slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การศึกษา ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นผ่านการบอกเล่า เรื่องผีซิ่นเฮี่ยน PowerPoint Presentation
Download Presentation
โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การศึกษา ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นผ่านการบอกเล่า เรื่องผีซิ่นเฮี่ยน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การศึกษา ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นผ่านการบอกเล่า เรื่องผีซิ่นเฮี่ยน - PowerPoint PPT Presentation


  • 280 Views
  • Uploaded on

โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การศึกษา ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นผ่านการบอกเล่า เรื่องผีซิ่นเฮี่ยน. จัดทำโดย. 1.นางสาวกนกวรรณ ธีรฐิติธรรม 2.นางสาวประภัสสร จันทร์ภูมิ 3.นางสาวภัทราวริน เขียวหนู 4.นางสาวเปรมฤดี บุญสม 5.นายสิทธิโชค วงษ์หาจักร 6.นายธีรพล เศรษฐี. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การศึกษา ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นผ่านการบอกเล่า เรื่องผีซิ่นเฮี่ยน' - christen-alvarado


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

โครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านการบอกเล่า

เรื่องผีซิ่นเฮี่ยน

slide2

จัดทำโดย

1.นางสาวกนกวรรณ ธีรฐิติธรรม

2.นางสาวประภัสสร จันทร์ภูมิ

3.นางสาวภัทราวริน เขียวหนู

4.นางสาวเปรมฤดี บุญสม

5.นายสิทธิโชค วงษ์หาจักร

6.นายธีรพล เศรษฐี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ที่ปรึกษา : แม่ครูอรวรรณ กองพิลา

โรงเรียนฝางวิทยายน

slide3

ภูมิหลัง

  • คำว่า  “ บะ’’ หมายถึง ที่ราบมีแม่น้ำไหลผ่านมีพื้นดินที่เป็นเนินเตี้ยๆ หรือป่าโคกต้นข้างที่ราบร่องน้ำ คำว่า  “ ยาว” หมายถึง ความยาวซึ่งบะยาวคือร่องน้ำที่ราบระหว่าง โคกหรือป่า ยาวจากบ้านโนนค้อ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝางผ่านมาบ้านบะยาว ทางตะวันตกลงไปบ้านนาฝายที่ฝายพญานาค (ติดกับที่ตั้งวัดบ้านนาฝาย) ลงไปนาบ้านหนองแสง บ้านดอนโมง และไหลไปลงที่แม่น้ำเชิญและเขื่อนอุบลรัตน์ ก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2450 โดยสันนิษฐานจากหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12 หน้า 58 ของกลมศาสนา และจากการบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในช่วงของปลายสมัยราชกาลที่ 5 โดยที่ตั้งหมู่บ้านครั้งแรกบริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านคือคุ้มขามเจริญที่มาอาศัยในหมู่บ้าน เกิดการอพยพของประชากรจากถิ่นอื่นเข้ามาจับจองที่ดินทำมาหากินในระยะแรก
  • เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีซิ่นเฮี่ยน ที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
slide4

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อของคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องผีซิ่นเฮี่ยน

2.เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ ระหว่างผีซิ่นเฮี่ยนกับความเชื่อของคนในอดีตจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่การศึกษา

บ้านบะยาว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

slide5

คำถามการทำโครงงาน

  • 1.เรื่องราวความเชื่อเรื่องผีซิ่นเฮี่ยนมีผลต่อความเชื่อในเรื่องอื่นหรือไม่
  • 2.เรื่องผีซิ่นเฮี่ยนสะท้อนให้เห็นความเชื่อ ความคิด ของคนในท้องถิ่นอย่างไร
  • 3.ชาวบ้านมักนำอาหารไปเลี้ยงผีนาในช่วงก่อนทำนาและหลังทำนาเสร็จเพราะเหตุใด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.นำความรู้เรื่องความเชื่อเรื่องผีซิ่นเฮี่ยนไปเผยแพร่ให้คนอื่นรับรู้ได้

2.ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และภูมิปัญญาชาวบ้านไว้

3.ได้สืบทอดความเชื่อเรื่องผีเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญของหมู่บ้าน

4.ได้เห็นความสามัคคีในหมู่คณะ

slide6

แผนการดำเนินงาน

1.การรวบรวมข้อมูล

1.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผีซิ่นเฮี่ยน

1.2 การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้รู้

1.3 การสนทนากลุ่มย่อย

2.วิเคราะห์ เรียบเรียงข้อมูล และนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบความเรียง

3. นำเสนอผลงาน

-นำเสนอหน้าชั้นเรียน

slide7

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ความเชื่อเรื่องผีของคนอีสาน

สำหรับคนอีสาน ผีคือวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือที่มีอยู่แล้วโดยไม่ทราบว่ามีมาแต่เมื่อใดหรือมีมาอย่างไร ผีเหล่านี้ประกอบด้วยผีประเภทต่าง ๆ เช่น ผีนา ผีป่า ผีเขา ผีบ้าน ผีหมู่บ้าน ผีปู่ย่าตายาย ผีฟ้า ผีแถน และผีอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งผีที่เกิดจากการกระทำของบุคคล เช่น ผีปอบ ความเชื่อเรื่องผีอันเป็นความเชื่อที่มีมาแต่เดิม ผสมผสานกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา จนแทบจะแยกกันไม่ออกว่าพิธีกรรมใดเกิดจากความเชื่อในพระพุทธศาสนา หรือพิธีกรรมใดเกิดจากความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อเรื่องผีของชาวอีสานเข้ามาผูกพันในการประกอบอาชีพ ซึ่งว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของชาวอีสาน การทำนาอันเป็นอาชีพที่ขึ้นอยู่กับสภาพของธรรมชาติดินฟ้าอากาศ จะได้ผลหรือไม่ได้ผลขึ้นอยู่กับธรรมชาติ ก่อนลงมือหว่านข้าวกล้าก็จะมีพิธีไหว้ผีระจำที่นา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าผีตาแฮก เพื่อข้าวกล้าจะได้เจริญงอกงามไม่ถูกรบกวนจากศัตรูข้าว ได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อความอยู่รอดในการดำเนินชีวิต เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็มีพิธีสู่ขวัญลานนวดข้าว สู่ขวัญข้าวเพื่อเป็นสิริมงคลมีข้าวได้พอกินตลอดปี ก่อนที่จะถึงฤดูกาลทำนาในปีต่อไป ซึ่งล้วนแต่เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับผีทั้งสิ้น

slide8

2.ประวัติบ้านบะยาว

บ้านบะยาวตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 และ หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2450 โดยสันนิษฐานจากหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 12 หน้า 58 ของกลมศาสนา และจากการบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในช่วงของปลายสมัยราชกาลที่ 5 โดยที่ตั้งหมู่บ้านครั้งแรกบริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านคือคุ้มขามเจริญที่มาอาศัยในหมู่บ้าน เกิดการอพยพของประชากรจากถิ่นอื่นเข้ามาจับจองที่ดินทำมาหากินในระยะแรก

slide9

3.ความเชื่อเรื่องผีซิ่นเฮี่ยนจากคำบอกเล่าของผู้ที่เคยพบเจอ3.ความเชื่อเรื่องผีซิ่นเฮี่ยนจากคำบอกเล่าของผู้ที่เคยพบเจอ

-นางคำผง พวงราษฎร์

-น.ส.เกวลี ก้านสัญชัย

slide10

สรุปผลการศึกษา

คติความเชื่อเรื่องผีเป็นคติความเชื่อที่มีอยู่ในปัจเจกชนแต่ละคน ซึ่งพยายามหาคำตอบในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ผีเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเหนือธรรมชาติ ที่อยู่เหนืออำนาจการควบ

คุมของมนุษย์ ผีคือวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือที่มีอยู่แล้วโดยไม่ทราบว่ามีมาแต่เมื่อใดหรือมีมาอย่างไร ผีเหล่านี้ประกอบด้วยผีประเภทต่าง ๆ เช่น ผีนา ผีป่า ผีเขา ผีบ้าน ผีหมู่บ้าน ผีปู่ย่าตายาย ผีฟ้า ผีแถน และผีอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งผีที่เกิดจากการกระทำของบุคคล

ความเชื่อเรื่องผีซิ่นเฮี่ยน

ส่วนมากผู้ที่จะพบเจอผีซิ่นเฮี่ยนนั้นจะเป็นเจ้าของที่นาแถวๆนั้น ไม่ว่าจะเป็นแบบมาปรากฏตัวให้เห็นหรือแบบมาแต่เสียงหัวเราะ และขย่มต้นไม้ ลักษณะตัวของผีตนนี้จะมีการแต่งกายแบบชาวสมัยก่อน ใส่ชุดสีชมพูบานเย็น เสื้อทรงกระบอก ผ้าถุงจะใส่ยาวเพียงครึ่งน่อง มักปรากฏตัวตอนกลางวันและพลบค่ำ ทำให้ผู้คนไม่ค่อยกล้าผ่านทางนั้นเท่าไหร่ จากที่พวกเราได้ศึกษาความเป็นมากลุ่มของพวกเราจึงอยากจะค้นคว้าเพิ่มเติมอีก ถึงความเป็นจริงเพื่อให้ตำนานนี้สืบถึงลูกหลานต่อไป