év

 • Összesen 54 milliárd Ft (árfolyam-változásokkal 4 évre)

 • fentieken túlmenően:

  • 5,9 milliárd Ft NVT garancia terhére

  • 6,0 milliárd Ft over commitment


Sapard program
SAPARD Program

A 2004. április 30-ig beérkezett 8,827 darab pályázat

százalékos megoszlása


A sapard p ly zatok adatai 2004 szeptember 30 i feldolgozotts gi szint mellett
A SAPARD pályázatok adatai2004. szeptember 30-i feldolgozottsági szint mellett

 Beérkezett pályázatok száma 8.827 darab

 Beérkezett pályázatok projektértéke 416.620 milliárd Ft

 Ezek támogatási igénye 217.487 milliárd Ft

 Megkötött szerződések száma 2.761 darab

és támogatási értéke 65,5 milliárd Ft

 • Kifizetett támogatások összege 11,3 milliárd FtMvh avop 2004 november el ad t thn dr p sztor zsuzsa

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatok száma szerintVidékfejlesztési IgazgatóságaAz agrár- és vidékfejlesztési célok támogatása a csatlakozás után


Nemzeti fejleszt si terv
Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatok száma szerint

AStrukturális Alapok felhasználására Magyarország elkészítette a Nemzeti Fejlesztési Tervet

Célkitűzései:

 • versenyképesebb gazdaság,

 • a humán erőforrások jobb kihasználása,

 • jobb környezet és alapinfrastruktúra,

 • kiegyensúlyozottabb területi fejlődés.


5 operat v program
5 operatív program pályázatok száma szerint

 • Gazdasági Versenyképességi operatív program

  Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter

 • Humánerőforrás-fejlesztési operatív program

  Felelős: foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

 • Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program

  Felelős: gazdasági és közlekedési miniszter

 • Regionális fejlesztési operatív program

  Felelős: európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős

  tárca nélküli miniszter

 • Agrár- és vidékfejlesztési operatív program

  Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter


A nemzeti fejleszt si terv r szprogramjai
A Nemzeti Fejlesztési Terv részprogramjai pályázatok száma szerint

 GVOP Az Európa terv „A versenyképes gazdaságért” részprogramja

 HEFOP Az Európa terv „A munkahelyek megőrzéséért” részprogramja

 KIOP Az Európa terv „Az egészséges környezetért” részprogramja

 AVOP Az Európa terv „A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért” részprogramja

 ROP Az Európa terv „A helyi közösségekért” részprogramja


2004 re el ir nyzott p ly zati felh v sok
2004-re előirányzott pályázati felhívások pályázatok száma szerint

 • Gazdasági versenyképesség (GVOP) 22 jogcím

 • Humánerőforrás-fejlesztés (HEFOP) 18 jogcím

 • Regionális fejlesztések (ROP) 9 jogcím

 • Agrár- és vidékfejlesztés (AVOP) 8 jogcím

 • Környezetvédelem és

  infrastruktúra (KIOP) 5 jogcím

  Összesen 62 jogcím


F ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszt rium
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatok száma szerint

AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

Megvalósítás időszaka: 2004-2006.


A 2006 v g ig beny jthat p ly zatok eset ben sszesen 105 milli rd ft k thet le
A 2006. végéig benyújtható pályázatok esetében pályázatok száma szerintösszesen 105 milliárd Ftköthető le

( 2004. 24,5 milliárd Ft

2005. 35,0 milliárd Ft

2006. 45,4 milliárd Ft

Összesen : 104,9 milliárd Ft )


Avop c lkit z sek
AVOP célkitűzések pályázatok száma szerint

I. A mezőgazdaság versenyképes alapanyag-termelésének megalapozása

II. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának

és értékesítésének fejlesztése

III. A vidéki térségek fejlesztése


Int zked sek
Intézkedések pályázatok száma szerint

1. Mezőgazdasági beruházások támogatása

 Az állattenyésztést szolgáló építési beruházások

 A növénytermelést és kertészetet szolgáló beruházások

 Minden ágazatot érintő új erő- és munkagépek, technológiai és informatikai beszerzések

 Ültetvény-telepítési beruházások

 Meliorációs beruházások


Jogosults gi krit riumok
Jogosultsági kritériumok pályázatok száma szerint

Általános kritériumok:

 • A pályázó nettó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon,

 • Kötelezettséget kell vállalni arra, hogy az előírt bevételi arányt a támogatási jogviszony időtartama alatt is megtartja,

 • A „jó mezőgazdasági gyakorlat„ és a minimális környezetvédelmi előírásokat betartja,

 • Épületfejlesztési beruházások esetén saját földtulajdon, vagy tartós bérlemény szükséges,

 • Új gép-, és eszközbeszerzés valamint öntözésfejlesztési és meliorációs beruházás esetében saját tulajdonú föld, vagy földhivatal által igazolt földhasználat szükséges.


A t mogat s m rt k nek fels hat ra
A támogatás mértékének felső határa pályázatok száma szerint

Közpénzek aránya:

Általános esetben:

 • Legfeljebb 50%

  Kedvezőtlen adottságú területeken:

 • Minden tevékenység esetében: + 10%

  Fiatal gazdálkodók esetében:

 • Minden tevékenység esetében + 5 %

  Fiatal gazdálkodók, kedvezőtlen adottságú területeken:

 • Minden tevékenység esetében + 15 %

  A támogatás maximális összegeprojektenként: 90 millió Ft.


2 a hal szati gazat struktur lis t mogat sa
2. A halászati ágazat strukturális támogatása pályázatok száma szerint

 • Tógazdaságok és iparszerű haltermelő rendszerek építése, felújítása, halkeltetők korszerűsítése és a halgazdálkodással kapcsolatos korszerű technológiák bevezetése

 • Hagyományos természetes vízi halászat eszközeinek beszerzése

 • Halfeldolgozók építése, felújítása

 • Termelői szervezetek és más termelői csoportosulások kollektíven megvalósított akcióinak támogatás


A t mogat s m rt ke
A támogatás mértéke pályázatok száma szerint

A támogatás formája:

vissza nem térítendő fejlesztési támogatás

Közpénzek aránya legfeljebb 50%

Maximális támogatási összeg kedvezményezettenként: 150Millió Ft


3 fiatal gazd lkod k indul t mogat sa
3. Fiatal gazdálkodók induló támogatása pályázatok száma szerint

Az intézkedés célja

 Nők bevonása, korai nyugdíjazás könnyítése

 Alapanyagok és indító eszközök beszerzése

 Szolgáltatások igénybevételének támogatása

 Földterület és létesítmények beszerzése

 • A mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása,

 • Munkahelyek megőrzése és létrehozása,

 • Gazdaságilag életképes üzemek létrehozása

 • Kezdő fiatal gazdálkodók (különösen nők) számának növelése,

 • A korai nyugdíjazás intézkedésével való összhang megteremtése.


A t mogat s form ja
A támogatás formája pályázatok száma szerint

Vissza nem térítendő támogatás

egyösszegű tőkejuttatás felső határa

6, 38 millió Ft

kamattámogatás (tőkésített érték) max:

6,38 millió Ft

A támogatás mértéke:

 • Közpénzek aránya 100 %


Jogosults gi krit riumok1
Jogosultsági kritériumok pályázatok száma szerint

 • A vállalkozó nagykorú (20-40 év közötti)

 • Legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik

 • Vállalkozó igazolvány megléte

 • Szakmai alkalmasságát legalább 1 éves mezőgazdasági gyakorlattal bizonyította

 • A beindított üzem a támogatás első részletének igénybevételét követően legfeljebb 3 éven belül megfelel a gazdaságilag életképes üzem kritériumainak

 • Saját tulajdonú földterület, vagy érvényes - legalább 5 évre szóló - földhasználati (bérleti) szerződés

 • Köztartozás mentesség

 • A megvalósítandó fejlesztés nem járhat a meghatározott termékek esetében olyan termelés bővítéssel, amely az előírt kvóták túllépését eredményezné

 • Környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés

 • Értékesítési lehetőségek bemutatása


Mvh avop 2004 november el ad t thn dr p sztor zsuzsa

4. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása pályázatok száma szerintAz intézkedés két alintézkedése:Mezőgazdasági jellegű szakképzés Erdőgazdasági és halászati szakképzés

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás, teljes mértékben nemzeti forrásból (a számlával igazolható, indokoltan ráfordított költségek legalább 10%-át a képzésben résztvevő fizeti).

A támogatás mértéke:

A támogatás felső határa, egy-egy projekt résztvevőire: 100.000 Ft/fő.


Az int zked s c ljai
Az intézkedés céljai pályázatok száma szerint

 • Mezőgazdálkodásra-, erdőgazdálkodásra-, halászati tevékenységekre irányuló szakmai továbbképzés. Farm menedzsment.

 • A mezőgazdaságban tevékenykedő egyes (hátrányos helyzetű) társadalmi rétegek (vidéken gazdálkodó nők, agrár termelésben részt vevő romák, tartós munkanélküliek) speciális agrár- és gazdálkodási képzése.

 • A gazdálkodók, ill. családtagjaik által végezhető - és kiegészítő (alternatív) jövedelemszerzést lehetővé tevő - tevékenységek megismertetése.

 • Agrár- és erdészképzést végző szaktanárok képzése.


Jogosults gi krit riumok2
Jogosultsági kritériumok pályázatok száma szerint

 • A képzést végző intézmény a munkaerő-piaci felkészítés, oktatás folytatására jogosult, a magyar jogszabályoknak megfelelően akkreditált képzési hely legyen.

 • A tananyag EU agrárgazdasági ismereteket és KAP szabályozásokat, valamint speciális, a regionális sajátosságokat és a vidékfejlesztési kapcsolódásokat is tartalmazó ismereteket is tartalmazzon és ezek átadására irányuljon a képzés.

 • A képzés időtartama az 1 évet nem haladhatja meg, valamint szintje a középfokúnál magasabb nem lehet.


5 a mez gazdas gi term kek feldolgoz s nak s rt kes t s nek fejleszt se
5. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése

A vállalkozások versenyképességének és

munkahely-teremtő képességének javítása,

technológiai fejlesztés az elsődleges feldolgozó

kapacitások növelése nélkül

 A feldolgozottsági szint emelése

 A környezetterhelés csökkentése

 A munka feltételeinek javítása


Az int zked s keret ben t mogathat fejleszt sek

 I értékesítésének fejlesztésengatlan építése és megszerzése a földvásárlás kivételével; ingatlan korszerűsítése, bővítése, átalakítása,

 Új gépek és berendezések beszerzése és üzembeállítása, beleértve a számítógép szoftvert is,

 Általános költségek, mint építészek, mérnökök, tanácsadók díjai, megvalósíthatósági tanulmányok,

legfeljebb a beruházás 12%-ának erejéig.

Az intézkedés keretében támogatható fejlesztések


A t mogat s m rt k nek fels hat ra1
A támogatás mértékének felső határa értékesítésének fejlesztése

 • A versenyképesség javítására irányuló tevékenységek esetén

  Közpénzek aránya 40%, amely helyi támogatásból (önkormányzat) további 10%-kal kiegészülhet

 • Az ember és környezete jólétének és biztonságának növelését célzó tevékenységeknél

  Közpénzek aránya 50%

  Maximális támogatási összeg 500 millió forint


6 vid ki j vedelemszerz si lehet s gek b v t se
6. Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése értékesítésének fejlesztése

Agrártevékenységek diverzifikációja, tájjellegű termékek, marketing, kézműipar és falusi turizmus

 Kisállat- és vadtenyésztés, valamint gyógy-, fűszer- és aromanövények, hagyományos ültetvények, gyombagyűjtés, csigatenyésztés, erdei melléktermékek és gyümölcsök, energia-ültetvények

 Minőség-ellenőrzési és -tanúsítási rendszerek

 Közvetlen promóció

 Falusi magánszálláshelyek, tradicionális gasztronómiai, horgász- és borturizmus

 Kézműipari eszköz- és termékfejlesztés, piacra-jutás, bemutató üzemek és műhelyek (turisztikai eszközként is)


Mvh avop 2004 november el ad t thn dr p sztor zsuzsa


7 mez gazdas ghoz k t d infrastrukt ra fejleszt sek
7. Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra –fejlesztések

 Öntözőberendezések

 Vízkárelhárítás

 Mezőgazdasági és erdészeti utak építése

 Telephelyi energia-előállítás és –szétosztás, hálózatok telephelyre juttatása

 Helyi piacok és felvásárló helyek építése, felújítása

 Meliorációs földterület- útfejlesztés


Az int zked s c ljai1
Az intézkedés céljai –fejlesztések

 • mezőgazdasági utak és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények építése, javítása

 • mezőgazdasági telephelyek energiaellátásának kiépítése, javítása, a megújuló energiaforrások használatának elősegítése

 • helyi piacok és nagybani piacra jutási lehetőségek fejlesztése

 • öntöző és csatornarendszerek fejlesztése

 • a termőföld termőképességének megőrzése, javítása (melioráció)

 • a közcélú vízgazdálkodási művek fejlesztésével a belvízkárok megelőzése, csökkentése, elhárítása, a felesleges vizek kezelése és a vízhiányos időszakok csökkentése


T mogat s
Támogatás –fejlesztések

Támogatás maximális összege:

80 millió Ft

Korszerű energiaellátás fejlesztése esetén:

60 millió Ft

Helyi piacok és elárusítóhelyek esetén:

25 millió Ft


8 falufejleszt s s meg j t s a vid k t rgyi s szellemi r ks g nek meg rz se
8. Falufejlesztés és –megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése

 Településszerkezeti főelemek felújítása, műemlékek

hasznosítása, tájképmegőrzés, egységes településkép

 Közterületi építmények, információs elemek

 Parkok, vízpartok

 Utcabútorok

 Csatornák, ösvények, sétautak


Az int zked s c ljai2
Az intézkedés céljai szellemi örökségének megőrzése

A vidéki térségekből történő elvándorlás csökkentése

 • A vidéki életkörülmények javítása

 • A vidéki települések és környezet javítása

 • Az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása

 • Faluképet és a közvetlenépített és természeti környezetet javító beruházások támogatása, eredeti közösségi és gazdasági funkciók megtartásával, újak betelepítésével,

 • Természeti és történelmi tájkép és az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, megőrzése,

 • Közösségi terek kialakítása, fejlesztése.


T mogat s1
Támogatás szellemi örökségének megőrzése

A támogatás mértékének felső határa:

Közcélú (nem vállalkozás) fejlesztés esetén 75%

Hátrányos helyzetű önkormányzat esetén 85%

Vállalkozás esetén 50%

Maximálisan adható támogatás 60 millió Ft.


Avop p ly zatok
AVOP pályázatok szellemi örökségének megőrzése

Eddig beérkezett AVOP pályázatok adatai :

Mezőgazdasági beruházások támogatása 1711 darab

Halászati ágazat strukturális támogatása 5 darab

Fiatal gazdálkodók induló támogatása 50 darab

Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása 8 darab

Mg. termékek feldolgozásának és

értékesítésének fejlesztése 67 darab

Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése 99 darab

Mg.hez kötődő infrastruktúra fejlesztése 175 darab

Falufejlesztés- és megújítás 464 darab

Összesen : 2.516darab


Mvh avop 2004 november el ad t thn dr p sztor zsuzsa

Az eddig beérkezett szellemi örökségének megőrzése

2.516 AVOP pályázat

támogatás igénye 52,4 milliárd Ft


R szletes inform ci k
Részletes információk szellemi örökségének megőrzése

www.mvh.gov.hu

www.fvm.hu

www.europaterv.hu

www.nfh.hu


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet. szellemi örökségének megőrzése