nau no tehnologijska i inovacijska politika radionica n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naučno-tehnologijska i inovacijska politika - radionica PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naučno-tehnologijska i inovacijska politika - radionica

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Naučno-tehnologijska i inovacijska politika - radionica - PowerPoint PPT Presentation

chun
144 Views
Download Presentation

Naučno-tehnologijska i inovacijska politika - radionica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dr. Silvo Korez, Zentrum für Soziale Innovation, Austria Sarajevo 29. januar 2010. Naučno-tehnologijska i inovacijska politika - radionica Izrada RTDI strategije i koordinacija–Iskustva iz Austrije

 2. Krajem 1960.je u Izvještaju OECD-a o zemlji zabilježen: Nerazvijena svijest o istraživanju Gotovo potpun nedostatak koordinacije RTI aktivnosti Nedostatak koncepta istraživanja Nedostatak budžetskih sredstava za RTI Austrija dugo nije bila zapravo sigurna kako postupati sa istraživanjem, tehnologijom i inovacijama. 2

 3. Čak i 1970. kvota istraživanja u Austriji je bila svega 0.6% odBDP-a i lagano je bila u porastu U odgovoru na kritike od strane OECD-a Vlada Austrije je formirala: Ministarstvo nauke i istraživanja Austrijski naučni fond (FWF) Promociju industrijskog istraživanja u Austriji(FFG) Ulaganje u R&D u Austriji se dugo zadržalo na niskom nivou 3

 4. Desetljećima: Dva fonda (FWF i FFG)činila su kičmu sistema finansiranja nauke i tehnologije. Njihov gotovo isključiv fokus na finansiranje poslovnih oblasti i pojava novih izazova doveli su do uspostave novih institucija i sljedećeg rezultata: Od efikasnih institucija do efikasnog sistema 4

 5. Institucionalno finansiranje Upravljanje programom / Ministarstvo u odboru Politički savjeti Financijsko izvršenje Konsultativni član odbora iz vijeća Finansiranje od dna prema vrhu - - Komitet za Parlament ERP Fund ERP fond Nauku, industriju i ekonomiju V l a d a Politika BMF BMF BMWA BMWA BMVIT BMVIT BMBWK BMBWK Science Council Austrian Austrijsko vijeće za nauku National Research Nacionalni istraživački fond Fund Anniversary Fund FFG FFG Fond za obljetnice CDG CDG fFORTE fFORTE Agencije / Programi SFB, FSB, WK SFB, FSB, WK REG REG plus plus protec protec 2002+ 2002+ VTÖ VTÖ Međ. mobilnost Int. Mobility TAKEOFF, ASAP TAKEOFF, ASAP LISA LISA Translational R. Privremeno istr. Održiv razvoj D. Sustainable D. prokis prokis ACR ACR Start, Start, Wittgenst Wittgenst . . NANO NANO Žene u nauci. Women in S. Kind, Knet Kind, Knet FIT FIT - - IT IT Kompetencijski centri / A A plus plus B B Inkubatori ISB, I2, A3 ISB, I2, A3 GENAU GENAU [Boja označava ministarstvo K K plus plus FH FH plus plus koje financira] KFI KFI Firme ARC ARC Univerziteti Izvođači Tehnološki Glavni tematski programi centri Akademija nauka Politehnika [Boja označava ministartsvo koje financira] CD CD - - Lab. Lab. Drugo L.Boltzmann društvo Technopolis Technopolis Uspostava novih institucija 5

 6. Kako bi se rješavala sve veća kompleksnost situacije, tek su se ponekad javljala nastojanja da se izrade strategije. Niti jedan od ovih koncepata nije ušao u političku sferu i Niti jedan nije proveden u djelo. Nije bilo struktura za upravljanje i koordinaciju 6

 7. Upravljanje programom / Ministarstvo u odboru Institucionalno finansiranje Politički savjeti Finansijsko izvršenje Konsultativni član odbora iz Vijeća Finansiranje od dna prema vrhu - - Komitet za PARLAMENT ERP Fund ERP fond nauku, industriju i ekonomiju V L A D A Politika BMF BMF BMWA BMWA BMVIT BMVIT BMBWK BMBWK Austrijsko vijeće za nauku Science Council Austrian National Research Nacionalni istraživački fond Fund Fond za obljetnice Anniversary Fund FFG FFG Agencije / Programi CDG CDG fFORTE fFORTE SFB, FSB, WK SFB, FSB, WK REG REG plus plus protec protec 2002+ 2002+ VTÖ VTÖ Međun. mobilnost Int. Mobility TAKEOFF, ASAP TAKEOFF, ASAP LISA LISA Privremeno istraž. Translational R. Sustainable D. Održiv razvoj prokis prokis ACR ACR Start, Start, Wittgenst Wittgenst . . NANO NANO Women in S. Žene u nauci Kind, Knet Kind, Knet FIT FIT - - IT IT Kompetencijski centri / A A plus plus B B Inkubatori ISB, I2, A3 ISB, I2, A3 GENAU GENAU [boja označava ministarstvo K K plus plus FH FH plus plus koje finansira] KFI KFI Firme ARC ARC Univerziteti Izvođači Tehnološki Glavni tematski programi centri Akademija nauka Politehnika [boja označava ministarstvo koje finansira] CD CD - - Lab. Lab. Drugo L.Boltzmann društvo Technopolis Technopolis Godine 2000.uspostavljena je zasebna institucija kako bi se uradila RTDI strategija. 7

 8. Misija i ciljevi Austrijskog vijeća Središnja funkcija Austrijskog vijeća: dati odlučujući doprinos stvaranju i implementaciji napredne istraživačko-tehnologijske i inovacijske politike u Austriji kroz pružanje sistematskih, nezavisnih i zdravih savjeta. 8

 9. Najvažniji dokumenti Austrijskog vijeća: 2001: “Vizija 2005. – Među najboljima kroz inovacije” 2001: “2,5% + plus: Prosperitet kroz istraživanje i inovacije” 2002: “Nacionalni istraživačko-inovacijski plan” 2005: “Strategija do 2010.” 2007: “Strategija izvrsnosti” 2009: “Strategija do 2020.” 9

 10. Proces izrade Strategije i radne faze u izradi “Strategijedo 2020.” Faza analize - Istraživački dijalog, CREST izvještaj - Evaluacija sistema - Studije i analize Austrijskog vijeća Faza diskusije - Diskusija o nacrtu strategije – online - Inkorporacija rezultata i koordinacija sa onima koji su na pozicijama političke odgovornosti (ministarstva) - Formulacija strateškog dokumenta (Strategija 2020) od strane Austrijskog vijeća Faza implementacije - Formulacija federalne nacionalne strategije za RTI na osnovu istraživačkog dijaloga, evaluacije sistema i Strategije 2020 - Implementacija strateških ciljeva u političkoj agendi 10

 11. Ljudi Društvo Input / Output Ključne oblasti Infrastruktura Instrumenti (finansiranja) Uprava Internacionalizacija “Strategija 2020” - Elementi 11

 12. LJUDI – Analiza (npr.) • Selektivni obrazovni sistem:među zemljama OECD-a u Austriji obrazovanje djeteta u većoj nego prosječnoj mjeri zavisi o obrazovanosti roditelja • Nedostatak opcija naučnije karijere: nema strukturiranih modela karijere na univerzitetima u drugim nivoima LJUDI – Preporuke (npr.) • Poboljšati pristup obrazovanju (početi obrazovanje ranije, kasnija segmentacija i modularna struktura)  • Pozicioniranje nauke kao karijere (dodatno finansiranje na jače sheme doktorskog studija, bolji uvjeti zapošljavanja koji su u skladu sa međunarodnim standardima, movi modeli karijere za žene) 12

 13. INPUT / OUTPUT – Analiza (npr.) • Sadašnji status: prikupljanje i analiza R&D podataka podijeljenih u grane industrijeinauke (prema međunarodnim standardima EU i OECD-a) • Ne postoje detaljni podaci za izradu strategije i politike (npr. resursi dodijeljeni za ključne tematske oblasti, npr. NANO); potreban je koordinirani, redovit proces prikupljanja podataka INPUT / OUTPUT preporuke (npr.) • Bolje prikupljanje i analiza R&D podataka koji su relevantni za politiku u saradnji sa Statistik Austria, ministarstvima i agencijama • Izrada novih metoda i instrumenata za analizu outputa istraživanja 13

 14. INSTRUMENTI – preporuke (npr.) • Pojednostaviti i povećati indirektno finansiranje (poreski sistem) • Reorganizirati veliki broj tematskih programa • Poboljšati raspoloživost i prustup vlasničkom kapitalu i rizičnom kapitalu • Optimizirati i nastaviti programe koji promoviraju saradnju između nauke i industrije • Izraditi dugoročnu strategiju za sektor tercijarnog obrazovanja. Kroz sporazume o performansi će se provesti cijeli portfelj. • Povećati udio finansiranja na osnovu konkurentnih procedura 14

 15. INTERNACIONALIZACIJA – Analiza (npr.) • Kompilacija pregleda relevantnih RTD programa i inicijativa i na državnom i na evropskom nivou • Raskorak između onoga što se traži individualnim programima i stvarnog finansiranja INTERNACIONALIZACIJA - preporuke • Prilagoditi programe stvarnosti • Jačati susjedsku politiku (intenziviranjem naučne saradnje i kolaboracije u obrazovanju, istraživanju i razvoju u istraživačkim oblastima središnje, istočne i južne Evrope) • Promovirati Austriju kaonaučno-istraživačko područje(usredišnjoj, istočnoj i južnoj Evropi, u odabranim neevropskim zemljama i u odabranim kooperativnim mrežama) 15

 16. Pouke iz Austrije Austrija je postala dinamična i konkurentna ekonomija bazirana na znanju u nekoliko proteklih godina To je postignuto kroz: 1) Izgradnju institucija (počelo se s 2 osnovne institucije) 2) lagan ali stalan porast finansijskih nastojanja (% odBDP-a) 3) uspostavu struktura za izradu strategije, vođenje i koordinaciju (Vijeće) 4) ubrzana finansijska nastojanja (Lisabon, Barselona) Politika mora eliminarati slabosti kako bi se dalje razvijao nacionalni inovacijski sistem i povećala njegova efikasnost: Optimizirati inovacijski output Pokrenuti (tercijarnu) obrazovnu ofanzivu Jačati veze i saradnju između nauke i industrije Učiniti strukture fleksibilnijim 16