slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ POLITIKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ POLITIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ POLITIKA. SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA. Z M Ě N Y V OBLASTI ZAHRANIČNĚOBCHODNÍ POLITIKY V SOUVISLOSTI SE VSTUPEM DO EU. Oddělení Obchodní politiky EU. Společná obchodní politika EU 2. Podmínky obchodování s třetími zeměmi (mimo EU)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ POLITIKA' - avariella


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ZAHRANIČNĚ

OBCHODNÍ

POLITIKA

SPOLEČNÁ

OBCHODNÍ

POLITIKA

slide2

Z M Ě N Y

V OBLASTI

ZAHRANIČNĚOBCHODNÍ

POLITIKY

V SOUVISLOSTI SE VSTUPEM DO EU

Oddělení Obchodní politiky EU

slide3

Společná obchodní politika EU

 • 2. Podmínky obchodování
 • s třetími zeměmi (mimo EU)
 • 3. Podmínky obchodování
 • s členskými státy EU
slide4

1. SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO

HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (1957)

ZÁMĚR:do deseti let dosáhnoutcelní unie

u postupným odstraněním cel a jiných obchodních

překážek mezi členskými státy

u koordinací obchodních politik jednotlivých

členských států vůči třetím zemím vytvořit

podmínky nutné pro uplatňování společné

obchodní politiky

slide5

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

(Maastricht, Amsterdam, Nice) – Článek 133

JEDNOTNÉ ZÁSADY PRO

 • - úpravy celních sazeb
 • - uzavírání celních a obchodních dohod
 • - sjednocování liberalizačních opatření
 • - vývozní politiku
 • obchodní ochranná opatření, vč. opatření
 • v případech dumpingu a subvencování
 • - uzavírání dohod o obchodu službami
 • uzavírání dohod týkajících se obchodních
 • aspektů práv k duševnímu vlastnictví
slide6

VÝLUČNÁ PRAVOMOC SPOLEČENSTVÍ

Výjimka:

pravomoc sdílená s členskými státy při

sjednávání dohod v oblastech přesahujících

vnitřní pravomoc Společenství

ROZHODOVÁNÍ KVALIFIKOVANOU VĚTŠINOU

Výjimky:

jednomyslné rozhodování u smluv, kde

jednomyslnost vyžaduje přijetí vnitřních

pravidel nebo pravidla přijata nebyla;

prostá většina při zavádění konečných

antidumpingových a vyrovnávacích opatření

slide7

ČINNOST ORGÁNŮ EU

KOMISE

- návrhy k provádění společné obchodní politiky

- doporučení na sjednání mezinárodních smluv

- vyjednávání o smlouvách, informace a konzultace

s Výborem 133

- dialog s nevládními organizacemi a podnikatelskou sférou

RADA

- zmocnění Komise k vyjednávání smluv a stanovení mandátu

- rozhodnutí na základě návrhů Komise

- uzavření smluv po konzultaci s Evropským parlamentem

EVROPSKÝ

PARLAMENT

- informace a konzultace

- udělení souhlasu se sjednáním určitých smluv

přesahujících rámec společné obchodní politiky

slide8

Zásadní změny pro ČR ke dni vstupu do EU

u přenesení části zákonodárné iniciativy vlády na Evropskou

komisi a zákonodárné rozhodovací pravomoci z parlamentu

na Radu EU a Evropský parlament

u převzetí a provádění komunitárních obchodně politických

právních předpisů a ukončení platnosti všech relevantních

národních právních předpisů

u přistoupení k mezinárodním smlouvám uzavřeným EU

s třetími zeměmi a ukončení aplikace smluv s EU a jakýchkoli

dalších mezinárodních smluv s třetími státy, které nejsou

kompatibilní s členstvím v EU

slide9

2. PODMÍNKY OBCHODOVÁNÍ S TŘETÍMI ZEMĚMI (mimo EU)

ZDROJE INFORMACÍ

Změny v zahraničněobchodní politice ČR v souvislosti se vstupem do EU uuuwww.mpo.cz - část Obchod

Úřední věstník Evropské unie /Official Journal of The European Union uuuwww.europa.eu.int/eur-lex

Generální ředitelství Komise / Directorate-General pro obchod, vnější vztahy, daně a celní unii

uuuwww.europa.eu.int/comm/trade

uuuwww.europa.eu.int/comm/external_relations

uuuwww.europa.eu.int/comm/taxation_customs

Databáze EU k přístupu na trh

uuuhttp://mkaccdb.eu.int/

slide10

OBCHODNĚ POLITICKÉ NÁSTROJE

1. C L A

Dovozní cla EU

Vývozní cla EU

všeobecná

smluvní

preferenční

Společný celní sazebník EU / Common Customs Tariff

Integrovaný tarif ES / Integrated Tariff of the EC/TARIC

Dovozní cla ve třetích zemích

slide11

2. OPATŘENÍ NA OCHRANU TRHU

Ochranná opatření proti zvýšeným dovozům

 • safeguards
 • sledování dovozu – zpětná kontrola, kontrola před
 • uskutečněním dovozu, dvojitá kontrola

Opatření proti nekalým obchodním praktikám

 • antidumpingová opatření
 • vyrovnávací opatření proti poskytování nedovolených
 • subvencí

Bezpečnostní opatření

 • sankční režimy ve formě zákazu vývozu nebo dovozu
 • - kontrola vývozu zboží a technologií dvojího užití
slide12

3. OPATŘENÍ NA PODPORU VÝVOZU

Systémy podpor vývozu do třetích států

 • formy a rozsah podpor přípustných mezinárodními pravidly
 • stanovuje členský stát
 • harmonizace národních systémů jen v míře nutné k zajištění,
 • aby nebyla narušována soutěž mezi podniky

Odstraňování nedovolených překážek na trzích

třetích zemí

slide13

4. MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

podle obsahu

smíšené dohody

obchodní dohody

asociační

sektorové dohody o obchodu textilem, ocelí, zemědělskými výrobky

kooperační

rámcové

dohody o podmínkách obchodu

i politické, hospodářské, finanční

atd. spolupráci

podle charakteru obchodních ustanovení

preferenční dohody

nepreferenční dohody

slide14

Preferenční dohody

Dohody o vytvoření

celní unie

Dohody o vytvoření

oblasti volného obchodu

 • oboustranně výhodnější podmínky pro vzájemnou výměnu
 • zboží
 • snadnější přístup na trh partnera – snížená nebo nulová
 • cla na celá nebo kvótou omezená množství
 • - větší otevřenost vlastního trhu pro zboží partnera
slide15

Partneři, s nimiž EU uzavřela preferenční dohody:

Andorra, San Marino, Turecko - dohody o celní unii

Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Makedonie, země ESVO,

země středozemní oblasti (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko,

Libanon, Maroko, Palestina, Tunisko), Faerské ostrovy, Chile,

Mexiko, JAR - dohody o oblasti volného obchodu

Partneři, s nimiž EU o uzavření dohod jedná:

 • - MERCOSUR (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay)
 • - země Perského zálivu (Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar,
 • Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty)
 • Sýrie
 • Albánie
slide16

Výjimky:

 • Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island,
 • Lichtenštejnsko) - preferenční režim oblasti volného obchodu
 • rozšířený o aplikaci pravidel vnitřního trhu EU (volný pohyb zboží,
 • služeb, kapitálu a osob)
 • Dohoda o partnerství a spolupráci se skupinou afrických,
 • karibských a tichomořských rozvojových zemí (ACP)
 • jednostranné preference EU nahradí v roce 2008 preference reciproční
 • na základě dohod o hospodářském partnerství se subregiony (EPA)
 • Jednostranné preference nepodložené smlouvou – autonomní opatření:
 • Všeobecný systém preferencí pro rozvojové země
 • Zvláštní preference pro Srbsko-Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu
 • a Albánii
slide17

Zásadní změny pro ČR ke dni vstupu do EU

Při dovozu ČR ze třetích zemí

 • u uplatnění unijních a zrušení českých smluvních a preferenčních
 • dovozních celních sazeb
 • uplatňování unijních a zrušení českých opatření na ochranu trhu vůči

třetím zemím a bezpečnostních opatření

zrušení opatření EU na ochranu trhu proti ČR a přistupujícím státům a naopak

zrušení opatření na ochranu trhu mezi přistupujícími státy

 • uplatňování unijních a zrušení českých obchodně politických ustanovení

mezinárodních dohod

 • uplatňování unijních a zrušení českých autonomních opatření pro

třetí země

slide18

Zásadní změny pro ČR ke dni vstupu do EU

Při vývozu ČR do třetích zemí

 • zatížení smluvními a preferenčními dovozními celními sazbami třetí

země platnými pro EU

 • zatížení ochrannými, antidumpingovými a vyrovnávacími opatřeními

přijatými třetími zeměmi vůči EU jako celku (ne proti jednotlivým

zemím EU)

Opatření třetích zemí na ochranu trhu namířená proti dovozům z ČR

zůstávají v platnosti.

 • uplatňování unijních a zrušení českých obchodně politických ustanovení

mezinárodních dohod

 • zrušení jednostranných výhod pro ČR poskytovaných USA a Kanadou

podle Všeobecného systému preferencí

slide19

vnější hranice EU

T Ř E T Í Z E M Ě

PRAVIDLA JEDNOTNÉHO VNITŘNÍHO TRHU

EU 25

DOVOZ

ZBOŽÍ

VÝVOZ

ZBOŽÍ

DODÁNÍ

ZBOŽÍ

PŘEVZETÍ

ZBOŽÍ

intra-EU obchod

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

slide20

3. PODMÍNKY OBCHODOVÁNÍ S ČLENSKÝMI STÁTY EU

JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU (JVT)

 • prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn
 • volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu
 • vytvářen postupným odstraňováním věcných, technických
 • a fiskálních překážek volného pohybu a ustaven přes některé
 • nedodělky (dodnes např. v oblasti daní, veřejných zakázek,
 • duševního vlastnictví, služeb) k 1. 1. 1993

Základní principy volného pohybu

 • zákaz diskriminace(odlišného zacházení ve stejné situaci na základě země
 • původu, např. zákaz zacházet se zbožím původem v jiném členském státě jinak než
 • se zbožím domácím)
 • vzájemné uznávání(např. výrobek vyrobený a uvedený na trh v souladu
 • s právem jednoho členského státu musí být akceptován v jiném členském státě)
 • sbližování práva členských státův rozsahu potřebném pro fungování trhu
slide21

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

(obchod mezi členskými státy EU = intra-komunitární obchod)

 • ODSTRANĚNÍ A ZÁKAZ OBNOVENÍ
 • dovozních a vývozních cel k 1. 7. 1968
 • množstevních omezení dovozu a vývozu k 31. 12. 1969
 • (pro některé zemědělské výrobky 1974)
 • dávek a opatření majících ekvivalentní účinek jako cla
 • a množstevní omezení (jakékoli regulace obchodu
 • narušující přímo nebo nepřímo intra-komunitární obchod)
 • celních kontrol na vnitřních hranicích a celního řízení
 • k 31. 12. 1992
 • technických překážek (vzájemné uznávání a nový přístup
 • k harmonizaci)
slide22

Zásadní změny pro ČR ke dni vstupu do EU

u úplné otevření unijního trhu zvětšeného o území nově

přistupujících zemí

u vyšší nároky na etiku podnikání, na plnění technických

předpisů, norem vč. dodržování ekologických standardů,

přísnější předpisy na ochranu spotřebitele, pracovně právní

předpisy atd.

u stabilizované podnikatelské prostředí s jasnými pravidly

hospodářské soutěže

u zvýšení právní ochrany podnikání, snadnější přístup ke

kapitálu a k veřejným zakázkám

u účast na společných programech EU, možnost využívat

strukturální fondy

slide23

U p o z o r n ě n í

DPH (uuuwww.mfcr.cz)

u při obchodu (vývoz a dovoz se nahrazuje pojmy dodání

 • a pořízení zboží) mezi dvěma plátci registrovanými k DPH
 • v různých zemích EU platí DPH příjemce na základě pravidel
 • a sazeb platných v zemi, kde má bydliště nebo sídlo

u není-li kupující plátcem DPH a kupuje od plátce DPH, zaplatí

společně se zbožím i DPH podle sazby v zemi nákupu

u povinné podávání čtvrtletního souhrnného hlášení

o uskutečnění intra-komunitárních plnění správci daně

STATISTIKA (uuu www.czso.cz)

u systém statistického vykazování obchodu mezi členskými

 • státy EU spojený s povinným podáváním měsíčních hlášení
 • o uskutečněném obchodu celním orgánům
slide24

Zpracovalo

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

oddělení Obchodní politiky EU

listopad 2003