nepravideln slovesa v p tomn m a minul m ase n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nepravidelná slovesa v přítomném a minulém čase PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nepravidelná slovesa v přítomném a minulém čase

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Nepravidelná slovesa v přítomném a minulém čase - PowerPoint PPT Presentation

chione
102 Views
Download Presentation

Nepravidelná slovesa v přítomném a minulém čase

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nepravidelná slovesa v přítomném a minulém čase Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Mgr. M. Hašková Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

 2. Tvar sloves v minulém čase Nepravidelná slovesa se ze začátku učí nejlépe memorováním. K zapamatování pomůže i nějaký příklad. Dejte pozor na výslovnost!

 3. eat Přítomný čas I usually eat my breakfast in the morning. She doesn´t eat after six in the evening. ate Minulý čas I ate all the cookies . He ate in a restaurant and went back to work.

 4. make Přítomný čas I make a sandwich for lunch. A composer makes music. made Minulý čas They made a new film about Elizabeth I. I made two phone calls in the morning.

 5. come Přítomný čas I come to school at seven thirty. Our son sometimes comes for the weekend. came Minulý čas I came home at 9 p.m. last evening. She came back a month latter.

 6. write Přítomný čas I never write letters. A journalist writes for a newspaper. wrote Minulý čas I wrote to my mum from our holiday. He wrote a message for Mike.

 7. fly Přítomný čas I fly to Greece in summer. The plane flies over the Alps. flew Minulý čas I flew to Cuba on my holiday. He flew first class on his business trip.

 8. drink Přítomný čas I drink coffee in the morning. My mother always drinks herb tea before bed. drank Minulý čas I drank too much Cola. He drank a glass of juice.

 9. speak Přítomný čas I speak English and German. He sometimes speaks to me by the phone. spoke Minulý čas I spoke to him last week. The Prime Minister spoke to people in the streets.

 10. see Přítomný čas I see my grandmother twice a week. She sees very well with her new glasses. saw Minulý čas I saw a great film yesterday. They saw it is impossible to do it.

 11. know Přítomný čas I know Dan very well. He knows a lot about motorbikes. knew Minulý čas I knew a lot of people in Paris. They knew what to do.

 12. have – had be – was / were go - went eat – ate make – made come – came write – wrote fly - flew drink – drank speak – spoke see – saw know - knew Přehled – infinitiv / minulý tvar

 13. had • was / were • went • ate • made • came • wrote • flew • drank • spoke • saw • knew pronunciation • Které sloveso nemá změnu samohlásky? • Která slovesa mají v minulém tvaru hlásku [ej] ? • Která slovesa mají v minulém tvaru hlásku [u:] ? • Která slovesa mají v minulém tvaru hlásku [əu]?