hva gj r fylkeskommunen som folkehelseakt r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hva gjør fylkeskommunen som folkehelseaktør ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hva gjør fylkeskommunen som folkehelseaktør ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Hva gjør fylkeskommunen som folkehelseaktør ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Hva gjør fylkeskommunen som folkehelseaktør ?. Thore Westermoen Fylkesordfører Vest-Agder. Motivasjonen. Folkehelse er et viktig politikkområde som trenger mer kraft Folkehelse er viktig i det regionale utviklingsarbeidet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hva gjør fylkeskommunen som folkehelseaktør ?' - chuck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva gj r fylkeskommunen som folkehelseakt r

Hva gjør fylkeskommunen som folkehelseaktør ?

Thore Westermoen

Fylkesordfører Vest-Agder

motivasjonen
Motivasjonen
 • Folkehelse er et viktig politikkområde som trenger mer kraft
 • Folkehelse er viktig i det regionale utviklingsarbeidet
 • Vest-Agder fylkeskommune har fra 1995 arbeidet systematisk med folkehelse.
motivasjonen1
Motivasjonen
 • ”Et sunnere Norge” inviterer fylkeskommunene til å være sentral pådriver i regionalt og lokalt folkehelsearbeid.
  • Vest-Agder fylkeskommune har fra 1995 arbeidet med folkehelse.
  • Nytt vedtak i febr. 04:Det legges opp til et samarbeid mellom AA fylkeskommune.. (m.fl) med sikte på en felles søknad om tilskuddsmidler …Det fremmes en felles sak i fylkestingene i april 04
motivasjonen2
Motivasjonen

Fylkestinget i Aust-Agder (febr 04):

 • Fylkestinget ønsker en satsing på folkehelsearbeid i samarbeid med Vest-Agder, fylkesmannen, kommunene og frivillige organisasjoner …
 • Samtidig vurderes mulighetene for å utarbeide et overordnet folkehelseprogram for Agder
 • Det legges frem sak i fylkestinget i april 04
den regionale utviklingsakt ren
Den regionale utviklingsaktøren
 • ta initiativ til partnerskap
  • kommunene, frivillige organisasjoner, regionale statlige organer, høgskoler, næringsliv
 • lede og utvikle samarbeidet
  • klare avtaler, gjensidige forpliktelser og realistiske forventninger
den regionale utviklingsakt ren1
Den regionale utviklingsaktøren
 • sørge for folkehelse i kommune- og fylkesplan
  • forankring politisk
  • holde seg orientert om viktige utviklingstrekk av betydning for det regionale folkehelsearbeidet
 • være prosessansvarlig for regionale folkehelseprogrammer
  • operativt verktøy i folkehelsearbeidet
  • metodestøtte til kunnskapsbaserte folkehelsetiltak
vest agder r d for folkehelse
Vest-Agder Råd for folkehelse
 • fylkesordfører - leder
 • ett medlem fra fylkesutvalget
 • fylkesrådmannen
 • to ordførere og to rådmenn oppnevnt av KS Agder
 • to representanter fra fylkesmannen i Vest-Agder
 • to representanter fra frivillige organisasjoner
 • høgskolen i Agder
 • Sørlandet Sykehus HF
 • en kommunelege
 • en helsesøster
r dets oppgaver
Rådets oppgaver
 • holde seg orientert om viktige utviklingstrekk av betydning for folkehelsen
 • utarbeide rapporter om folkehelsearbeidet
 • peke på problemstillinger knyttet til folkehelsespørsmål som bør utredes
 • medvirke til etablering av faglige nettverk i folkehelsearbeidet
 • utvikle modeller for godt folkehelsearbeid
programmer prosjekter og tiltak
reduksjon i forskrivning av vanedannende legemidler i Vest-Agder

forebygging av psykiske lidelser hos ungdom i videregående skoler

bevegelse på GUL resept i Mandal

trim for seniorer i Vest-Agder

FYSAK Vest-Agder

TOBAMI - tobakks-

forebygging ved

hjerteinfarkt

Programmer, prosjekter og tiltak
programmer prosjekter og tiltak1
Nordisk folkehelsekonferanse 1999 Kristiansand

Folkehelsedagene 2000, 2001 og 2002

Folkehelse i Fylkesplanen

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Programmer, prosjekter og tiltak
folkehelseprogrammene i fylkesplanen 2004 2008
Sosial ulikhet og helse

Ungdomshelse

Arbeidshelse

FYSAK

Ungdom og alkohol

Røykereduksjon i Vest-Agder

Helsekonsekvens- vurderinger

Folkehelseprogrammene i fylkesplanen 2004-2008
fylkeskommunen som folkehelseakt r
Fylkeskommunen som folkehelseaktør
 • fargelegger de nasjonale utfordringene med regionale særtrekk
 • identifiserer særskilte regionale utfordringer
 • følger med på internasjonale utviklingstrekk
 • deltar i nettverk med andre regionale utviklingsaktører nasjonalt og internasjonalt
fylkeskommunen som folkehelseakt r1
Fylkeskommunen som folkehelseaktør
 • bidrar til at ”folkehelse” blir ”folkets helse”
hva vil fylkeskommunen ikke gj re som folkehelseakt r
Hva vil fylkeskommunen ikke gjøre som folkehelseaktør
 • overta det lokale ansvaret
 • bygge opp store administrative enheter
 • iverksette statlig politikk uten å kunne påvirke denne med regionale utfordringer og tiltak
samarbeidskvalitetene
Samarbeidskvalitetene
 • likeverdighet
 • klare avtaler
 • tydelige og gjensidige forventninger og forpliktelser
 • avklaring av roller, forventning,..
hva krever dette
Hva krever dette?
 • gode relasjoner
 • høy motivering
 • økonomiske stimuleringsmidler
 • litt administrativ humankapital
hva trenger vi fra regjeringen
Hva trenger vi fra Regjeringen?
 • politisk handlingsrom
 • risikokapital
 • langsiktig eierskap
regionalt m tilf res
Regionalt må tilføres
 • helhet, tverrsektorielt
 • folkevalgt styring
 • kompetanse
 • partnerskap
 • langsiktighet?
 • ressurser?
helseminister dagfinn h ybr ten
Helseminister Dagfinn Høybråten

Hovedveien for tilskuddsordningen til folkehelse-satsinger går til fylkeskommunen.Skal vi lykkes med å få til et bredt, sektorover-gripende folkehelsearbeid, må det forankres i politisk og administrativ ledelse og i de overordnede plansystemene.Kommuner og fylkeskommuner som har kommet langt er kjennetegnet ved nettopp det.

Fylkeskommunen vil ha en sentral posisjon i den videre satsingen på folkehelsearbeid.

(Nasjonal folkehelsekonferanse i Fredrikstad nov 2003)

hva ser vi frem til
Hva ser vi frem til
 • en systematisk, vennlig og inviterende folkehelsekjede hvor det regionalpolitiske handlingsrommet er stort
 • et nasjonalt folkehelsenettverk fylkene mellom
 • økt internasjonal kontakt
 • folkehelse som regional utviklingskapital
det er den draumen av olav h hauge
Det er den draumenAv Olav H. Hauge

Det er den draumen me ber påat noko vedunderleg skal skje,at det må skje - at tidi skal opna seg,at hjarta skal opna seg,at dører skal opna seg,at berget skal opna seg,at kjeldor skal springa - at draumen skal opna seg,at me ein morgonstund skal glida innpå ein våg me ikkje har visst um.

den regionale utviklingsakt ren2
Den regionale utviklingsaktøren

en langsiktig, vennlig og kompetent samarbeidspartner for det folkenære folkehelsearbeidet!

Takk for oppmerksomheten!